Betalingspåminnelse, purring og inkasso

God likviditet er viktig for bedriften og det finnes flere funksjoner for å oppfordre kundene til å betale det de skylder.

Regler for purring og inkasso finner du her på altinn

Betalingspåminnelse
En betalingspåminnelse er en vennlig måte å fortelle kundene at de ikke har betalt. Du kan enkelt sende en betalingspåminnelse ved å sende fakturaen på nytt. Velg å sende den pr e-post og endre teksten i eposten. En kopi av fakturaen legges ved.


Purring (ikke tilgjengelig i DNB Regnskap «Mini»)
Når en faktura har forfalt vises den under Salg > Faktura > Forfalt

Når en faktura har forfalt gjøres den klar for purring 3 dager etter forfall. Disse fakturaene vises under Purring > Klar til purring (illustrasjon – punkt 1). Utsendelse av purringen gjøres ved å merke de aktuelle fakturaene og klikke på «Kjør» (illustrasjon – punkt 2).

Purringene opprettes og legges klar for utsendelse under «Purringer». Merk purringene og send de ut. De sendes med betalingsfrist på 14 dager.

Huk av purringene du vil sende og utsendelsesmetode. Dersom du ikke har e-post på kunden, må du skrive den ut og sende manuelt.

Det sendes to purringer før saken legges klar til inkasso. Etter at den første purrejobben har forfalt legges den tilbake til «klar til purring» slik at du kan kjøre purring nummer 2. Gjenta stegene over for purring nummer 2.


Inkasso (ikke tilgjengelig i DNB Regnskap «Mini»)
Inkassovarsel følger samme logikk som purring. Purringen flytter seg fra «Purringer» til «Klar for inkasso» tre dager etter at purringen forfalt.

Klikk på send purringer til inkasso. (illustrasjon – punkt 1).


Merk, når en faktura vises i denne listen er det bare en oversikt over saker som har status «sendt inkasso». Med mindre du har satt opp integrasjon med en inkassopartner må du manuelt sende sakene til den inkassopartneren du har opprettet avtale med. Det er mulig å sette opp integrasjon med en inkassopartner, ta i så fall kontakt med vårt supportteam.

Purreinnstillinger (ikke tilgjengelig i DNB Regnskap «Mini»)
Standardoppsettet for purringer bør fungere for de fleste, men det er mulig å endre innstillinger under Salgsinnstillinger > Innkreving

Under purreinnstillinger velger du:
Om du aksepterer kunder som innbetaler sin faktura uten purregebyr
Hva som er det minste beløpet du ønsker å purre
Standard konto for purregebyr
Antall purringer før inkasso – dersom du ønsker at det skal sendes 2 purringer før inkassovarsel velger du verdien 2

Under inkassoinnstillinger setter du opp parametere dersom du skal ha direkte integrasjon mot et inkassobyrå. Ta i så fall kontakt med vårt supportteam.

Under purreregler registrerer du vilkår og betingelser for de ulike stegene i innkrevingsprosessen
Velg innkrevingsmetode ved å klikke på raden
Gi metoden en tittel
Legg evt inn et gebyr (pass på å sette deg inn i lovverket)
Legg inn verdi i dager fra forfall som i dette tilfellet betyr at fakturaen gjøres klar for purring 3 dager etter forfall
Legg inn antall dager til forfall purringen skal ha
Legg inn en egendefinert tekst som vises på purringen

Det er lik logikk for innstillinger av inkassovarsel og Inkasso.

Det er også mulig å lage egne mer avanserte regler – ta i så fall kontakt med vårt supportteam.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!