Artikler om: Regnskap

Flyt

Kun tilgjengelig i pakken Komplett

Dersom du ønsker at en leverandørfaktura skal godkjennes før bokføring/betaling kan du aktivere flyt for leverandørfaktura.
Når denne flyten er aktivert vil leverandørfaktura automatisk sendes til godkjenning når den kommer inn i systemet.
Fly for leverandørfaktura settes opp under innstillinger --> Verktøy -->Flyt.
Trykk på «opprett» under «Autotildeling av leverandørfaktura»
Sjekk at e-post til brukeren som skal godkjenne leverandørfakturaen i DNB Regnskap er riktig utfylt.

Sett sannsynlighetsgraden før «smart bokføring» lavt. Dette styrer kontering av fakturaen og forslag på konto til bokføring. Denne kan for eksempel settes til 5.
Flyt
For at flyten skal fungere/tildeling skal skje automatisk må faktura sendes til systemet via e-postmottaket eller komme inn i systemet som EHF. Les mer om aktivering av e-postmottak og EHF her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/firmaoppsett-1e6njho/ https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/motta-ehf-sco5f3/

Når flyt med godkjenningsregler er aktivert vil fakturaene automatisk legge seg under Annet --> Oppgaver og godkjenninger hos brukeren som skal godkjenne leverandørfakturaen.


Du vil også se regninger til godkjenning under Utgift -->Regninger -->Tildelt

Brukeren som skal godkjenne leverandøren fakturaene blir også varslet på e-post når en leverandørfaktura ligger til godkjenning i systemet. E-posten inneholder lenke til faktura for godkjenning.

Når en faktura er tildelt kan du avvise eller godkjenne fakturaen ved å trykke på de tre prikkene til høyre og velge godkjenn eller slett.Ønsker du å kontrollere fakturaen kan du trykke inn på fakturaen, sjekk at informasjon er riktig og trykk Godkjenn øverst til høyre.
Når du skal godkjenne fakturaen kan du velge å legge inn en kommentar til mottaker.


Kommentaren vises under «meldingsikonet» til høyre på fakturaen.
Når faktura er godkjent vil den ligge under Utgift--> Regninger --> Godkjent
Merk at regningen ikke bokføres ved godkjenning. Den legges kun i systemet for videre behandling. Når faktura er godkjent må den som skal bokføre trykke «bokfør og betal» øverst til høyre inne på fakturaen for at den skal behandles videre. Husk å kontrollere at forslag til regnskapskonti er riktig før bokføring.

Når leveranddørfakturaen er godkjent er den klar for videre behandling/bokføring- Den som skal godkjenne kan nå trykke inn på fakturaen og deretter velge «bokfør og betal» øverst til høyre for å bokføre leverandørfakturaen og registrere betalingen.


Oppdatert på: 27/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!