Korrigering av årsoppgjør

Vi har funnet en feil i årsavslutningsmodulen som kan berøre ditt selskap. Denne feilen har ført til at dere mangler koblinger for å hente fjorårsverdier fra kundefordringer, varelager og leverandørgjeld i grunnlaget for beregning av

skjermingsfradrag. (ENK)
midlertidig forskjeller. (AS)

For å korrigere dette, må dere nullstille årsavslutningen og sende inn på nytt. Dere kan krysse av for å beholde data dersom dere er kommet langt i årsavslutningen eller har sendt inn, slik at dere slipper å legge inn denne informasjonen på nytt.

Tips: noter gjerne ned eventuelle verdier du manuelt har lagt inn i steg 3 før du nullstiller, slik at du effektivt kan jobbe deg gjennom veilederen på nytt.
Ved nullstilling vil en kontroll oppdage og korrigere feilen slik at grunnlagene blir innberettet korrekt i neste innsending.Når årsavslutning er nullstilt, så kan man klikke seg gjennom veilederen som tidligere og til slutt sende inn på nytt. En ny innsending vil erstatte tidligere innsending hos skatteetaten, slik at de ferskeste tallene er det som blir gjeldende.

Vi beklager merarbeidet dette medfører for dere!

Ta gjerne kontakt med oss på chat om du har spørsmål.

Oppdatert på: 23/05/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!