MVA-melding

Mva-meldingen finner du under Regnskap > MVA-melding.

Se opptak her av webinar for MVA-meldingen 8. juni.
Flyten for MVA-meldingen

Kjør
Du kjører en skattemelding i DNB Regnskap, denne er da ikke sendt, men kun opprettet (bokført).
Denne kjøringen kan angres når som helst.

Det kan være lurt å låse MVA frem til siste datoen i terminen for å unngå at det føres noe etter at du har kjørt terminen. Se hvordan i aritkkelen Låse regnskapsperioder. Gjør du endringer i terminen må den kjøres på nytt før den sendes inn i neste steg.

Send inn
MVA-meldingen blir innsendt. Her må Altinn innstillinger være på plass for at du skal kunne sende inn og signere oppgaven rett fra DNB Regnskap. Les mer her om Altinn innstillinger


Signer
I dette steget vil du få opp en modal for signering av oppgaven. Legg inn ditt fødselsnummer, passord du har opprettet i Altinn og velg pinvalg (SMS Pin er det mest vanlige).Merk: Altinn skiller mellom personlig passord og systempassord(det passordet du brukte når du satte opp koblingen mellom Altinn og DNB Regnskap). Det er det personlige passordet du skal bruke ved signering av mva. Opplever du utfordringer med signering bør du sjekke at du har satt opp et eget personlig passord for Altinn. Se mer informasjon i artikkelen Problemer med pålogging hos Altinn.

Låse regnskap etter innsending
Når MVA-melding er sendt til Altinn og signert, eller godkjent manuelt, vil det komme et dialogvindu som gir deg mulighet til å låse regnskapet til og med perioden for innsendt MVA-melding. Hvis du velger OK vil systemet da låse denne perioden. Du kan også huke av i boksen "Ikke lås regnskapet ved signering" dersom du ikke ønsker å låse. Les mer Låse regnskapsperioder

Betale Mva

NB!! Har du mva til gode kan du bokføre denne gjennom bankavstemmingen. Det gjør du ved å markere innbetalingen -> Bokfør transaksjon -> legg inn 2740 under kredit -> lagre og bokfør. Har du ikke integrasjon mot banken kan det føres debet 1920 Bankinnskudd og kredit 2740 Oppgjørskonto mva under "Føre bilag" i menyen til venstre.

Når det foreligger en vellykket Altinn kvittering på mva meldingen kan man opprette en betalingspost til Skatteetaten fra MVA meldingen.

Ut ifra Altinn-kvitteringen vil det hentes kontonummer, betalingsdato, kid og beløp.
Denne betalingen vil legge seg under Bank > Utbetalinger > Betalingsliste
Betalingen godkjennes i betalingslisten på samme måte som andre betalinger fra systemet. Har du ettergodkjenning i nettbanken må betalingen godkjennes i nettbanken før den legger seg i betalingsoversikten.

Returfilen fra banken vil bokføres mot konto 2740 (Oppgjørskonto merverdiavgift) slik at oppgjørskontoen i regnskapet blir nullstilt ved hver innsending av skattemeldingen.Navigasjon og statuser

Ved å trykke på de tre prikkene kan du se på tidligere skattemeldinger. Du kan også navigere deg tilbake til tidligere meldinger med pilene ved siden av de tre prikkene.


Ved å trykke på knappen med pil ned vil du få opp disse alternativene.  


Selve Mva-meldingen, kontroll, kvittering fra Altinn og oppgjørsbilag finner du her. Det anbefales at man tar en kontroll her før man sender inn skattemeldingen.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!