Artikler om: Mva

MVA-Melding

Ny MVA-meldingFra 1. januar 2022 er det innført en ny rapporteringsløsning for MVA som skal sikre en enklere, raskere og mer riktig rapportering. Det skal nå innrapporteres basert på SAF-T-koder. Vi skal i denne artikkelen vise hvordan du kjører og sender inn denne MVA-meldingen fra DNB Regnskap.

Selv om MVA-meldingen nå baserer seg på SAF-T-koder, så vil ikke dette medføre noen bokføringsmessige endringer, med mindre du må oppgi spesifikasjoner. Du leverer kun MVA-melding for de MVA-kodene som du har benyttet.

Mva-meldingen finner du som tidligere under Regnskap > MVA-melding.

På forsiden finner du en oversikt over alle MVA-terminer. Her kan du se følgende statuser:

Frist: Dette viser dato/frist for innsending av terminen
Opprettet/ikke opprettet: Dersom MVA-meldingen er klartgjort vil den få status opprettet
Betalt/ikke betalt: Viser status for om MVA for terminen er betalt. Merk deg at statusen for betalt kun vil oppdatere seg dersom MVA betales direkte fra
DNB Regnskap eller merkes som betalt i systemet.
Beløp: Beløpet som skal betales for terminen
Sendt dato: Dato melding er sendt/levert til Altinn fra systemet.

For å sende inn MVA-melding eller se detaljer for en termin trykker du på ønsket termin til venstre i oversikten.MVA-meldingen består av 5 steg:

Klargjøring:
Når alle bilag er registrert for en termin og du er klar for innsending, trykk på «klargjør MVA-melding» øverst til høyreEtter at MVA-meldingen er klargjort får du mulighet til å legge inn merknad pr. linje. Dette er ikke obligatorisk, men brukes til å forklare beløp som er utenfor normalen. Her kan du enten velge en forhåndsdefinert merknad, eller velge fritekstfelt for å skrive din egen.Kontroll av MVA-meldingen:
Det neste du skal gjøre er å kontrollere MVA-meldingen.

Dette åpner et nytt vindu med ID-porten der du må logge på som deg selv, på samme måte som du logger på Altinn. Husk at du må ha rettigheter på selskapet i Altinn for å kunne levere MVA-meldingen. Les mer her.Systemet sender nå dataene i MVA-meldingen til en tjeneste hos skatteetaten.no som kontrollerer at det er gyldige data i meldingen. De kontrollerer satser, fortegn, merknader o.l. Hvis meldingen har avvik, må de først korrigeres før du kan sende den inn. Dersom alt er ok, kan du gå videre til neste steg.

Send inn:
På steg tre skal du sende inn MVA-meldingen. Dette laster opp meldingen til AltinnFullfør:
Fjerde og nest siste steg er Fullfør. Da opprettes MVA-bilaget. Når du sender inn mva-meldingen til Altinn vil du få spørsmål om å låse regnskapet. Regnskapet vil da bli låst til og med siste dato i mva-terminen. Dersom du senere har behov for å føre bilag i denne eller eldre terminer kan du gå inn på Regnskapsinnstillinger og endre dato i feltet “Regnskap låst til”. Husk å sende inn ny mva-melding dersom du gjør endring på en termin som allerede er sendt inn.

Etter dette steget må man hente tilbakemelding fra Altinn. Det kan ta et par minutter før tilbakemeldingen er klar. Tilbakemeldingen gir deg informasjon for å opprette betalingen.Betal:
Siste steg er Betal. Når du klikker på Betal får du opp to valg: Send betalinger direkte til bank eller Legg til betalingsliste.

Godkjenn manueltDersom du har sendt inn mva-melding for en termin fra et annet system tidligere eller den sendt inn manuelt via Altinn kan velge "godkjenn manellt". Mva-terminen vil da bli bokført i regnskapet uten at den sendes på nytt til Altinn. Trykk først på "Klargjør Mva-melding" og videre vil du få opp valget for "godkjenne manuelt" i nedtrekksmenyen. Du får deretter opp en boks der du kan velge om du vil låse regnskapet for føringen til og med terminen du sender inn mva-melding for.

Endringer for innsendt terminDet er alltid den sist innsendte mva-meldingen som gjelder. Dersom du skal gjøre endringer i regnskapet for en allerede innsendt termin må du huske å sende inn mva-meldingen på nytt.
Har du låst regnskapet ditt ved forrige innsending må du endre dato for låsingen av regnskapet før endringene kan legges inn. Følg veiledning for dette her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/lase-regnskapsperioder-1k15f21/#3-2-via-innstillinger-for-regnskap
Når alle endring for terminen er bokført i regnskapet kan du sende mva-meldingen for terminen på nytt.

I DNB Regnskap gjøres dette med følgende steg:
Gå til regnskap --->Mva-melding
Trykk deg inn på ønsket termin, denne er merket med status "Nye poster"
Trykk på "klargjør ny mva-melding"

Deretter følger du stegene med å kontrollere, sende inn, fullføre og betale

Oppdatert på: 22/03/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!