Artikler om: Salg

Purring

Sende purring på forfalte salgsfakturaerTilbys bare i pluss og komplett.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon.

Velg «Salg» -> «Purring»

Selskapet AS har en faktura som har forfalt og vi ønsker nå følge opp denne fakturaen ved å sende en purring.
Den vil dukke opp i listen «Klar for innkreving» når det har gått tre dager over forfallsdato fra opprinnelig faktura
Ved å huke av på de fakturaene du ønsker å purre på og trykke «Opprett og send valgte» går det automatisk en purremail til Selskapet AS på mailen som er registrert på kundekortet.Ved å bytte «Visning til aktive» så ser du at purringen har fått statusen «Sendt».Fem dager etter at fristen for purringen har passert har fortsatt ikke Selskapet AS betalt. Du ønsker derfor å sende et inkassovarsel til kunden. Fakturaen vil da hoppe tilbake til «Klar for innkreving» med en grønn bjelle under «Innkrevingsloggen». Denne viser hvor langt man har kommet i innkrevingsløpet.

For å sende inkassovarsel til kunden må du huke av på linjen og «Opprett og send valgte»

Ved å bytte til «Aktive purringer» igjen ser du at purringen som ble sendt har fått rødt forfallsdato og neste steg med inkassovarselet har tatt over i løpet.

Inkasso


Under innkrevingsloggen ser du hvor langt i løpet forsøket på innkrevingen har kommet. Neste steg er inkasso. Huk av og «Opprett og send valgte» for å sende til inkasso.
Du kan da drive egeninkasso.

Egeninkasso innebærer at du selv må sende begjæring til namsmannen for rettslig inndrivelse av det utestående kravet med bistand fra myndighetene. Det mest vanlige er imidlertid å inngå avtale med et inkassoselskap som tar inkassojobben for deg.
De aktive inkassosakene vil da flytte seg til «Aktive inkassosaker»

Under markedsplassen vil det snart lanseres inkassoselskaper som det vil være mulig å sette opp en integrasjon med DNB Regnskap
Endring av purreinnstillinger og purreplan


Det er mulig å definere egne innstillinger for purring, men i de fleste tilfeller vil standard oppsett være tilstrekkelig.

Velg «Innstillinger» -> «Salg» -> «Innkreving»

Purreinnstillinger


Minste fakturabeløp å purre på står som standard på null kroner. Setter du denne høyere vil de forfalte fakturaene, som er under beløpet du velger, ikke komme opp i listen som klare til innkreving.
Purreplan


Her kan du velge hvor streng du vil være med kunden og hvor mange påminnelser du vil at kunden skal få før du sender det videre til inkasso.
Rettslige regler rundt innkreving av gebyr og forsinkelsesrente finner du på Altinn
https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/purring-og-inkasso/
Ved å trykke på «Se detaljer» vil du se reglene under «Standard».

Purring: Fakturaen vil komme opp i listen over «Klar for innkreving» tre dager etter forfall. Purringen vil få ny forfallsdato 14 dager etter at du har sendt den til kunden

Inkassovarsel: Tre dager etter forfall på purringen vil fakturaen vises til «Klar for innkreving» og fortsette løpet med inkassovarsel med kr. 35 i gebyr og 14 dager forfall

Inkasso: Syv dager etter forfall på inkassovarselet vil fakturaen vises igjen i «Klar for innkreving» og kan sendes til inkasso.
Under «Streng» er purreløpet kortere.

Inkassovarsel: Velger du å kjøre «Strengt» løp på purreplanen vil fakturaen dukke opp i «Klar for innkreving» først etter 14 dager. Da kan du sende direkte inkassovarsel.

Inkasso: Syv dager etter forfall på inkassovarselet vil fakturaen vises igjen i «Klar for innkreving» og kan sendes til inkasso.
Ved å trykke på «Egendefinert plan» kan du endre purreteksten, forfallsdager og antall purringer.

Du kan legge til flere purringer om du ønsker det.

Dager fra siste forfall angir hvor mange dager etter forfall fakturaen vil dukke opp i «Klar til innkreving»

Dager til forfall angir hvor lang frist du skal gi kunden

Du kan også redigere teksten som vil komme frem på purringen.
Under «Inkassovarsel» vil du kunne forandre samme felt som under «purring».
Under «Sending til inkasso» vil du kunne endre antall dager før den vil komme opp i «Klar for innkreving»
Purrestopp


Er det noen fakturaer du ikke ønsker å purre på i det hele tatt selv om den har forfalt kan du
aktivere «purrestopp». Da vil fakturaen fjerne seg fra listen over fakturaer som er «Klar for innkreving»Automatisk purreløp


I den egendefinerte planen har du også muligheten til å la hele purreløpet gå automatisk.
I eksempelet under så vil det automatisk sendes purring på alle fakturaer som er eldre enn tre dager fra forfallsdatoen på fakturaen.
Velger du kun å huke av «Opprett automatisk» vil purringen ikke sendes. Da må du manuelt inn på «Aktive purringer» og sende de derfra ved å huke av fakturaen og «Send valgte purringer»


NB: Oppdater også alle kunder du ikke ønsker å sende automatisk purring på.

BS

Oppdatert på: 27/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!