Artikler om: Årsoppgjør

Starte i DNB Regnskap for å levere skattemelding

Denne artikkelen tar for seg det du trenger å legge inn som ny bruker av DNB Regnskap for å kunne levere skattemeldingen for 2023, og hvordan dette gjøres. Når du har fått lagt inn opplysningene til årsavslutningen vil du samtidig ha registrert alle opplysningene du trenger for å fortsettte på regnskapet for 2024 i DNB Regnskap.

Ønsker du å prøve DNB Regnskap? Registrer ditt selskap her.

Snarvei til samlesiden for Årsavslutningen

Hva må du legge inn?For at beregningene i skattemeldingen skal bli riktig må du registrere inngående balanse 31. desember 2022, og endringene i regnskapet gjennom 2023. Beregningen systemet gjør for å komme frem til riktig skatt baserer seg både på sluttverdiene fra 2022 og 2023 og endringene gjennom 2023.

Det er to måter å gjøre dette på avhengig av hvilke data du har tilgjengelig og pakken du velger i DNB Regnskap, import av SAF-T eller manuell registrering. På denne siden finner du veiledning for begge måter å gjøre det på.

Om selskapet har eiendeler som avskrives må disse også registreres i systemet. (eiendelsmodulen ligger i pakkene Pluss og Komplett)

Behov for utsatt frist? Husk å søke før den opprinnelige fristen 31.05 går ut. Du kan søke om en måned ekstra på Skatteetaten sine nettsider.

Importere SAF-T


SAFT-import er tilgjengelig pakkene Pluss eller Komplett

Den enkleste måten å legge inn de nødvendige dataene på er om du kommer fra et annet regnskapssystem og har tilgang på en SAF-T-fil. Dette er en standardfil alle regnskapssystemer skal kunne levere og innholder alle bilag, kunder og leverandører fra regnskapet. Om du tar ut en SAF-T-fil for 2023 vil denne inneholde en inngående balanse per 31.12.22 og alle bevegelsene du har ført inn i regnskapet gjennom året 2023. Denne kan enkelt importeres til DNB Regnskap (krever pakken Pluss eller Komplett) slik den er.

Om du ikke er helt ferdig med regnskapet for 2023 kan du fortsette på regnskapet i DNB Regnskap etter at importen er gjennomført, og registrere det som eventuelt gjenstår for 2023. Sluttposteringer skal ikke bokføres manuelt, dette er en del årsavslutningen og vil bli gjennomført etter skatteberegningen.

Veiledning for å importere SAF-T finner du her:
SAF-T-import videogjennomgang
Husk å hake av for at du ønsker å importere inngående balanse fra filen.Husk å registrere eiendelene etter at importen er gjennomført om selskapet ditt har dette. Gå til registrere eiendeler (lenger ned på siden)


Registrere inngående balanse og bevegelse gjennom åretDu kan registrere åpningsbalansen til regnskapet ved å gå til Innstillinger -> Regnskap, og bla ned til punktet Inngående balanse. Du kan også gå via snarveien til inngående balanse på forsiden i DNB Regnskap om denne er synlig i selskapet ditt.Du må velge at du starter å føre regnskapet i DNB Regnskap fra 1. januar 2023, slik at åpningsbalansen blir bokført 31.12.2022. Åpningsbalansen trenger kun å innholde kontoene 1000 - 2999, balansen. Resultatet fra 2022 trenger ikke å være med, men må ha blitt "disponert" (overskuddet eller underskuddet må ha blitt flyttet til balansen) slik at summen av balansen blir 0.Følg gjerne denne veiledningen for å registrere åpningsbalansen:
Bytte til DNB Regnskap

Når åpningsbalansen er registrert må du i tillegg registrere endringen i regnskapet gjennom 2023, både for balansen (konto 1000 - 2999) og resultatregnskapet (3000 - 8999). For å finne bevegelsene på kontoene i regnskapet

Bilaget med endringene kan bokføres på 31.12.2023, og registreres under Regnskap -> Føre bilag.


Det er også mulig å benytte bilagsimport (krever Pluss eller Komplett) under Innstillinger -> Importsentralen om det er snakk om mang linjer/regnskapskontoer som må føres.


Registrere eiendeler


Eiendelsmodulen er tilgjengelig pakkene Pluss eller Komplett

Etter at regnskapet er registrert vil du under Regnskap -> Eiendeler se hvilke kontoer du må legge inn eiendeler på. Registrer alle eiendelen dine.Du kan legge inn opprinnelig kjøpsdato for eiendelene og opprinnelig kjøpspris. Pass også på at eiendelen får riktig saldogruppe da dette vil påvirke skatteberegningen.Om eiendelen ikke er kjøpt i løpet av 2023 må du også legge inn riktig inngående regnskapsmessig verdi, altså det beløpet eiendelen utgjorde per 31.12.2022 hvor åpningsbalansen ble bokført. Om eiendelen er kjøpt i løpet av 2023 vil inngående regnskapsmessig verdi være den samme som kjøpsprisen.Så lenge du har avskrevet eiendelen i regnskapet gjennom året fra før kan du velge at eiendelen skal avskrives fra og med januar 2024, og godta systemets forslag til gjenstående måneder (dette kalkuleres ut ifra eiendelens kjøpsdato og type eiendel).
Registrere ansatte og lønnshistorikkFor å gjennomføre årsavslutningen holder det å registrere bevegelsene i regnskapet, men for å kunne fortsette med DNB Regnskap i 2024 etter at Skattemeldingen er levert må du registrere de ansatte og lønnshistorikk i systemet.

Her finner du veiledning for å registrere lønnshistorikk:
Registrere lønnshistorikk


Til samlesiden for årsavslutningen: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 27/05/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!