Tilbakegående avgiftsoppgjør - korrigering av mva-fradrag på inngående faktura

DENNE ARTIKKELEN ER TAR FOR SEG MVA-MELDINGEN SLIK DEN VAR FØR 2022. Det er ingen tilleggsmelding i den nye mva-meldingen, når du gjør korrigeringer så må du erstatte eventuelle tidligere mva-meldinger som er sendt på terminen. Les mer om mva-melding for 2022 her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/mva-melding-2022-56dbeb/

Når selskapet er mva-registrert i Brønnøysund, les mer om registrering her kan man føre mva-fradrag for kostnadene. Man kan i tillegg føre mva-fradrag for alle kostnader selskapet har pådratt seg fra stiftelsen og frem til mva-registreringen.
Dette kalles et tilbakegående avgiftsoppgjør. Korrigeringen og fradraget skal sendes inn som en tilleggsoppgave for den terminen selskapet ble mva-registrert fra.

Send først inn hovedoppgaven for første periode du skal rapportere mva
Korriger deretter mva på kostnader pådratt før mva-perioden.
Send inn en tilleggsoppgave for den første mva-perioden

Eksempel:

Dersom beløpsgrense kr 50 000 overstiges i mars, vil selskapet registreres fra termin 2 (mars – april). Oppgaven for termin 2 sendes inn på vanlig måte med omsetning og fradrag for fakturaer med dato i mars og april. Etterpå korrigerer du kostnader fra tidligere perioder og sender inn en tillegsoppgave for periode 2.

Kontakt skatteetaten dersom du er usikker på hva du kan kreve mva-fradrag for

Hvordan gjør jeg korrigeringene?

Det første du må gjøre er å sette selskapet som avgiftspliktig i DNB Regnskap. Deretter sende inn hovedoppgaven.

Korrigeringen gjør du i Regnskap -> føre bilag:

Selskapet ble stiftet i oktober 2019 og nådde i mars 2020 beløpsgrensen på kr 50.000 i omsetning og har nå mottatt bekreftelse på mva-registrering i Brønnøysundregisteret.
Kostnader selskapet har pådratt seg fra oktober til mars kan selskapet nå føre mva-fradrag for. 
Selskapet har hatt kostnader på kr 25.000 for kjøp som er bokført på konto "6510 Verktøy" uten mva-fradrag. Nå kan kostnaden korrigeres slik at selskapet får mva-fradrag for kostnaden.

Korrigeringen i «føre bilag» blir da slik: 

Dato; velg siste dag i terminen selskapet ble mva-registrert (i eksempelet 30. april)
Debet; kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA: kode 1: 25%
Kredit; kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA: ingen mva (la feltet stå blankt)
Beløp; beløpet du har betalt
Beskrivelse; Korrigering tilbakegående avg.oppgjør

I eksempelet blir føringen da slik; 

kr 5000 til gode i mva og kostnaden blir redusert med kr 5000. 

Når alle korrigeringer er gjort sender du inn tilleggsoppgaven til Altinn. 

Velg riktig termin
Klikk på «pil ned» og opprett endringsmelding
Velg tilleggsmelding og opprett
Send inn til Altinn

Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!