Utbetalingsbunter

Utbetalingsbunter


Kun i pakken komplett

En betalingsbunt er en samling av alle banktransaksjoner som er gjort i én overføring.
Ved å gå til Bank - Utbetalingsbunter i venstremenyen finner du en oversikt over alle opprettede utbetalingsbunter og deres status. Her kan du tilbakestille bunter hvis er nødvendig.


Tilbakestille betalingsbunt


Hvis en betalingsbunt ikke har blitt overført til banken på grunn av driftsstans eller lignende, kan du velge å tilbakestille hele bunten for å sende den til betaling på nytt.
Merk at tilbakestilling av en bunt ikke påvirker betalinger som allerede er sendt til banken. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at betalingene har stoppet eller feilet i banken før du utfører dette trinnet. Hvis du legger en bunt tilbake til ubetalt, vil denne ikke lenger vises i listen.

Gå til Bank – Utbetalingsbunter i venstremenyen
Klikk på de tre kulepunktene til høyre for den bunten du skal tilbakestille
velg Legg tilbake til ubetalt.
Sett hake ved varselet og klikk på Tilbakestill.
Oppdatert på: 11/05/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!