Utsendelse av e-post har feilet

Utsendelse av e-post har feiletEn utsendelse kan feile enten i eller utenfor systemet.

E-post har feilet internt i systemet

De vanligste årsakene til at e-post feiler i systemet er:

Det er aktivert automatisk utsendelse eller repeterende faktura og det mangler blankett i blankettoppsett
Det er ikke satt opp utsendelsesplan, for eksempel ved bruk av repeterende faktura
Vedlegg på utgående faktura er for stort (dette vil du imidlertid varsles om før utsendelse)

Når en e-post har feilet på bakgrunn av nevnte årsaker, vil brukeren som har opprettet utsendelsen varsles via e-post. Utsendelsen vil ikke gå videre til mottaker før feilen rettes opp i, og utsendelsen opprettes på nytt.

E-post har feilet utenfor systemet


En e-post som har feilet utenfor systemet skyldes som regel én av følgende årsaker: blokkert e-post, soft-bounce eller hard-bounce. Brukeren vil varsles innad i systemet via varslingsikonet i toppmenyen, og i widgeten huskeliste. Det er anbefalt å følge aktivt med på disse varslene for å fange opp eventuelle feilede utsendelser.

Årsaken til at e-posten har feilet vil indikeres i kolonnen Melding under Utsendingsliste.

E-posten er blokkert

I noen tilfeller kan mottaker ha markert e-poster fra regnskapssystemet som spam. Da vil utsendelsen feile. Neste gang en forsøker å sende e-post til samme mottaker, vil denne bli blokkert. Utsendelsen vil da ha status Email was blocked under kolonnen Melding. Når en e-post er blokkert må tredjepartsleverandør av e-posttjenester manuelt oppheve blokkeringen, og du må kontakte support.

Soft bounce

Den vanligste årsaken til at en utsendelse feiler er en såkalt soft-bounce. Utsendelsen vil da ha status Message was bounced with reason... under kolonnen Melding. Soft-bounce betyr at en e-postadresse er gyldig, og at e-posten har kommet frem til mottakers e-postserver, men likevel returnert. Typiske årsaker til at en utsendelse får denne statusen er:

Mottakers innboks var full på tidspunktet
Mottakers e-postserver var nede
E-posten var for stor for mottakers innboks

Soft-bounce skyldes problemer på mottakers side, og e-post vil ofte bli sendt vellykket dersom du forsøker å sende denne på nytt. Hvis dette ikke fungerer er anbefalingen at mottaker tar kontakt med sin e-postleverandør for å finne ut av feilen.

NB: Dersom utsendelsen fortsatt er under behandling, må den avbrytes før den kan sendes på nytt. For å avbryte en utsendelse går du til fanen Pågående i utsendingslisten. Klikk på de tre kulepunktene for sendingen du ønsker å avbryte og velg Avbryt. Du kan nå gå tilbake til utgangspunktet (for eksempel til originalfakturaen) og sende denne på nytt.

Hard bounce
En utsendelse kan også ha status Hard-bounce. Den vanligste årsaken til dette er at e-posten er ugyldig, og dette vil da indikeres med User unknown. Dersom dette er tilfelle anbefaler vi å dobbeltsjekke om e-posten stemmer og deretter forsøke å sende e-posten på nytt.


DKS

Oppdatert på: 03/11/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!