Artikler om: Hjem

Widget: Likviditetsprognose

Widget: LikviditetsprognoseLikviditetsprognosen gir deg en oppdatert oversikt over bedriftens likviditet til enhver tid. Oversikten kan fremstilles tabellarisk eller som graf.


Cs Widget likviditetsprognose.png

Likviditetsprognosen gir deg informasjon om følgende felt:

Kunde: Viser kundefordringer basert på forfallsdato på fakturaene som er utstedt til kundene
Leverandør: Viser leverandører basert på forfallsdato på bokførte leverandørfakturaer. Forfalte leverandørfakturaer vises på dag 1 siden dette bør betales umiddelbart
Mva: Viser MVA hentet fra systemet basert på kjørte MVA-meldinger, og det er satt til standard forfallsdato på MVA-oppgjøret
Andre +: Her kan du selv legge til poster som du mener har innvirkning på bedriftens likviditet
Saldo hentes fra enten hovedbokskonto knyttet til konto for standard drift i bankinnstillinger, eller fra faktisk banksaldo dersom bankintegrasjon er tatt i bruk.

Oppdatert på: 18/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!