Artikler om: Årsoppgjør

Årsavslutningen

Årsavslutningen er en egen modul du må kjøpe, og kommer i tillegg til månedsprisen. Modulen koster kr 1 199 pr. år. Du finner årsavslutningen under Regnskap -> Årsavslutning
Om selskapet har eiendeler trenger du pakken Pluss eller Komplett for å kunne benytte eiendelsmodulen

Ny i DNB Regnskap? Dette må du registrere for å kunne gjennomføre årsavslutningen i DNB Regnskap

Trenger du hjelp til årsavslutning, kan vi eller våre partnere bistå - Les mer

Flyten i årsavslutningenÅrsavslutningen i DNB Regnskap består av 6 hovedsteg for AS og 5 for ENK. De to første stegene er helt like for både AS og ENK hvor man går igjennom regnskapet for å kontrollere at man har fått lagt inn alt og at verdiene i regnskapet stemmer. Videre vil stegene variere noe. Her ser du oversikt over de ulike stegene, og snarvei du kan klikke på om det er et spesielt tema du leter etter veiledning for.

Sjekkliste før årsavslutning
Avstemme balansen
Avskrivninger og forskjeller - Aksjeselskaper - AS - Enkeltpersonforetak - ENK
Beregning av skatt og disponering av resultat - Aksjeselskaper - AS - Enkeltpersonforetak - ENK
Veiviser til skattemeldingen - Aksjeselskaper - AS - Enkeltpersonforetak - ENK
Etter innsending av skattemeldingen - AS og ENK
Veiviser til årsregnskap (kun AS)

Behov for utsatt frist? Husk å søke før den opprinnelige fristen 31.05 går ut. Du kan søke om en måned ekstra på Skatteetaten sine nettsider.

Webinarer


Webinar Aksjeselskap (AS) - Neste: Onsdag 22. mai, kl. 18
Webinar Enkeltpersonforetak (ENK) - Neste: Onsdag 22. mai, kl. 19

Opptak fra webinarer finner du her:
Opptak webinar AS (06.03.24)
Opptak webinar ENK(13.03.24)Du må først gå gjennom og fullføre et steg før du kan gå videre til neste. Hvis du har behov for å gå tilbake til et steg kan du nullstille forrige steg til du kommer tilbake der du må oppdatere, eller du kan nullstille hele årsavslutningen om du har behov for å starte helt forfra. Dette kan være nødvendig om du oppdager større feil i regnskapet, og etter at dette er rettet opp i kan det være vel så greit å starte helt på nytt med årsavslutningen.
Støttede aktiviteter


Årsavslutningen vår passer for de aller fleste aksjeselskaper (AS) og enkeltpersonforetak (ENK), men de som har behov for funksjonalitet vi ikke har støtte for kan dessverre ikke benytte modulen. Før du kjøper årsavslutningen vil du bli stilt noen spørsmål for å avklare dette.

For aksjeselskaper fullføreres prosessen i sin helhet i DNB Regnskap. For enkeltpersonforetak sendes tallgrunnlaget inn til skattemeldingen for signering på Skatteetaten sine sider, og der er det mulig å legge til ytterligere informasjon til skattemeldingen på næringsdelen eller den personlige delen av skattemeldingen.

Støttede funksjoner for enkeltpersonforetak (ENK)


Støttet for regnskapsåret 2023Ikke støttet for regnskapsåret 2023
SkattemeldingenEnkeltpersonforetak med regnskapsplikt*
Resultat og balanseLøyve for drosje og transport
PersoninntektPrimærnæring (landbruk, skog, jakt og fiske)
KundefordringerLineære avskrivninger eiendeler
Skattemessige avskrivninger
Eiendeler (Pluss og Komplett)
Fast eiendom
Transportmidler
Privat bruk av bil
Gevinst og tapskonto

*Enkeltpersonforetak som har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk har regnskapsplikt.

Støttede funksjoner for aksjeselskap (AS)


Støttet for regnskapsåret 2023Ikke støttet for regnskapsåret 2023
Årsregnskap med noter for små foretakLøyve for drosje og transport
Resultat og balanseKonsernkonsolidering
Eiendeler (Pluss og Komplett)Fradrag i skatt for FoU (SkatteFUNN)
Omløpsmidler (med unntak av biologiske omløpsmidler)Avvikende regnskapsår
Ytelse mellom aksjonær og selskapAvviklingsregnskap
EgenkapitalavstemmingMottatt og avgitt konsernbidrag
Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi
Gevinst, tap, utbytte og formue av aksjer
Bruk av bil
Bekreftelse av revisor
Overnatting og servering
Formue av eiendommerTil veiledning for steg 1 i årsavslutningen:
Sjekkliste før årsavslutning


Ny i DNB Regnskap? Dette må du registrere for å kunne gjennomføre årsavslutningen i DNB Regnskap

Ønsker du å prøve DNB Regnskap? Registrer ditt selskap her.

Til veiledning for steg 1 i årsavslutningen:
Sjekkliste før årsavslutning
MA


Hjelp med årsoppgjør||

Oppdatert på: 22/05/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!