Artikler om: Regnskapsfører

Samarbeid med regnskapsfører

Samarbeid med regnskapsfører


Forslag til arbeidsfordeling mellom deg og regnskapsfører

Bør du ha en regnskapsfører? Se hvorfor det kan lønne seg med en regnskapsfører her.
Oversikt over innhold

Salg - Gå til
Du fakturerer – Regnskapsfører følger opp - Gå til
Bruk ordre - Gå til
Sett opp gjentakende faktura - Gå til

Utgift - Gå til
Du betaler - Regnskapsfører bokfører - Gå til
Du fører regnskapet – Regnskapsfører kontrollerer - Gå til
Godkjenningsregler - Gå til

Andre oppgaver regnskapsfører kan bidra med - Gå til
Kom i gang - Gå til
Bankavstemming - Gå til
Korrigering og feilretting - Gå til
MVA - Gå til
Lønn og a-melding - Gå til

Her finner du oversikt over noen av regnskapsførerne som bruker DNB Regnskap


Salg


Du fakturerer – Regnskapsfører følger opp

Ofte vil det være hensiktsmessig at du fakturerer på egenhånd. Det er du som er i dialog med kundene og vet hvilke varer og tjenester som blir levert – og som skal faktureres.

Konferer gjerne med regnskapsfører om oppsett av produkter, mva-kode og generell veiledning der du måtte lure på noe, men selve faktureringen er det gjerne en fordel at du lærer selv. Da slipper du dobbeltarbeidet med å først fortelle regnskapsfører hva som skal faktureres, før regnskapsfører gjør jobben du nesten allerede har gjort selv.

Se egen veiledning for å opprette faktura her.

Bruk ordre

Om du tar i bruk ordre vil du kunne fylle inn produkter og tjenester fortløpende imens du er i dialog eller utfører arbeid for kunden din.


Marker ordren som «Klar til faktura» når regnskapsfører kan ta over og følge opp faktureringen.


Regnskapsfører kan sortere ut ordre du har merket som klar, og sende disse til fakturering.

Sett opp gjentakende faktura

Har du faste inntekter kan det lønne seg å sette opp en gjentakende faktura. Gjør dette i samråd med regnskapsfører om du ikke er kjent med funksjonen.

Se egen veiledning på gjentakende faktura her.

Utgifter


Utgifter kan være krevende, spesielt det å velge riktig kostnadskonto.

Du betaler - Regnskapsfører bokfører

En måte å fordele arbeidet på er at du først behandler utgiftene og betaler dem, mens regnskapsfører senere går over for å bokføre. Fordelen med en slik behandling er at du får betalt utgifter fortløpende, mens regnskapsfører i ettertid kan gå over og bokføre på riktig kostnadskonto.


Du legger inn riktig leverandør og betalingsinformasjon, og sender dette til betaling. Når regningene er betalt vil regnskapsfører kunne følge opp alle du har «godkjent» i form av å betale dem.


Dette kan gjøres med jevne mellomrom, men siden du allerede har betalt krever det ikke umiddelbar oppfølging fra regnskapsfører. Det er derfor en smart og fleksibel måte å dele oppgaven på.

Regnskapsfører fyller ut riktig kostnadskonto og sørger for at utgiften kommer riktig inn i regnskapet.

Du fører regnskapet – Regnskapsfører kontrollerer

Har du litt mer erfaring kan du gjøre hele prosessen selv, så ser regnskapsfører over med jevne mellomrom for at se at du har valgt riktige kostnadskontoer og at alt ser rett ut.

Godkjenningsregler

For litt større selskaper har vi støtte for godkjenningsregler hvor dere kan tilpasse både hvem og hva som skal godkjennes. Det er også mulig å sette opp team slik at man ikke er avhengig av enkeltpersoner. Regler knyttet mot enkeltpersoner har mulighet til å legge inn stedfortreder.


Et eksempel på en regel kan være å ha et team som godkjenner mindre transaksjoner, mens større transaksjoner kanskje skal godkjennes av en leder, eventuelt en stedfortreder ved fravær og ferie.

Se egen veiledning for godkjenningsregler her.

Andre oppgaver


Kom i gang

Mange regnskapsførere tilbyr en kom i gang-samtale, møte eller videosamtale hvor du kan få en grunnleggende gjennomgang og avtale eventuelt videre samarbeid. Her kan du få nyttige tips og triks for å komme godt i gang med regnskapet.

Bankavstemming

Bankavstemmingen vil variere i kompleksitet avhengig av hvor mange transaksjoner selskapet ditt har på kontoen sin. Jo flere transaksjoner, jo mer å holde styr på. Avtal med regnskapsfører hvem som skal avstemme banken, og hvor ofte det skal gjøres.

Sender du mange faktura? Fakturering med KID kan gjøre det enklere å holde oversikt over hvem som har betalt. Dette vil også gjøre bankavstemmingen enklere.
Se egen artikkel om bankavstemming her.

Korrigering og feilretting

Har du ført noe feil i regnskapet er det lurt å involvere regnskapsfører for å få rettet opp feilen.

MVA

Det er ofte en fordel at regnskapsfører bistår i forbindelse med levering av MVA, spesielt om du i utgangspunktet fører mye selv som bør kontrolleres før det sendes inn til myndighetene.

Se egen artikkel om MVA-meldingen her.

Lønn og a-melding

Det er viktig å gjennomføre lønn på rett måte, og har du ikke er erfaring med ansatte fra før bør du involvere regnskapsfører tett i begynnelsen. Etter hvert vil du sannsynligvis kunne gjennomføre lønnskjøringen med faste poster eller timelønn på egenhånd – om du selv vil og finner det hensiktsmessig.

Oppgaver du bør samarbeide med regnskapsfører om:
Opprette ansatte og arbeidsforhold
Permisjoner, sykepenger etc.
Lønnskjøringer utenom det vanlige – feriepenger, spesielle lønnsutbetalinger og lignende.
Gjøre korreksjoner
Lønnsarter – Skal du gjøre tilpasninger i en lønnsart eller opprette en ny lønnsart bør dette gjøres i samråd med regnskapsfører. Du risikerer at a-meldingen blir avvist om en lønnsart er opprettet med ugyldige verdier eller verdier i en ugyldig kombinasjon.

Se egen artikkel om Kom i gang med ansatte her.

Oppdatert på: 16/03/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!