Artikler om: Bank

Utbetaling

Utbetaling


Bank -> Utbetaling er synlig når du har satt opp kobling mot bank. Se veiledning for å sette opp her.

Når du registrerer en utgift i DNB Regnskap vil du kunne betale den fra systemet. Når du er klar til å betale vil du få mulighet til å enten sende den til bank med en gang eller legge den til betalingslisten. For å finne igjen betalingen du har registrert kan du gå til Bank -> Utbetalinger, og i denne veiledningen skal vi forklare hva de ulike valgene under utbetalinger betyr.

I DNB Regnskap er det mulig å godkjenne betalingene med BankID slik at du slipper å logge inn i nettbanken. Det er også mulig å sette opp at du skal godkjenne betalingene i bedriftsnettbanken. Dette setter du opp når du bestiller kobling mot bank.

Utbetalinger har følgenede faner og steg i betalingsprosessen:
Betalingsliste - Viser betalinger som venter på å bli overført til nettbanken. Disse vil ikke bli betalt før de behandles og sendes til banken.
Under behandling - Betalinger som venter. Status Mottatt av bank ligger til forfall i nettbanken.
Avvist - Om betalingen av en eller annen grunn ikke går igjennom havner den her. Du må se feilmeldingen og behandle betalingen på nytt.
Betalt og fullført - Her havner betalinger som er utført

I tillegg finner du mer informasjon om disse temaene:
Status på betalinger - Nærmere forklaring av de ulike statusene en betaling kan ha.
Kommunikasjon mellom DNB Regnskap og bedriftsnettbanken
Andre måter å håndtere betalinger på
Behandle utbetalingsbunter Kun tilgjengelig i Komplett

Betalingsliste

Om du godkjenner betalingene i DNB Regnskap med BankID kan det være en fordel å sende betalingene til betalingslisten, så kan du godkjenne alle betalingene samlet i stedet for å godkjenne hver enkelt betaling med BankID.Her finner du regninger som enda ikke er sendt over til nettbanken eller filer som du har måttet korrigere etter at de ble avvist.

Fristen for å registrere betalinger som har forfall samme dag er kl 14:30. Betalinger registrert etter dette vil bli utført neste virkedag. Fristen gjelder når betalinger skal være mottatt og klare i bedriftsnettbanken, ikke når de sendes fra DNB Regnskap. Se mer på dnb.no.
Du kan her sende betalingene over til nettbanken for utbetaling. Du kan velge å sende alle ved å klikk på” Send alle til betaling”. Dersom du kun ønsker å sende noen av utbetalingene kan du hake de av og deretter klikke på “Send til betaling” knappen oppe til høyre.

Har du allerede registrert en av betalingene i betalingslisten manuelt i nettbanken? Se andre måter å håndtere betalinger på her.

Under behandling

Her kan du se betalingene du har sendt over til banken. Du kan se statuser som “Sendes til bank” og “Mottatt av bank”. Når betalingen er "Mottatt av bank" er den klar i bedriftsnettbanken for betaling på forfallsdatoen om du har godkjent betalingen med BankID i DNB Regnskap. Om du har ettergodkjenning må du huske å godkjenne betalingene slik at de blir utført. Se mer om betalingsstatuser her.

En betaling som er sendt over til banken vil ligge her helt til den blir betalt eller stoppet.

Skal du stoppe en betaling under behandling bør du gjøre dette fra bedriftsnettbanken. Sletter du en betaling som er "Mottatt av bank" fra DNB Regnskap vil ikke dette oppdatere betalingen som ligger og venter på å bli utført i bedriftsnettbanken.


Om du har ettergodkjenning, men ikke finner igjen en betaling under Filoverføring -> Godkjenne filer som har status "Mottatt av bank" i DNB Regnskap mangler du kanskje noen tilganger, se hvordan du administrerer tilganger i nettbanken her.

Avvist

Her ser du betalinger som har blitt avvist. Mulige årsaker til at en fil blir avvist er: manglende dekning, ugyldig KID, feil kontonummer etc. Du kan se årsaken til avvisningen under “Statustekst”.

Klikker du på de tre prikkene til høyre for en avvist fil så har du muligheten til å behandle den avviste betalingen. I Komplett kan du behandle flere avviste betalinger samtidig, se behandle utbetalingsbunter.

Velg enten Legg tilbake til ubetalt eller Endre og legg tilbake til ubetalt avhengig av årsaken til at betalingen er avvist.

Betalingen vil bli lagt tilbake til “Betalingsliste”, herfra kan du kan sende den på nytt til banken for utbetaling. Fra betalingslisten kan du også velge å slette betalingen om den ikke skal utføres likevel.


Noen av feilmeldingene er ganske lange, men om du holder musepekeren over dem vil du kunne lese hele teksten.


Årsaker til at betalinger blir avvist:
Avvist av BankID - I dette tilfellet har godkjenningen av betalingen med BankID ikke blitt fullført. BankID-prosessen har enten blitt avbrutt eller feilet. Legg betalingen tilbake og godkjenn med BankID på nytt.
Status Feilet:
Structured creditor reference invalid or missing - Betalingsinformasjonen er ikke gyldig. Sjekk at du har fylt ut riktig i feltet KID/Melding. Har du fylt ut et fakturanummer i dette feltet kan det bli oppfattet som en KID som ikke blir godkjent. En løsning på dette kan være å legge til "Fakturanr" eller lignende foran nummeret, slik at det også er tekst i meldingen.
An authorized user has cancelled the order - Betalingen har blitt stoppet i bedriftsnettbanken. Send betalingen på nytt om betalingen er stoppet ved en feil.
P.00912345678.003.P001.36.xml / Approver(010190) do not have permission on debit account '15061212345' - I dette tilfellet er betalingen stoppet fordi den som godkjente betalingen i DNB Regnskap ikke har tilgang i nettbanken til å utføre betalinger på denne kontoen. Avvsningen gir informasjon om hvem som har godkjent betalingen og som mangler rettigheter, og dette ser du ved fødselsdatoen bak "Approver". Her er den som har forsøkt å godkjenne betalingen født 01. januar 1990. Du kan også se hvilken konto denne personen mangler rettigheter på helt bakerst i feilmeldingen, her er det 1506.12.12345. Se hvordan du setter opp tilganger i nettbanken her.
P.00912345678.001.P001.29.xml / Account not present within provided Customer ID (912345678) - Her kan det tyde på at noe er feil med koblingen mellom DNB Regnskap og bank. Det kan for eksempel være at kontoen du forsøker å betale fra ikke er tilgjengelig i nettbanken DNB Regnskap er koblet til. Ta kontakt med systemstøtte på chat mellom klokken 9 - 15 på hverdager eller send en e-post til kundeservice.dnbregnskap@dnb.no for bistand.

Betalt og fullført

Alle utbetalinger som er sendt over til banken for utbetaling og som er utbetalte i banken vil du finne her. Du kan se hvem du betalte Til, Fra og til konto, beløp, betalingsdato og status. Du kan også se bilaget betalingen er bokført i.


Klikker du på en av betalingene kan du se en logg over når statusen endret seg. Se forklaring av statuser under.

Status på betalinger


Statuser i betalingsflyten:
Opprettet - Betalingen er opprettet, men er ikke behandlet. Skal ligge i betalingslisten klar for overføring til bank.
Opprettet, ikke overført - Betalingen er under behandling, og har denne statusen i en kort periode før den blir sendt til banken. Godkjenner du betalingene i DNB Regnskap har betalingen denne statusen i mens du gjennomfører BankID-bekreftelsen.
Sendes til bank - Betalingen har denne statusen når DNB Regnskap har sendt betalingen til nettbanken. Betalingen har gjerne denne statusen i et par minutter i mens systemet venter på en tilbakemelding om at betalingen er mottatt eller avvist av banken.
Mottatt av bank - Når betalingen får denne statusen vil den være godtatt av banken og synlig i betalingsoversikten i nettbanken. Har du godkjent betalingen med BankID i DNB Regnskap trenger du ikke å gjøre noe mer, men har du ettergodkjenning i nettbanken må du huske å godkjenne filen undere Filoverføring -> Godkjenne filer. Betalingen vil ha denne statusen frem til forfall eller det skjer noe nytt med betalingen.
Fullført - Når betalingen er utført vil betalingen få status fullført så fort avregningsreturen/tilbakemeldingen kommer fra nettbanken. Dette er normalt mellom 15:30 og 16:30 på hverdager. Da vil betalingen flyttes fra Under behandling til Fullført og betalt i DNB Regnskap.

Betalinger som av en eller annen grunn blir avbrutt vil dukke opp under Avvist:
Avvist av BankID - Godkjenningen av betalingen med BankID har ikke blitt fullført. BankID-prosessen har enten blitt avbrutt eller feilet.
Feilet - Ulike årsaker, stoppet i nettbank, manglende tilganger, ugyldig betalingsinformasjon etc.
Se nærmere forklaring om avviste betalinger under Avvist lenger opp i artikkelen.

Trykker du på en betalingslinje kan du se flere detaljer om hvilke statuser den har hatt og når de har blitt endret på.


Om det er brukeren "Ext02SystemUser" betyr det at statusen har blitt oppdatert automatisk.

Kommunikasjon mellom DNB Regnskap og bedriftsnettbanken

Kommunikasjon med nettbanken og DNB Regnskap skjer på følgende måter og vil oppdatere statusene på betalingene:
Betalingsfil fra DNB Regnskap til nettbanken med informasjon om hvilke betalinger som skal registreres og betales. Når denne er sendt fra DNB Regnskap oppdateres betalingene med status sendes til bank. (Kan sendes inn når som helst fra DNB Regnskap)
Mottaksretur fra nettbanken til DNB Regnskap med informasjon om hvilke betalinger som er mottatt. Når denne kommer til DNB Regnskap oppdateres betalingene til Mottatt av bank. (Sendes umiddelbart etter at betalinger er mottatt av nettbanken)
Avvisningsretur fra nettbanken til DNB Regnskap har informasjon om betalinger som ikke er godtatt. Betalingene i DNB Regnskap vil flyttes til avvist hvor du kan finne nærmere årsak. (Sendes umiddelbart etter at betalinger er mottatt av nettbanken)
Avregningsretur fra nettbanken til DNB Regnskap sender informasjon med oppdatering på betalingene. Denne inneholder informasjon om hvilke betalinger som er utført, om det mangler dekning, eller om noen betalinger er stoppet fra nettbanken. (Sendes mellom 15:30 og 16:30 på hverdager)

Har du satt opp bankavstemming eller innbetalingsavtale vil DNB Regnskap også motta egne filer for dette.
Innbetalingsfiler kommer ofte i samme tidsrom eller litt etter avregningsreturen for utbetalinger. Innbetalingsfilen inneholder informasjon om alle som har betalt inn på selskapets konto i løpet av dagen, og eventuelt hvilket KID-nummer som er benyttet. Der KID matcher mot en utsendt faktura vil fakturaen bli oppdatert til betalt eller delbetalt, og innbetalingen vil automatisk bli bokført. Se mer om hvordan innbetalinger fungerer her.
Bankavstemming eller kontoinformasjonsfiler kommer inn til DNB Regnskap mellom klokken 6 og 7 på morgenen med oppdatering over alle transaksjoner som skjedde på kontoen dagen før. Alle transaksjonene vil bli lagt ut i bankavstemmingen slik du kan avstemme regnskapet mot kontoutskriften. Utbetalinger som er laget i systemet blir avstemt automatisk, og det samme gjelder innbetalinger om du har avtale om dette.

Andre måter å håndtere betalinger på


Rediger - Skal du endre på betalingsinformasjonen kan du velge dette valget. Her vil du kunne gjøre endringer på betalingen for eksempel om den har blitt avvist.
Bokfør betaling - Om du har registrert betalingen manuelt kan du velge bokfør betaling for å bokføre den uten å sende den til bank. Du bør kun velge dette på betalinger som ikke er sendt til bank enda, men som ligger i betalingslisten eller er avvist. Betalingen vil bokføres og flyttes til Betalt og fullført.
Endre status til bokført og betalt - Betalingen vil flyttes til Betalt og fullført. Den vil ikke bli bokført, så dette må gjøres i et eget bilag om du ikke allerede har bokført betalingen.


Betal manuelt - Anbefales ikke å benytte. Dette er gammeldags filbasert betaling hvor du får en betalingsfil lastet ned på datamaskinen din og som du kan laste opp i bedriftsnettbanken. De færreste nettbanker er satt opp for dette om du ikke har benyttet et annet regnskapssystem tidligere. Oppfølging av betalingene skjer ved at du laster ned mottaksretur og avregningsretur selv fra nettbanken, se mer om filtypene her, og laster disse filene opp i DNB Regnskap for å oppdatere status på betalingene.
Hent bankfiler og bokfør - Mulighet for å laste opp mottaksretur og avregningsretur manuelt. Se forklaring over.

Behandle utbetalingsbunter

Kun tilgjengelig i Komplett

Har du mange betalinger som er avvist kan du legge en hel utbetalingsbunt tilbake til ubetalt istedet for å flytte én og én betaling tilbake til betalingslisten. En utbetalingsbunt består av alle betalinger som er sendt til bank fra betalingslisten på samme tidspunkt. Du kan hente frem kolonnen betalingsbunt i kolonneoppsettet for Bank -> Utbetaling for å se hvilken betalingsbunt utbetalingene tilhører.

Du behandler betalingsbuntene fra Bank -> Utbetalingsbunter.

Viktig! Du må kun gjøre dette hvis betalingsfil er avvist fra banken eller hvis betalingsfil ikke er sendt til nettbank. Når filen allerede er akseptert i nettbanken og du sender den igjen, vil betalingen bli utført flere ganger.

Oppdatert på: 19/07/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!