BankavstemmingBankavstemming er en kontroll man gjør av regnskapet i en bedrift for å se at regnskapet stemmer overens med transaksjonene på bankkonto. Alle transaksjoner som blir gjort på bankkontoen til et firma skal også finnes i regnskap og være merket som betalt. Er det et avvik er det noen poster som ikke er registrert i regnskapet eller ikke merket som betalt. Anbefalt praksis er å avstemme etter hver månedsslutt.

NB! Det er viktig at du merker transaksjonene som betalt (innbetalinger og utbetalinger) før du avstemmer

Det er påbudt med bankavstemming for aksjeselskap, men for enkeltpersonforetak er det frivillig.

Bankavstemming finner du under Bank > Bankavstemming. Under Status ser du hvor mange poster som må avstemmes. Klikk på teksten. Hver konto må avstemmes.


Banktransaksjonene vises på venstre side, mens regnskapstransaksjonene vises på høyre side.

Selve avstemmingen skjer ved å merke transaksjoner som passer sammen (minimum likt beløp). Transaksjonene blir grønne og knappen «Avstem» blir klikkbar (punkt 1 – illustrasjon)

Merk at regnskapstransaksjoner som er merket betalt vises under Regnskap – 19xx (punkt 2 – illustrasjon). Hvis du ikke finner de der må du gå til «Faktura» eller «Regninger» og merke de som betalt

Man avstemmer måned for måned. Poster som er avstemt vises som lukkede poster.
Matche og bokføre en transaksjon fra bankavstemmingsbildet

For at det skal være mulig å avstemme en transaksjon i regnskapet mot bank må den være bokført/merket som betalt i regnskapet. Dette gjøres på den aktuelle faktura eller regning.

Det er imidlertid mulig å matche transaksjoner i bankavstemmingsbildet direkte under «Kunde» (faktura) og «Leverandør» (Regning). Når du matcher på den måten vil transaksjonen automatisk bokføres i regnskapet før den avstemmes.

Eksempel 1 – En innbetaling i bank matches mot faktura under kundebildet
Eksempel 2 – En utbetaling i bank matches mot en regning under leverandørbildet


Det er også mulig å registrere og bokføre en transaksjon i regnskapet direkte fra bankavstemming. Et eksempel kan være renter og gebyr som er belastet bankkonto uten at det er ført i regnskapet.

Velg den aktuelle kontoen på venstre side og trykk på "bokfør transaksjon"


Velg riktig kostnadskonto og bokfør transaksjonen. Transaksjonen legger seg under «Regnskapsfanen 1920» – husk å avstemme den der.


For mer avanserte brukere er det også mulig å lage egne «bokføringsregler» for å oppnå mer automatikk.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!