Artikler om: Bank

Bankavstemming

Bankavstemming

Opptak av webinar i bankavstemming finner du herBankavstemming er en kontroll man gjør av regnskapet i en bedrift for å se at regnskapet stemmer overens med transaksjonene på bankkonto. Alle transaksjoner som blir gjort på bankkontoen til et firma skal også finnes i regnskap og være merket som betalt. Er det et avvik er det noen poster som ikke er registrert i regnskapet eller ikke merket som betalt. Anbefalt praksis er å avstemme etter hver månedsslutt.

NB! Det er viktig at du merker transaksjonene som betalt (innbetalinger og utbetalinger) før du avstemmer

Det er påbudt med bankavstemming for aksjeselskap, men for enkeltpersonforetak er det frivillig.

Trenger du hjelp med feil i bankavstemmingen? Hopp til Avvik i bankavstemmingen her

Bankavstemming finner du under Bank --> Bankavstemming. Under Status ser du hvor mange poster som må avstemmes. Klikk på teksten. Hver konto må avstemmes.Banktransaksjonene vises på venstre side, mens regnskapstransaksjonene vises på høyre side.

Selve avstemmingen skjer ved å merke transaksjoner som passer sammen (minimum likt beløp). Transaksjonene blir grønne og knappen «Avstem» blir klikkbar (punkt 1 – illustrasjon)

Merk at regnskapstransaksjoner som er merket betalt vises under Regnskap – 19xx (punkt 2 – illustrasjon). Hvis du ikke finner de der må du gå til «Faktura» eller «Regninger» og merke de som betalt

Man avstemmer måned for måned. Poster som er avstemt vises som lukkede poster.

Matche og bokføre en transaksjon fra bankavstemmingsbildet


For at det skal være mulig å avstemme en transaksjon i regnskapet mot bank må den være bokført/merket som betalt i regnskapet. Dette gjøres på den aktuelle faktura eller regning.

Det er imidlertid mulig å matche transaksjoner i bankavstemmingsbildet direkte under «Kunde» (faktura) og «Leverandør» (Regning). Når du matcher på den måten vil transaksjonen automatisk bokføres i regnskapet før den avstemmes.

Eksempel 1 – En innbetaling i bank matches mot faktura under kundebildet

Eksempel 2 – En utbetaling i bank matches mot en regning under leverandørbildetDet er også mulig å registrere og bokføre en transaksjon i regnskapet direkte fra bankavstemming. Et eksempel kan være renter og gebyr som er belastet bankkonto uten at det er ført i regnskapet.

Velg den aktuelle kontoen på venstre side og trykk på "bokfør transaksjon"Velg riktig kostnadskonto og bokfør transaksjonen. Transaksjonen legger seg under «Regnskapsfanen 1920» – husk å avstemme den der.For mer avanserte brukere er det også mulig å lage egne «bokføringsregler» for å oppnå mer automatikk.

Avvik i bankavstemmingen

Det er to avviksvarsler som kan dukke opp i bankavstemmingen, et øverst i midten og et ved siden av saldoen på venstre side. Har du begge advarselene må du starte med løse den på venstresiden.

I bildet under ser du begge advarsleneAdvarsel i midten
Vil dukke opp relativt ofte, og indikerer at saldoen på bankkontoen ikke er den samme som saldoen på kontoen i regnskapet, f.eks. konto 1920. Dette betyr gjerne at du mangler å bokføre noen transaksjoner, eller at du har bokført en transaksjon dobbelt. Dette avviket skal ikke dukke opp om du har fullført bankavstemmingen for måneden du viser.

Er det transaksjoner du mangler å bokføre kan du gjøre dette ved å matche betalingene mot åpne poster under Kunde eller Leverandør, eller markere transaksjonen på venstre siden og bokføre denne direkte fra bankavstemmingen. Hopp opp til veiledning her. Om du har bokført for mange transaksjoner og har behov for å kreditere eller gjøre endringer på et bilag kan du trykk på den lille firkanten på transaksjonen på høyre siden for å gå til bilaget. På bilagslinjene vil du kunne trykke på de tre prikkene lengst til høyre for å åpne menyen og enten korrigere eller kreditere bilaget.

Advarsel på venstre side
Denne advarselen skal helst ikke dukke opp da det er en indikasjon på det enten mangler transaksjoner på denne siden i bankavstemmingen eller det er flere transaksjoner enn det som faktisk har skjedd. Denne advarselen dukker opp om akkumulerte transaksjoner i bankavstemmingen ikke fører til samme saldo som DNB Regnskap har fått levert av banken siste dagen i måneden.

Dukker denne advarselen opp bør du bla gjennom månedene for å se når denne advarselen først dukker opp. Om den dukker opp på alle månedene du har ført regnskapet i DNB Regnskap bør du først undersøke om du har lagt inn riktig inngående balanse på bankkontoen. Det er den første måneden advarselen dukker opp hvor feilen ligger, og da vil det være lurt å undersøke kontoutskriften i nettbanken for å se hva avviket er på. Forsøk deretter å finne ut av hvor feilen kan ligge. En løsning kan være å hente transaksjonene for måneden det gjelder fra bedriftsnettbanken, og laste disse opp på nytt i DNB Regnskap. Veiledning for å importere transaksjoner finner du her. Transaksjoner som allerede finnes blir luket ut i duplikatkontroll, så det er kun transaksjoner som eventuelt mangler som vil bli lastet inn.

Oppdatert på: 07/02/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!