Hente kontoinformasjon fra nettbank

Har du ikke koblet sammen regnskap og bank, eller benytter deg av en privat nettbank? Da kan du laste opp elektroniske kontoutskrifter som du bruker til bankavstemmingen.
De elektroniske kontoutskriftene Lastes ned fra din bedriftsnettbank eller din private nettbank hos DNB avhengig av hva du bruker for ditt selskap.

Er du lei av å laste opp manuelle kontoutskrifter? Les mer her om det å bestille kobling mellom bank og regnskap

Bedriftsnettbank:

Steg 1 i bedriftsnettbanken:

For å eksportere kontoinformasjonen fra din bedriftsnettbank må du først logge deg inn. Når du er innlogget klikker du på fanen som sier “Konto” -> “Siste transaksjoner”.
Velg kontoen du ønsker å hente ut informasjon om og velg ønsket tidsperiode. Klikk så på “Vis oversikt”. Når du har fått opp kontoinformasjon klikker du på knappen i toppen av siden som sier “Til CSV fil”. Lagre filen på et sted du finner igjen på datamaskinen.Steg 2 i DNB Regnskap:

For å laste opp filen går du på “Bank” -> “Bankavstemming”.
Klikk på lenken bak kontoen under status.
Klikk på boksen “last opp kontoutskrift”.
Sjekk at den ligger på riktig bankkonto og klikk på “last opp fil”, velg filen som du lastet ned fra Bedriftsnettbanken. Når filen er lastet opp, klikk på “Neste”. Du tenger ikke å velge filformat da systemet automatisk sjekker filen du laster opp (får du en feilmelding kan du ha lastet opp feil filformat). Klikk på “fullfør” for å gjøre deg ferdig.Privatnettbank:

Steg 1 i nettbanken:

For å eksportere kontoinformasjonen fra din private nettbank må du først logge deg inn. Når du er innlogget klikker du på fanen som sier “Dagligbank og lån” -> “Konto” -> “Siste transaksjoner”
Velg kontoen du ønsker å hente ut informasjon om og åpne/lukk månedene slik at det kun er perioden du ønsker å eksportere som er åpnet.
Velg deretter “Lagre til fil” og lagre filen på et sted du finner igjen på datamaskinen.Steg 2 i DNB Regnskap:

For å laste opp filen går du på “Bank” -> “Bankavstemming”.
Klikk på lenken bak kontoen under status, og videre på “last opp kontoutskrift”.
Finn filen du lastet ned fra nettbanken og velg denne. Når filen er lastet opp, klikk på “Neste”.
Får du feilmelding må du endre filformatet til “Dnb Privat csv”.
Se over at transaksjonene stemmer, og klikk på “fullfør” for å gjøre deg ferdig.

Se også denne artikkelen om manuell bankavstemming. lenke til manuell bankavstemming artikkel

Se også denne artikkelen om manuell bankavstemming. ( gul/ grønn) boks her med lenke til manuell bankavstemming artikkel

Registrere banktransaksjoner manuelt

I enkelte tilfeller kan det være behov for å registrere banktransaksjoner manuelt. Eksempler på det kan være at du ikke får til å importere transaksjonene fra nettbanken eller at det finnes transaksjoner på konto før nettbanken ble opprettet. Et typisk eksempel er aksjekapital som registreres før nettbanken er opprettet. Dermed må du legge inn dette beløpet manuelt.

NB! Vær obs på at du aldri skal registrere bankposter som du ikke finner igjen på kontoutskriften, for da vil du få feil saldo og bank og regnskap vil ikke stemme.

I dette tilfellet ser du at aksjekapital er bokført, men banktransaksjonen mangler.
Klikk på «tre prikker» og «opprett bankposter manuelt».Registrer transaksjonen, i dette tilfellet 1. september siden det var stiftelsesdatoen. Beløpet er 30.000. Klikk på «Lagre bankposter»

Bank -legg inn banktrans manuelt2 .png

Transaksjonen dukker nå opp på banksiden til venstre og kan avstemmes mot regnskapet på vanlig måte.

Bank -legg inn banktrans manuelt3 .png
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!