Artikler om: Bank

Bestille kobling mot bank

Bestille kobling mot bank:


Kobling mellom Bank og regnskap er en kobling som gjør at du får informasjonen fra banken som transaksjoner, saldo, betalinger og innbetalinger rett over i DNB Regnskap. Den effektiviserer hverdagen og du slipper blant annet å laste opp kontoutskrifter i bankavstemmingen. Kontoinformasjon og utbetalinger er inkludert i abonnementskostnaden til DNB Regnskap.

Hvordan fungerer kobling mot bank?


Bankavstemming/Kontoinformasjon: Du får saldoen på bankkontoen din oppdatert daglig, samt at du får kontoinformasjonen og transaksjoner rett i bankavstemmingen slik at det er enkelt å avstemme. Du får kontoinformasjon på alle kontoer du har rettigheter på i nettbanken. (Det er bokført saldo som hentes inn til DNB Regnskap, så denne vil kun bli oppdatert en gang om dagen)

Utbetaling: Du registrerer betalingene i regnskapet og til banken i en og samme operasjon i DNB Regnskap. Du kan velge om du ønsker å godkjenne utbetalingene dine i DNB Regnskap eller om du vil godkjenne de i nettbanken.

Det er to ulike måter å utføre betalinger fra DNB Regnskap på:
Gjøre alt fra DNB Regnskap, både registre og godkjenne betalingene.
Registrere betalingene i DNB Regnskap, og godkjenne dem i nettbanken etterpå

I tillegg har du mulighet til å bestille innbetalingsavtale om du skal fakturere med KID.

Opprett kobling mot bank
Manglende tilgang og feilsituasjoner
Bestille innbetalingsavtale med KID
Filbasert kobling mot bank (Integrasjon mot en annen bedrifts nettbank)

Opprett kobling mot bank

Du kan opprette kobling mot bank fra forsiden i DNB Regnskap om du ikke har noen kobling fra før eller under Innstillinger -> Bank om du ønsker å legge til flere bankkontoer.


Du får opp denne dialogboksen for å sette opp koblingen mot banken. Her må du ta stilling til om du vil godkjenne betalingene i DNB Regnskap eller om du vil sende dem til nettbanken og godkjenne dem der. Fjerner du haken for utbetalinger, og kobler til mot bank med BankID vil du kun sette opp bankavstemming og saldo, uten mulighet for å kunne gjennomføre utbetalinger.

Når du kobler til mot banken må du identifisere deg med BankID, og det gjøres en sjekk mot bedriftsnettbanken på hvilke bankkontoer du har tilgang til. Disse vil bli hentet inn i DNB Regnskap og gi deg saldo og transaksjoner. Det vil også bli gjort en sjekk på om du har tilgang til å sette opp utbetalinger fra systemet, og så lenge du har denne tilgangen vil også dette bli satt opp for kontoene.

Manglende tilgang og feilsituasjoner

Om du mangler noen tilganger for selskapet du forsøker å koble sammen mellom bank og regnskap vil du få en feilmelding.

Du må ha tilgang på selskapets bankkontoer for å kunne innhente transaksjoner og saldo til regnskapet. For å kunne sette opp utbetaling må du i tillegg ha rollen "administrator og bestiller" eller "bestiller" i bedriftsnettbanken til selskapet. Ta kontakt med oss på chat om du er usikker på hvilke roller du har.

Deler selskapet nettbanken med et annet selskap vil du kunne få tilbakemelding om at du mangler tilgang på bankkontene til selskapet selv om du har disse tilgangene i nettbanken du normalt benytter. Dette kan skyldes at nettbanknummeret til selskapet ikke samsvarer med organisasjonsnummeret til selskapet, og da må du benytte filbasert kobling mot bank. Ta gjerne kontakt med oss på chat om du er usikker på hvilket oppsett du skal ha.

Bestille innbetalingsavtale med KID

Innbetalingsavtale gir deg mulighet til å fakturere med KID. Med KID på utgående fakturaer kobles innbetalingene direkte mot fakturaene som har blitt betalt, slik at du selv slipper å merke faktura som betalt og avstemme banken. Les mer om hvordan tjenesten fungerer her.

For å bestille innbetalingsavtale kan du gå til Innstillinger -> Bank, og trykke på kontoen du ønsker å sette opp innbetalingsavtale på. Velg fanen Kobling mot bank, og trykk på Bestill for Innbetaling/KID.Du vil bli tatt videre til bedriftsnettbanken for å bestille innbetalingsavtalen. Her velger du kun kontoen du ønsker fakturering med KID for.Innbetalingsavtalen har egne priser, se pris i DNB Regnskap her og kostnad i banken her - DNB Innbetaling Pluss (CREMUL).

Filbasert kobling mot bank

DNB Regnskap henter i utgangspunktet inn saldo og transaksjoner gjennom et API, men det er ikke alle dette passer for.

For å sette opp bankkobling basert på filoverføringer kan du gå til Innstillinger -> Bank, og velge fanen Innstillinger for bank.
Her vil du under Kobling mot bank kunne hake av for filbasert kontoinformasjon.


Etter at du har lagret vil du kunne Koble sammen bank og regnskap, og så vil du bli tatt videre til bedriftsnettbanken for å sette opp videre.Når du setter opp integrasjonen blir du sendt til banken sine nettsider for å fullføre bestillingen. Før du blir sendt videre må du hake av dersom du ønsker en KID Innbetalings avtale og legge inn din BrukerID fra Bedriftsnettbanken. Du kan legge inn din brukerID senere i bestillingsløpet på DNB sin nettside.

BrukerID er en ID som du har fått av DNB for å logge deg inn i bedriftsnettbanken. Denne består av 2 bokstaver og 5 tall. Dersom du ikke skulle huske din ID anbefales det at du tar kontakt med bedriftssenteret hos DNB ( tlf 915 04800). For at du skal kunne bestille må din BrukerID være satt opp med en bestiller tilgang. Dersom du ikke har dette og prøver å bestille, så vil du da få en tilbakemelding om at dette mangler og får en veiledning på hvordan du setter dette opp.

På DNB sin side starter du med å legge inn din brukerID, hvis du ikke fylte denne inn tidligere. Etter du har fylt inn din brukerID trykker du på «Fortsett». Så verifiserer du deg enten med BankID med kodebrikke eller BankID på Mobil.Sjekk at du har «DNBRegnskap» som ditt regnskapssystem. Velg deretter selskapet du skal bestille koblingen for. Dersom du har tilgang til flere selskap i samme nettbanken så kan det hende du har flere selskap å velge mellom. Trykk så på «Neste»Velg hvilke kontoer du vil ha automatisk kontoinformasjon på. Vi anbefaler at du setter opp dette på alle kontoene dine.Dersom du takket ja til KID-Innbetalingsavtale får du nå valget om dette. Som regel trenger man kun én bankkonto med denne avtalen. Vær obs på at det er ekstra kostnader i banken knyttet til denne avtalen. Hvis du trykket ja med en feil så kan du fjerne haken på «ja takk, dette vil jeg ha» og gå videre ved å trykke på «neste»Her velger du først om du ønsker å kunne betale ut fra DNB Regnskap. Videre så må du gjøre et valg om du ønsker å godkjenne betalingene rett fra DNB Regnskap, eller om du ønsker å logge deg inn i nettbanken og godkjenne betalingene. Vær obs på at du må legge opp rettigheter i nettbanken i forbindelse med filoverføring, du finner mer om dette her. Videre velger du konto(ene) du ønsker å kunne betale ut fra.

OBS dersom du har 2 godkjennere på kontoen eller du må ha et oppsett med 2 godkjennere ved utbetaling må du velge at du vil godkjenne i nettbanken.


Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen. Mottar du ikke e-posten med kvitteringen innen 15 minutter etter bestilling kan det tyde på at bestillingen ikke er fullført. Koblingen blir vanligvis satt opp i løpet av 1 virkedag.
Etterbestilling av godkjenning i regnskapsprogram

For deg som alt har satt opp kobling uten godkjenning av betalinger i DNB Regnskap, så kan du etterbestille funksjonen så du slipper å godkjenne i nettbanken.

Du bestiller på følgende måte:
- Klikk på tannhjulet oppe til høyre for å komme til innstillingene
- Klikk på “Bank”
- Klikk på fanen “bankinnstillinger.
- Hak av ved 1. “Regnskapsgodkjente Betalinger”
- Og klikk på 2. “Lagre innstillinger”
- Du blir nå sendt videre til bestillingsløpet i DNBPå DNB sin side starter du med å legge inn din brukerID, hvis du ikke fylte denne inn tidligere. Etter du har fylt inn din brukerID trykker du på «Fortsett». Så verifiserer du deg enten med BankID med kodebrikke eller BankID på Mobil.Sjekk at du har «DNBRegnskap» som ditt regnskapssystem. Velg deretter selskapet du skal bestille koblingen for. Dersom du har tilgang til flere selskap i samme nettbanken så kan det hende du har flere selskap å velge mellom. Trykk så på «Neste»Her velger du først om du ønsker å kunne betale ut fra DNB Regnskap. Videre så må du gjøre et valg om du ønsker å godkjenne betalingene rett fra DNB Regnskap, eller om du ønsker å logge deg inn i nettbanken og godkjenne betalingene. Vær obs på at du må legge opp rettigheter i nettbanken i forbindelse med filoverføring, du finner mer om dette her. Videre velger du konto(ene) du ønsker å kunne betale ut fra.

OBS dersom du har 2 godkjennere på kontoen eller du må ha et oppsett med 2 godkjennere ved utbetaling må du velge at du vil godkjenne i nettbanken.Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen.Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen. Mottar du ikke e-posten med kvitteringen innen 15 minutter etter bestilling kan det tyde på at bestillingen ikke er fullført. Koblingen blir vanligvis satt opp i løpet av 1 virkedag.

Oppdatert på: 05/11/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!