Bestille kobling mot bank:
Kobling mellom Bank og regnskap er en kobling som gjør at du får informasjonen fra banken som transaksjoner, saldo, betalinger og innbetalinger rett over i DNB Regnskap. Den effektiviserer hverdagen og du slipper blant annet å laste opp kontoutskrifter i bankavstemmingen.
Ny bestilling av kobling
Etterbestilling av godkjenning i regnskapsprogram

Typene integrasjoner som tilbys er:

Bankavstemming/Kontoinformasjon: Du får saldoen på bankkontoen din oppdatert daglig, samt at du får kontoinformasjonen rett i bankavstemmingen slik at det er enkelt å avstemme. Velg alle kontoer du ønsker å få kontoinformasjon inn i DNB Regnskap for. Du får kun kontoinformasjon fra datoen koblingen ble satt opp, se egen artikkel for å hente historiske transaksjoner.

Utbetaling: Du registrerer betalingene i regnskapet og til banken i en og samme operasjon i DNB Regnskap. Du kan velge om du ønsker å godkjenne utbetalingene dine i DNB Regnskap eller om du vil godkjenne de i nettbanken.

Det er to ulike måter å utføre betalinger fra DNB Regnskap på:
Gjøre alt fra DNB Regnskap, både registre og godkjenne betalingene.
Registrere betalingene i DNB Regnskap, og godkjenne dem i nettbanken etterpå

Valget om du ønsker å godkjenne betalingene dine i DNB Regnskap eller i nettbanken gjør du når du setter opp koblingen mellom regnskap og bank.

Innbetaling: Huket du av for KID-innbetaling får du opp dette steget i bestillingsløpet. Når du fakturerer med KID vil innkommende betalinger matche seg mot utsendte faktura. Her velger du kun kontoen du ønsker fakturering med KID for. Innbetalingsavtalen har egne priser, se pris i DNB Regnskap her og kostnad i banken her - DNB Innbetaling Pluss (CREMUL).

Har du allerede satt opp integrasjon? Hopp til etterbestilling av godkjenning i regnskapsprogram
Ny bestilling av kobling
Ved første innlogging I DNB Regnskap blir du spurt om å sette opp kobling mellom bank og regnskap. Dersom du velger å gjøre dette senere vil du finne valget på dashbordet ditt.
Det kan også bestilles via bankinnstillingene (Innstillinger -> Bank). Velg en konto og trykk på Kobling mot bank, Bestill bankintegrasjon.Når du setter opp integrasjonen blir du sendt til banken sine nettsider for å fullføre bestillingen. Før du blir sendt videre må du hake av dersom du ønsker en KID Innbetalings avtale og legge inn din BrukerID fra Bedriftsnettbanken. Du kan legge inn din brukerID senere i bestillingsløpet på DNB sin nettside.

BrukerID er en ID som du har fått av DNB for å logge deg inn i bedriftsnettbanken. Denne består av 2 bokstaver og 5 tall. Dersom du ikke skulle huske din ID anbefales det at du tar kontakt med bedriftssenteret hos DNB ( tlf 915 04800). For at du skal kunne bestille må din BrukerID være satt opp med en bestiller tilgang. Dersom du ikke har dette og prøver å bestille, så vil du da få en tilbakemelding om at dette mangler og får en veiledning på hvordan du setter dette opp.

På DNB sin side starter du med å legge inn din brukerID, hvis du ikke fylte denne inn tidligere. Etter du har fylt inn din brukerID trykker du på «Fortsett». Så verifiserer du deg enten med BankID med kodebrikke eller BankID på Mobil.Sjekk at du har «DNBRegnskap» som ditt regnskapssystem. Velg deretter selskapet du skal bestille koblingen for. Dersom du har tilgang til flere selskap i samme nettbanken så kan det hende du har flere selskap å velge mellom. Trykk så på «Neste»Velg hvilke kontoer du vil ha automatisk kontoinformasjon på. Vi anbefaler at du setter opp dette på alle kontoene dine.Dersom du takket ja til KID-Innbetalingsavtale får du nå valget om dette. Som regel trenger man kun én bankkonto med denne avtalen. Vær obs på at det er ekstra kostnader i banken knyttet til denne avtalen. Hvis du trykket ja med en feil så kan du fjerne haken på «ja takk, dette vil jeg ha» og gå videre ved å trykke på «neste»Her velger du først om du ønsker å kunne betale ut fra DNB Regnskap. Videre så må du gjøre et valg om du ønsker å godkjenne betalingene rett fra DNB Regnskap, eller om du ønsker å logge deg inn i nettbanken og godkjenne betalingene. Vær obs på at du må legge opp rettigheter i nettbanken i forbindelse med filoverføring, du finner mer om dette her. Videre velger du konto(ene) du ønsker å kunne betale ut fra.

OBS dersom du har 2 godkjennere på kontoen eller du må ha et oppsett med 2 godkjennere ved utbetaling må du velge at du vil godkjenne i nettbanken.


Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen. Mottar du ikke e-posten med kvitteringen innen 15 minutter etter bestilling kan det tyde på at bestillingen ikke er fullført. Koblingen blir vanligvis satt opp i løpet av 1 virkedag.Etterbestilling av godkjenning i regnskapsprogram
For deg som alt har satt opp kobling uten godkjenning av betalinger i DNB Regnskap, så kan du etterbestille funksjonen så du slipper å godkjenne i nettbanken.

Du bestiller på følgende måte:
- Klikk på tannhjulet oppe til høyre for å komme til innstillingene
- Klikk på “Bank”
- Klikk på fanen “bankinnstillinger.
- Hak av ved 1. “Regnskapsgodkjente Betalinger”
- Og klikk på 2. “Lagre innstillinger”
- Du blir nå sendt videre til bestillingsløpet i DNBPå DNB sin side starter du med å legge inn din brukerID, hvis du ikke fylte denne inn tidligere. Etter du har fylt inn din brukerID trykker du på «Fortsett». Så verifiserer du deg enten med BankID med kodebrikke eller BankID på Mobil.Sjekk at du har «DNBRegnskap» som ditt regnskapssystem. Velg deretter selskapet du skal bestille koblingen for. Dersom du har tilgang til flere selskap i samme nettbanken så kan det hende du har flere selskap å velge mellom. Trykk så på «Neste»Her velger du først om du ønsker å kunne betale ut fra DNB Regnskap. Videre så må du gjøre et valg om du ønsker å godkjenne betalingene rett fra DNB Regnskap, eller om du ønsker å logge deg inn i nettbanken og godkjenne betalingene. Vær obs på at du må legge opp rettigheter i nettbanken i forbindelse med filoverføring, du finner mer om dette her. Videre velger du konto(ene) du ønsker å kunne betale ut fra.

OBS dersom du har 2 godkjennere på kontoen eller du må ha et oppsett med 2 godkjennere ved utbetaling må du velge at du vil godkjenne i nettbanken.Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen.Legg inn dine kontaktopplysninger. Dette er for deg som kontaktperson for bestillingen. Eposten du legger inn her mottar kvittering på bestillingen. Mottar du ikke e-posten med kvitteringen innen 15 minutter etter bestilling kan det tyde på at bestillingen ikke er fullført. Koblingen blir vanligvis satt opp i løpet av 1 virkedag.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!