Artikler om: Bank

Innbetaling

Innbetalinger - Fakturering med KID


Denne artikkelen gjelder kun dersom du har innbetalingsavtale og fakturerer med KID.

Når du har KID på utgående fakturaer kobles innbetalingene direkte mot fakturaene som har blitt betalt, slik at du selv slipper å merke faktura som betalt og avstemme banken.

Spar tid med KID på fakturaen! Om du sender mange faktura og bruker mye tid på oppfølging av innbetalingene vil du kunne spare mye tid med en innbetalingsavtale.
Betalingene kommer inn på kontoen din i en eller flere samlesummer. I disse store samlesummene kan det ligge mange underliggende mindre betalinger, og disse vil i størst mulig grad bli forsøkt matchet opp mot utsendte faktura. Innbetalinger med KID vil stort sett alltid bli matchet mot riktig faktura, men betalinger som ikke inneholder KID må du kanskje behandle manuelt om systemet ikke klarer det.

Alle sumpostene blir automatisk bokført og avstemt i bankavstemmingen slik at du slipper å behandle innbetalingene der, men du må behandle avvikene som ikke automatisk har blitt matchet mot en faktura. Disse blir midlertidig bokført på interimskonto (2996) i påvente av at de blir behandlet.

Innbetalingene som må behandles manuelt finner du igjen under Bank -> Innbetaling, under fanen Innbetalt ingen match.

Oversikt over innbetalinger og oppsett
Behandle innbetalinger ingen matchOversikt over innbetalinger og oppsett


Alle
Her ser du en oversikt over alle innbetalinger du har mottatt, både de som er matchet og ikke matchet. Du kan se hvilket bilagsnummer de er satt opp mot og informasjon som fakturanummer og kunde.

Innbetalt ingen match:
Her finner du innbetalinger som systemet ikke har fått til å matche. Innbetalingene du finner i dette bildet er midlertidig bokført mot konto 2996 Remitteringskonto innbetaling, i påvente av å bli matchet manuelt.

De kan kobles manuelt ved å klikke på de tre prikkene til høyre. Se behandle innbetaling ingen match for nærmere forklaring.

Når betalingene er behandlet vil bokføringen flyttes med samme dato som innbetalingen opprinnelig skjedde fra interimskontoen til valgt regnskapskonto.

Innbetalt og bokført:
Her finner du en oversikt over alle innbetalinger som er mottatt som er matchet. Du kan se hvilken faktura, kunde, leverandør den er koblet mot, samt se bilagsnummeret. Du har en søkemulighet i toppen av bildet som lar deg søke blant alle innbetalingene

Velg synlige kolonner
Vi anbefaler at du henter frem relevante kolonner for å få frem mest mulig informasjon. Trykk på tannhjulet til høyre over linjene med innbetalinger for å tilpasse.

Vi anbefaler i utgangspunktet følgende oppsett:
Fakturanummer
Debitor
Konto fra
KID
Beløp
Innbetalingsdato
Bilagnr.
Beskrivelse
Binders (dette er vedlegg)Behandle innbetalinger ingen match

For å behandle en føring som er «Innbetalt ingen match» kan du trykke på de tre prikkene på innbetalingen du vil gjøre noe med.

De mest aktuelle valgene er:
Velg faktura manuelt – Mest brukt, føring mot åpen faktura.
Velg kunde manuelt – her kan du søke opp kunde og bokføre direkte på kundereskontroen uten henvisning til faktura
Velg leverandør manuelt – her kan du søke opp leverandør og bokføre direkte leverandørreskontroen
Velg hovedbokskonto manuelt – bokfør direkte mot en hovedbokskontoVelg faktura manuelt:
Dette er valget du stort sett bør benytte slik at betalingene blir koblet mot riktig faktura.

Her kan du føre betalingen mot en eller flere faktura. Øverst i bildet som dukker opp kan du velge om du vil vise kun åpne og delbetalte faktura, eller alle fakturaer (sendt til kunder).
Under kan du søke etter kunde på navn eller legge inn egne filter for å finne fakturaen.

Huk av på fakturaen(e) du vil knytte innbetalingen mot og velg -> «Bruk valgt rad(er)».
Nå vil innbetalingen være knyttet til den valgte fakturaen og bli borte i listen over åpne fakturaer (hvis fakturaen ble betalt i sin helhet).Velg kunde manuelt:
Vet du hvilken kunde som har betalt, men er usikker på hvilken faktura som er betalt kan du bruke dette valget.

Her fører du fakturaen direkte på kunden uten at du knytter innbetalingen mot en faktura.
Søk opp kunden kunden det gjelder og trykk på "bokfør valgt rad".

Velg leverandør manuelt:

Fungerer på akkurat samme måte som "Velg kunde manuelt". Se over.

Velg hovedbokskonto manuelt:
Har du fått penger inn på konto som ikke går mot kunde på vanlig vis kan du bruke denne funksjonen.

Søk opp hvilken konto du skal bokføre mot og trykk på "Bokfør valgt rad"
Øvrige behandlingsmuligheter

Krediter bilag på betaling - Krediterer hele bilaget for sumposten. Innbetalingslinjene vil bli skjult og bokføringen av innbetalingen vil krediteres. Vær oppmerksom på at dette ikke bare vil kreditere den enkelte linjen, men alle linjer i samme bilag. Det kan bli utfordrende i bankavstemmingen om innbetalingen på kontoen er en større sumpost. Dette valget bør kun benyttes i spesielle tilfeller, ta gjerne kontakt med support om du er usikker.

Anbefales kun unntaksvis i helt spesielle tilfeller:
Skjul innbetalingsposter - Anbefales ikke å benytte. Dette valget skjuler innbetalingen fra listen over Innbetalt ingen match, bilaget vil ikke krediteres.
Endre status til bokført og betalt - Anbefales ikke å benytte. Dette valget flytter betalingen fra Innbetalt ingen match til Innbetalt og bokført, uten å gjøre endringer på bokføringen. Bilaget vil fortsatt være bokført mellom bankkonto (1920) og interimskontoen (2996), og det bør i så fall opprettes et eget bilag som fører inntekten vekk fra 2996 og over til riktig regnskapskonto.

Last ned betalingsfil - Gir tilgang til betalingsfilen levert av banken. Filen er i et maskinlesbart format XML, og det skal ikke være behov for å åpne og lese disse filene for deg som bruker av DNB Regnskap. Ta kontakt med support om du opplever utfordringer. For spesielt interesserte er formatet etter ISO 20022-standarden. Innbetalingsfilen er en camt054, CustomerCreditNotification (kredit).

Hent og bokfør innbetalingsfil - Gir mulighet til å last opp innbetalingsfil manuelt. Dette skal ikke være nødvendig å benytte.

Oppdatert på: 16/07/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!