Artikler om: Unimicro Bridge

Slik fungerer nettbutikk integrasjonen

Automatisk bokføring for nettbutikk vil si at webordrer fra din nettbutikk automatisk blir opprettet og bokført i ditt regnskapsprogram, samt at betalte webordrer via betalingsleverandør automatisk blir bokført mot riktig faktura/kundekonto.

Slik fungerer integrasjonen

Automatisk bokføring for nettbutikk aktiveres når regnskap, nettbutikk og dine betalingsleverandør(er) blir koblet sammen via Unimicro Bridge. Unimicro Bridge vil da «lytte til» endringer som blir utført på webordrer i nettbutikken, og automatiske prosesser vil kontinuerlig bli utført i regnskap:

Webordrer blir automatisk fakturert / kreditert og bokført
Betalinger fra nettkunder blir automatisk bokført
Tilbakebetalinger til nettkunder blir automatisk bokført
Gebyrer fra din betalingsleverandør blir automatisk bokført

*Automatisk bokføring av innbetalinger fra betalingsleverandør på din bankkonto er ikke en del av integrasjonen, men en funksjon regnskapsprogrammet ditt tilbyr som kalles kobling til bank. Evt. bokfører du innbetalinger på bankkonto fra betalingsleverandør manuelt mot betalingsleverandørkonto.

Hvordan får vi dette til?

Når nettkunder gjennomfører et kjøp i din nettbutikk, og du trekker betalingsreservasjonen på webordre i nettbutikken, vil betalingsleverandør kontinuerlig utbetale oppgjør til din bankkonto.

Oppgjørene vil bestå av betalingstransaksjoner fra flere nettkunder, og oppgjørene vil alltid være mindre enn det kundene faktisk har betalt ettersom gebyrer fra betalingsleverandør blir trukket fra oppgjøret.

Automatisk bokføring av oppgjør går i hovedsak ut på å matche betalingstransaksjoner mot riktig faktura/kundekonto og bokføre gebyrer inn på betalingsleverandør gebyrkonto.

1. Faktura blir først laget via Unimicro Bridge

Når du kobler nettbutikk til ditt regnskap via Unimicro Bridge, vil faktura automatisk bli opprettet og bokført ditt regnskapsprogram. Når vi lager faktura har vi data vi trenger for å matche betalingstransaksjoner fra betalingsleverandør opp mot riktig faktura i en senere fase.

2. Din kontoplan blir oppdatert med kontoer for automatisk bokføring av oppgjør

Ved aktivering av betalingsleverandør i Unimicro Bridge, godkjenner/ oppretter du følgende regnskapskontoer i din kontoplan: betalingsleverandørkonto, betalingsleverandør gebyrkonto, feilkonto for auto-bokføring og øreavrundingskonto. Disse kontoene vil systemet benytte for å utføre den automatiske bokføringen av oppgjør i ditt regnskapsprogram.

3. Vi mottar oppgjørsfiler fra betalingsleverandør

Etter aktivering av betalingsleverandør vil systemet kontinuerlig hente oppgjørsfiler fra din betalingsleverandør, enten det er Stripe, Klarna, Vipps eller andre. Oppgjørsfiler spesifiserer kunder og gebyrer for alle betalingstransaksjoner og på den måten kan vi enkelt gjøre bokføringen for deg.

4. Vi bokfører innbetalinger fra kunder og gebyrer fra betalingsleverandør

Innbetalinger fra kunder vil være redusert ettersom betalingsleverandør trekker fra gebyrer for den enkelte betalingstransaksjon. Vi bokfører først innbetaling mot riktig faktura / kundekonto og motposterer betalingsleverandørkonto og betalingsleverandør gebyrkonto.

5. Du mottar oppgjør på din bankkonto

Oppgjør fra betalingsleverandør inn på din bankkonto bokfører du manuelt mot betalingsleverandørkonto eller så kan du aktivere kobling mot bank i ditt regnskapsprogram for automatikk i alle ledd.

6. Sjekk konto for ukjente transaksjoner regelmessig

Unimicro Bridge kan kun bokføre betalingstransaksjoner opp mot faktura som er opprettet via Bridge. Dersom vi eksempelvis mottar en betalingstransaksjon opp mot en faktura som ble opprettet før du begynte å bruke Unimicro Bridge vil systemet føre betalingstransaksjonen mot feilkonto for auto-bokføring som eksempelvis heter "Vipps ukjente transaksjoner". Disse bilagene må korrigeres opp mot riktig faktura/kundekonto. Denne kontoen bør sjekkes regelmessig av regnskapsfører.

Oppdatert på: 12/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!