Artikler om: Timer

Timer: aktivering og oppsett

Timer: Aktivering og oppsett


I denne artikkelen finner du alt av veiledninger rundt aktivering av timer og oppsett rundt det.

Hvordan aktivere
Sette opp timebruker
Opprette timeart
Overføre timer til fakturering
Overføre timer til lønn
Opprette ny stilingsmal
Team i timer

Hvordan aktivere?Timer kan aktiveres under Innstillinger -> Brukere.
Velg brukeren det gjelder, og trykk på Roller og tilganger øverst til høyre på oversikten over denne brukerens tilganger.

For å aktivere timer kan du trykke på Kjøp produkt (kr 49 per bruker per måned). Om brukeren ikke skal ha tilgang til regnskapet må du huske å deaktivere tilgangen (Pluss eller Komplett).


En timebruker blir som standard satt opp med tilgangen "Full tilgang timer". Her ser du oversikt over de ulike tilgangene en timebruker kan ha:

Full tilgang timer Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. Bruker kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, samt opprette og administrere personer, timearter og stillingsmaler og administrere felles fridager. Brukeren har lesetilgang til Kunder i salgsmodulen.
Personalansvar - timer Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. Brukeren kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, opprette og administrere personer og opprette timearter og stillingsmaler. Brukeren har lesetilgang til Kunder i salgsmodulen.
Timegodkjenning Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen. I tillegg har brukeren rettigheter til å godkjenne andres timer, samt fakturere timer, se timerapport og administrere felles fridager.
Rapportering Rollen gir bruker tilgang til timerapport i timemodulen.
Timeregistrering Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer i timemodulen.

Timer kan også aktiveres for mange brukere samtidig ved å gå på «Markedsplassen» -> «pakker og utvidelser». Klikk på knappen ved timemodulen for å aktivere eller redigere brukere. Valgte brukere vil få tilgang til timemodulen med rollen Full tilgang timer. Dette kan endres på under Innstillinger -> Brukere ved behov for andre tilganger.

Vi anbefaler at brukere som skal føre sine egne timer oppretter brukeren sin selv ved å følge stegene under, etter å ha fått tildelt tilganger av adminstrator for lisensen.

Sette opp timebrukerFor å starte å bruke timemodulen går du på «Timer» -> «registrere timer». Du kommer da inn i et oppstartsløp hvor du kun trenger å klikke «OK». Brukeren din blir satt opp med et standard oppsett.Standard oppsett kan justeres på ved å gå på «Timer» -> «Timebrukere». Klikk deg inn på den timebrukeren som du ønsker å justere på. Her kan du justere, startdato, prosent og stillingsmal. Standard stillingsmal er på 37,5 timer og inkluderer ikke lunsj på 30 min.

Prosent: systemet regner ut antall timer den ansatte skal jobbe per uke/dag ut fra prosenten, endres prosenten så vil antall timer som forventes av den ansatte endres.
Startdato: Viktig for at systemet skal regne riktig antall timer. Dersom man velger startdato tidligere enn dagens dato og timer ikke er ført vil du få minus på timesaldoen under "registrere timer", frem til da alle tidligere timer er registrert.
Sluttdato: legges inn ved avslutning av arbeidsforhold eller dersom det skjer endringer i stillingsprosent eller standard uke, den ansatte må da legges inn på nytt.
Aktiv: Velg om oppsettet er aktiv eller ikke. Kan brukes dersom man har flere oppsett.
Team: Aktuelt ved overføring av timer til lønn dersom timer skal godkjennes av annen person enn innmelder.


Dersom den ansatte du legger inn har en timesaldo fra et tidligere system som skal registreres, kan dette gjøres ved å klikke på fanen «Saldoer».
Klikk på ny saldo
Legg inn en dato før arbeidsforholdet starter.
I feltet «timesaldo» legg inn antall timer fra tidligere
Legg inn kommentar
Klikk på «lagre endringer»

Timebrukeren er nå satt opp og man kan starte å registrere timer. Les mer her om registrering av timer.


Opprette timeartDet ligger lagt inn flere standard timearter, dersom disse ikke passer eller om du trenger flere så kan du opprette timearter.

Gå på «timer»
Gå på «Timearter»
Trykk på «Ny timeart»
Legg inn navn og besrkivelse
Koble mot produkt eller timer hvis ønsket.
Klikk på lagre.Overføre timer til faktureringFor å kunne overføre timer til fakturering må du sette opp en kobling mellom timeart og et produkt.

Opprett først produkt dersom du ikke alt har opprettet et produkt du ønsker å bruke. Produkt kan du opprette ved å gå på «Salg» -> «Produkter». Dersom du ikke ønsker å bruke en av de standard timeartene kan du opprette ny timeart ved å gå på «Timer» -> «Timeart»


For å koble timeart og produkt sammen:
Gå på “Timer”
Trykk på “Timearter”
Gå inn på den aktuelle timearten eller opprett en ny.
I feltet for produkt velg produktet du ønsker å koble mot
Legg inn prisen ( det er denne prisen som er timesprisen når du overfører til fakturering)
Klikk på “Lagre”

Les mer her om hvordan du overfører timer til fakturering
Overføre timer til lønn:Dersom timene på timebrukeren skal overføres til lønnskjøring så må timebruker kobles mot ansatt, samt at timeart må kobles mot lønnsart. For å sette opp dette så kreves det at du alt har satt opp lønninnstillingene dine og lagt opp ansatte med timelønn.


Koble timebruker mot ansatt:

Gå på «timer»
Gå på «Timebruker»
Gå inn på den timebrukeren det gjelder.
I feltet «Ansatt» søker du opp den ansatte det gjelder
Klikk på lagre

Koble timeart mot lønnsart:

Gå på «Timer»
Gå på «Timeart»
Gå enten inn på en eksisterende timeart eller opprett en ny timeart.
Under «Time til lønn» Så kan du koble timearten mot en lønnsart.
Klikk deretter på lagre

Du finner veiledning for å overføre timene til lønnskjøring herOpprette ny stillingsmalDersom du ønsker å benytte deg av noe annet en standard stillingsmal så kan dette legges opp ved å gå på «Timer» -> «Stillingsmal», klikk på knappen «Ny stillingsmal» oppe til høyre.

Her kan du legge inn navn på den nye stillingen. Videre legger du inn antall minutter pr uke (37,5 timer = 2250 min, 40 timer = 2400) og velger om lunsj er inkludert eller ikke.Team i timerDersom du har pluss eller komplett pakken så kan du benytte deg av Team i forbindelse med timeføring. Dette kan du bruke dersom timene til time-brukerne skal overføres til lønn og godkjennes.

Start med å sette opp et Team.
Gå på tannhjulet oppe til høyre
Klikk på «Teams»
Klikk på «Nytt team»
Legg inn de brukerne som skal legges til og velg «ansvar»
Når alle de brukerne er lagt til trykk på «Lagre»

Legg timebrukeren inn i et team:
Gå på «timer»
Klikk på «timebrukere»
Gå inn på den aktuelle timebrukeren
I feltet for «teams» velg teamet som brukeren er lagt inn i.
Klikk på «lagre»


Les mer her om hvordan godkjenne timer

Oppdatert på: 10/03/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!