Artikler om: Mva

Mva registrering

Mva registrering


For selskaper som passerer omsetningsgrensen på kr 50 000

Oppgir du at selskapet planlegger MVA-registrering når omsetningen overstiger kr 50 000 vil DNB Regnskap gi beskjed når du når denne grensen.


Hopp til et tema i artikkelen:
Mva-registrere i DNB Regnskap
Etterfakturering av mva
Registrere selskapet i mva-registeret hos Brønnøysund

DNB Regnskap vil varsle om at du nærmer deg grensen.Når grensen er passert vil det komme opp et varsel når du oppretter en ny faktura frem til du er registrert.Registrere selskapet i mva-registeret hos Brønnøysund

Når du i løpet av de siste 365 dagene har solgt varer/tjenester for mer enn 50 000,- og dette er varer/tjenester som er mva-pliktige må du registrere deg i mva-registeret til Brønnøysund.

Søk om registrering i MVA-registeret her. Du finner også mer informasjon om MVA på Skatteetaten sine nettsider.
Du skal ikke oppdatere innstillinger i DNB Regnskap før du har fått bekreftelse på at selskapet er registrert i MVA-registeret. Du har ikke lov til å fakturere med MVA før selskapet er ferdig registrert.

Mva-registrere i DNB Regnskap

Når du har fått godkjent mva-registreringen hos Brønnøysund går du inn på Innstillinger -> Regnskap, og blar deg ned til Periode og MVA.
I feltet MVA-pliktig velger du nå Avgiftspliktig.Nå vil du få mulighet til å oppdatere kontoplanen og hente frem en del kontoer du ikke har hatt bruk for før du var MVA-pliktig, og som har vært skjult i kontoplanen. Vi anbefaler at du huker av for å la systemet oppdatere kontoplanen slik at relevante kontoer blir hentet frem.Du vil også få tilbud om å oppdatere salgskontoen for produktene dine, slik at disse blir fakturert med MVA fremover. Huk av om du ønsker å oppdatere dette.Har du produkter som er knyttet opp mot andre salgskontoer enn den som er standard må du huske å oppdatere disse produktene selv.

Skal selskapet ha spesielle MVA-innstillinger må du også huske å oppdatere innstillingene knyttet til MVA-periode og MVA-skjema.
MVA-periode: Som standard skal du levere MVA-termin annenhver måned, men det er mulig å søke om årlig levering om selskapet har under 1 million i omsetning. Du skal ikke endre til dette i DNB Regnskap før du eventuelt har fått godkjent levering på denne måten av Skatteetaten. Se mer hos Skatteetaten om årlig rapportering her.
MVA-skjema: Tilhører virksomheten din primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske) skal du velge RF-0004 MVA Melding - Primærnæring. Da skal du stort sett også levere MVA-meldingen årlig selv om du har omsetning over 1 million. Du kan lese mer om MVA for primærnæringen på Skatteetaten sine nettsider her. Tilhører du ikke primærnæringene skal du velge RF-0002 MVA-meldig - Allminnelig næringEtterfakturering av mva

Inntil du er ferdig registrert hos Brønnøysund skal du ikke fakturere med mva. I perioden du venter på at Brønnøysund har behandlet din registrering ferdig legger du til en kommentar i fakturaene du sender ut;

« (selskapets navn) er under MVA-registering, og MVA vil bli fakturert for hele fakturabeløpet når registreringen er fullført.»
Les mer om etterfakturering av mva her

Utgifter du har i perioden før du er mva-registrert registrerer du uten mva. Disse kan du endre når du er mva-registrert og senere få mva-fradrag

Oppdatert på: 13/10/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!