Artikler om: Mva

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Tilbakegående avgiftsoppgjør - korrigering av mva-fradrag på inngående fakturaNår selskapet er mva-registrert i Brønnøysund, les mer om registrering her kan man føre mva-fradrag for kostnadene. Man kan i tillegg føre mva-fradrag for alle kostnader selskapet har pådratt seg fra stiftelsen og frem til mva-registreringen.
Dette kalles et tilbakegående avgiftsoppgjør.
Tilbakegående avgiftsoppgjør sendes til Altinn ved å legge inn en merknad i mva-meldingen. Denne legger du inn på hovedmeldingen for første periode du er mva-registrert.EKSEMPELDersom beløpsgrense kr 50 000 overstiges i mars, vil selskapet registreres fra termin 2 (mars – april). Før du skal sende inn mva-melding for din første termin må du gjøre korrigeringen fra tidligere føringer. Når dette er gjort legger du inn en merknad i mva-meldingen om at den inneholder føringer/korrigeringer fra tiden før selskapet ble mva-registrert.

Hvordan gjør jeg korrigeringene? 

Det første du må gjøre er å sette selskapet som avgiftspliktig i DNB Regnskap. Deretter må du føre korrigeringen for tidligere kostnader.

Korrigeringen gjør du i Regnskap -> Føre bilag:

Selskapet ble stiftet i januar 2022 og nådde i mars 2022 beløpsgrensen på kr 50.000 i omsetning. Selskapet har nå mottatt bekreftelse på mva-registrering i Brønnøysundregisteret.
Kostnader selskapet har pådratt seg fra januar til mars kan selskapet nå føre mva-fradrag for. 
Selskapet har hatt kostnader på kr 25.000 for kjøp som er bokført på konto "6510 Verktøy" uten mva-fradrag. Nå kan kostnaden korrigeres slik at selskapet får mva-fradrag for kostnaden.

Korrigeringen i «føre bilag» blir da slik: 

Dato; velg siste dag i terminen selskapet ble mva-registrert (i eksempelet 30. april)
Debet; kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA: kode 1: 25%
Kredit; kostnadskonto regningen er ført på (i eksempelet 6510)
MVA: ingen mva (la feltet stå blankt)
Beløp; beløpet du har betalt
Beskrivelse; Korrigering tilbakegående avg.oppgjør

I eksempelet blir føringen da slik; 
kr 5000 til gode i mva og kostnaden blir redusert med kr 5000. 

Når alle korrigeringer er gjort kan du legge inn merknad på mva-meldingen, for periode du ble mva-registrert og sende mva-meldingen inn til Altinn.

Velg riktig termin
Klikk på «Klargjør mva-melding»
Legg inn merknad på linjen for kjøp: Anskaffelser foretatt før mva-registrering.
Når merknaden er lagt inn kan du sende den inn til Altinn.
Dersom mva-meldingen for perioden du ble mva-registrert allerede er innsendt fra DNB Regnskap må du først føre bilag for korreksjonen. Deretter må du slette terminen for perioden du ble mva-registrert og sende den inn på nytt til Altinn med merknader, slik som beskrevet over.

Oppdatert på: 22/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!