Artikler om: Unimicro Bridge

Nettbutikk integrasjon - kontoplan

Når du aktiverer en betalingsleverandør i Unimicro Bridge, vil systemet be om godkjenning for å opprette og benytte enkelte kontoer i din kontoplan: betalingsleverandørkonto, betalingsleverandør gebyrkonto, feilkonto for auto-bokføring og øreavrundingskonto. Dette er for å kunne utføre den automatiske bokføringen av oppgjøret i ditt regnskap.

Ved aktivering henter Bridge først ledige hovedboksnummer fra din kontoplan, og foreslår standard kontonavn basert på de ulike kontotypene. Standard kontonavn spesifisere først med betalingsleverandør + kontotype. Øreavrundingskonto vil være den samme for alle betalingsleverandører. Du har mulighet til å endre både hovedbokskontonummer og kontonavn.

Nye regnskapskontoer opprettes i din kontoplan

Når du eksempelvis aktiverer Vipps vil systemet foreslå opprettelse av følgende kontoer:

1522 Vipps oppgjør
1523 Vipps ukjente transaksjoner
7772 Vipps gebyr

Andre eksisterende kontoer i ditt regnskap som systemet vil benytte:

7740 Øredifferanser

Vipps oppgjør
Betalingsleverandørkonto for Vipps kalles Vipps oppgjør. Oppgjør fra Vipps, hvor gebyr er fratrukket, bokføres mot denne kontoen. Innbetalinger fra Vipps på din bankkonto skal også bokføres mot denne kontoen. Her henter systemet kontoer fra 15xx-serien i ditt regnskap.

Vipps ukjente transaksjoner
Feilkonto for auto-bokføring for Vipps kalles Vipps ukjente betalingstransaksjoner. Når systemet ikke klarer å bokføre en betalingstransaksjon opp mot en faktura / kundekonto blir betalingstransaksjonen bokført mot denne kontoen. Det kan eksempelvis inntreffe dersom systemet mottar en betalingstransaksjon opp mot en faktura som ble opprettet før du begynte å bruke Unimicro Bridge. På bilaget vil det vises til en webordre referanse som benyttes til å søke opp webordre i regnskapet eller evt. i nettbutikken dersom faktura ikke skulle eksisterer i regnskapet. Denne kontoen bør sjekkes regelmessig av regnskapsfører ettersom bilag for innbetalinger mot denne kontoen må korrigeres manuelt mot riktig faktura / kundekonto. Her henter systemet kontoer fra 15xx-serien i ditt regnskap.

Vipps gebyr
Betalingsleverandør gebyrkonto for Vipps kalles Vipps gebyr. Gebyrer fra Vipps bokføres mot denne kontoen, og den vil vise totale gebyrkostnader fra Vipps. Her henter systemet kontoer fra 7xxx-serien i ditt regnskap.

Øredifferanser
Øreavrundingskonto for Vipps kalles Øredifferanser. Systemet bokfører mot denne kontoen dersom det skulle oppstå øreavrunding opp mot en faktura på 1 kr eller mindre. Øredifferanser vil være den samme for alle betalingsleverandører. Her benyttes konto 7740 Øredifferanser fra kontoplanen i ditt regnskap.

Oppdatert på: 25/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!