Artikler om: Mva

Avstemme MVA

Det kan være flere årsaker til at det er behov for å avstemme differansen mellom omsetning og mva-oppgaven.

Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode:

Dersom du fører et eller flere bilag med mva-kode i allerede innsendt termin, vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. Dette gjelder også dersom du fører korrigeringsposter for mva. på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret. For å finne igjen disse postene kan du benytte søk på bilag:

Gå til Regnskap og Søk på bilag
Klikk på ikonet for avansert filtrering
Legg inn verdier, for eksempel mva. rapportert er 1. Tallet indikerer her terminen, dvs. 1. termin.Sorter på kolonnen Mva-dato for å sjekke første/siste dato på bilag som er innrapportert i denne terminen.Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i fakturadato/mva-dato, ikke regnskapsdato:


Et bilag har to datoer: Fakturadato/mva-dato og regnskapsdato for inntekter/kostnader. Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i fakturadato/mva-datoen til posten, mens resultatrapporter o.l. tar utvalg på regnskapsdato. Et bilag kan altså ha en dato i en mva-termin, mens kostnad/inntekt er bokført i en annen termin. Dette må til for å kunne få til Periodisering ved levering. Dersom et bilag f.eks. har mva-dato 15.03 og regnskapsdato 15.02 vil mva-posten bli med på mva-oppgjøret for mars/april, mens inntekten/kostnaden vil vise på februar i resultatet.

For å finne disse postene kan du benytte samme fremgangsmåte som nevnt under første punkt, men du sorterer nå på kolonnen Regnskapsdato for å sjekke første/siste dato på bilag som er innrapportert i denne terminen.Det kan ha blitt ført poster med mva-kode på konti du ikke tar med i avstemmingen:


Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summert beløp på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det kan finnes poster på andre konti enn dette som er ført med mva-kode for avgiftsfri/avgiftspliktig omsetning. Disse tallene vil da også vise på mva-oppgaven.

For å kontrollere kontoer per mva-kode, kan du hente ut rapporten Mva-grunnlag per termin. Denne finner du ved å gå til Annet i venstremenyen og velge Rapporter og Regnskap. Merk at denne rapporten ikke kan hentes ut før etter at mva-oppgjøret er kjørt.Mva-oppgjøret henter kun posteringer som er ført med mva-kode:Dersom det finnes manuelle føringer på mva-konto, f.eks. 2700 eller 2710, vil ikke dette vises på mva-oppgjøret. For å finne eventuelle manuelle posteringer på mva-kontoer kan du benytte søk på bilag:

Søk på mva-konto (f.eks. 2700)
Sorter deretter på mva-kode. Øverst i listevisningen vil du da få alle posteringer som mangler mva-kode.¨

Du kan også bruke søk på konto:
Søk opp kontoen
Klikk på ikonet for avansert filtrering
Registrer at mva-kode er blank/ikke sattDet kan ha blitt ført poster på omsetningskonti uten mva-kode:


Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summert beløp på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det kan finnes poster på disse konti som er ført uten mva-kode, og disse tallene vil da ikke vises på mva-oppgaven. Også her kan du benytte søk på konto eller søk på bilag, og du kan sette opp flere betingelser under avansert filtrering.

Oppdatert på: 24/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!