Artikler om: Integrasjoner

Fakturaflyt AI

Fakturaflyt AI


Vi tilbyr integrasjon mot følgende fakturaprogrammer:


iizy
Future av iizy
MyRent av iizy
Promeister Business System av iizy
Klarna av iizy
Visbook av iizy
Handyman av iizy
Mystore av iizy
Multicase av iizy
Stripe av iizy
Cars av iizy
Helios av iizy
Infoeasy/MekoEasy av iizy
Autoexperten av iizy
Håndverksdata av iizy
Cordel av iizy
EasyNetBooking av iizy
GPS Insight av iizy
DNB Factoring av iizy
Svea av iizy
Nexudus av iizy
Predator av iizy
Flexi Soft av iizy
OfficeRnD av iizy
Sanimalis av iizy
Telaris av iizy
SendRegning av iizy
Faktum faktura av iizy
Shopify av iizy
Zettle by PayPal av iizy

Egen artikkel til hvordan du aktiverer integrasjonene finner du her

iizy

iizy er utviklet for å forenkle overføring av fakturaer fra forskjellige systemer. Vår løsning er skybasert og informasjon om nye fakturaer overføres direkte til regnskap.
iizy støtter blant annet integrasjon mot følgende systemer:

Future av iizy

iizy har utviklet integrasjon med Future som automatisk importerer fakturaer fra dekk- og verkstedssystemet og inn til DNB Regnskap.
Fører du regnskap i DNB Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i Future? Da har iizy en god løsning for deg! Future er integrert med DNB Regnskap

automatisk import av fakturaer fra dekk- og verkstedssystem

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjon er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

MyRent av iizy

iizy har utviklet integrasjon til MyRent som automatisk importerer bilag basert på transaksjoner, gebyrer og utbetalinger fra betalingsløsningen og inn til DNB Regnskap
Fører du regnskap i DNB Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i MyRent? Da har iizy en god løsning for deg!

MyRent er integrert med DNB Regnskap:

automatisk import av bilag fra utleiesystem

Ta gjerne kontakt om du ønsker integrasjon med et annet system.

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjon er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Promeister Business System av iizy

iizy har utviklet integrasjon til ProMeister Business System som automatisk importerer fakturaene fra bilverkstedssystemet og inn til DNB Regnskap.
Fører du regnskap i DNB Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i Promeister Business System? Da har iizy en god løsning for deg!

Promeister Business System er integrert med DNB Regnskap:

automatisk import av fakturaer fra bilverkstedssystem

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjon er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Klarna av iizy

iizy har utviklet integrasjon til Klarna som automatisk importerer bilag basert på transaksjoner, gebyrer og utbetalinger fra betalingsløsningen og inn til DNB Regnskap
Fører du regnskap i DNB Regnskap, men tar imot betalinger i Klarna? Da har iizy en god løsning for deg!

Klarna er integrert med DNB Regnskap:

automatisk import av bilag basert på transaksjoner, gebyrer og utbetalinger fra betalingsløsning

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjon er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

VisBook av iizy

iizy har utviklet integrasjon til VisBook som automatisk importerer hovedposteringer fra booking- og hotellsystemet og inn til DNB Regnskap.
Fører du regnskap i DNB Regnskap, men lager fakturaer eller tar imot betalinger i Visbook? Da har iizy en god løsning for deg!

Visbook er integrert med DNB Regnskap:

automatisk import av hovedboksposteringer fra booking- og hotellsystem

Hvordan fungerer det?

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjon er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Handyman av iizy

Automatisk uthenting av fakturaer fra Handyman til regnskapssystemet.

Integrasjonen vil automatisk importere faktura fra Handyman.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer


Mystore av iizy

Ordre/salg fra kasse og nettbutikk importeres inn i regnskapssystemet. Kan settes opp forskjellig levering av ordre basert på betalingsmåte, f.eks om de betalte ordrene skal bokføres mens andre skal faktureres.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer


Multicase av iizy

Vår toveisintegrasjon kobler Multicase sammen med regnskapssystemet. Regnskapsbunter hentes fra Multicase og importeres til regnskapssystemet. I tillegg oppdateres åpne poster og kundesaldo i Multicase basert på åpne poster fra regnskapssystemet.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Stripe av iizy

Automatisk bokføring av oppgjørene fra Stripe ved at vi fortløpende henter informasjon om hva du har fått utbetalt fra Stripe og bokfører dette mot regnskapskonto for bank, med egne posteringer for hver enkelt kundebetaling, samt kostnadsføring av Stripe sine gebyrer.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Cars av iizy

Automatisk fakturaflyt med utgangspunkt i fakturajournalene fra modulene i Cars slik at de kan brukes til å føre regnskap, fakturaoppfølging med mer.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Helios av iizy

Automatisk uthenting av regnskapsbilag og fakturaer og overfører disse til ditt regnskapssystem. Kunder vil samtidig bli opprettet eller oppdatert. Evt. KID info vil være med. Integrasjonen benytter kontoer fra Helios sin kontoplan og får med informasjon om oppgjørsform på kontantfakturaene slik at disse blir lukket i regnskapet.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

InfoEasy/MekoEasy av iizy

Overføring av fakturaer fra Infoeasy ERP til regnskapssystemet. Vi kan også bistå med å automatisere import av regnskapsbilag til Infoeasy fra fagsystemer, kassesystemer etc.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Autoexperten av iizy

iizy overfører fakturainformasjon til ditt regnskapssystem slik at ditt regnskap blir oppdatert fortløpende.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Håndverksdata av iizy

iizy mottar fortløpende fakturainformasjon fra Entre Office og importerer fakturaene automatisk i ditt regnskapssystem.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Cordel av iizy

Integrasjon leser automatisk fakturaer og kreditnotaer fra Cordel. Vi får med fakturalinjer, KID, forfallsdato, kundeinformasjon og prosjektnummer i overføringen og sørger for at regnskapssystemet ditt er oppdatert til enhver tid.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

EasyNetBooking

Uthenting av KID-betalinger fra Nets og importerer disse daglig i EasyNetBooking slik at man slipper å registrere innbetalinger manuelt. For å benytte denne tjenesten så må man ha en OCR/KID-avtale med banken, samt aktivere KID med riktig antall siffer i 6.1 Hotellet. iizy uthenter faktura fra EasyNetBooking og klargjør disse for import i regnskapssystemet. Overføringen settes opp etter et valgfritt intervall og sendes til regnskapsfører.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

GPS Insight av iizy

Integrasjonen synkroniserer ordre/fakturagrunnlag og kunder mellom systemene og kan tilpasses etter bedriftens behov.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

DNB Factoring

iizy har løsninger for å hente fakturainformasjon fra ditt regnskapssystem og setter opp at nye fakturaer fortløpende sendes til DNB Factoring uten at du trenger å gjøre noe annet enn å registrere fakturaene som før.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Svea av iizy

iizy har løsninger for å hente fakturainformasjon fra ditt regnskapssystem og setter opp at nye fakturaer fortløpende sendes til Svea uten at du trenger å gjøre noe annet enn å registrere fakturaene som før.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Nexudus av iizy

Fakturaer hentes fortløpende fra Nexudus og importeres i regnskapssystemet. Betalinger hentes fra regnskapssystem og registreres i Nexudus. Det sendes daglig betalingsrapport per e-post til selskapet som viser hvilke betalinger som er registrert, hvorvidt det er betalt for mye/for lite etc. Vi kan også distribuere EHF-fakturaer fra Nexudus. Da vil vi jevnlig oppdatere i Nexudus hvilke kunder som kan motta EHF, slik at fakturadistribusjon fra Nexudus deaktiveres for disse. Vi sender EHF-faktura til alle kunder hvor fakturadistribusjon er deaktivert i Nexudus.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Predator av iizy

iizy er integrert med Predator, og leverer automatisk fakturaintegrasjon slik at kreditor får pengene raskest mulig og det manuelle arbeidet reduseres både for kreditor og for inkassobyrå.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Flexi-Soft av iizy

Flexi-Innfordring leveres av Flexi-Soft AS og er et komplett og funksjonsrikt fagsystem for inkassobyråer. Det muliggjør en smidig og rask saksbehandling og er utviklet gjennom mange års samarbeid med inkassobransjen.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

OfficeRnd av iizy

Automatisk bokføring av fakturaer fra OfficeRnD i PowerOffice Go samtidig som kunder opprettes og oppdateres. Integrasjonen kan også overføre betalinger mellom systemene, og knyttes opp mot betalingsløsninger som f.eks. Stripe.


Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Sanimalis av iizy

Integrasjonen henter automatisk fakturaene fra Sanimalis og oppretter i regnskapssystemet.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Telaris av iizy

Integrasjonen henter automatisk fakturaene fra Telaris og oppretter i regnskapssystemet.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

SendRegning av iizy

iizy er leverandør av integrasjon med regnskap for SendRegning, og tilbyr automatiske overføring av kundereskontro. Eksporten inkluderer alle poster fra kundereskontroen i SendRegning, både fakturaer, kreditnotaer, betalinger, purringer osv.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Faktum faktura av iizy

Integrasjonen overfører faktura til regnskapssystemet og kan bistå med sending av EHF-faktura og sending til fakturaprint.

Ta kontakt på post@iizy.no for bestilling. Når integrasjonen er bestilt vil en tekniker fra iizy veilede deg gjennom oppsettet.

Les mer

Shopify av iizy

iizy sin integrasjon henter automatisk salgsordre ut fra Shopify og bokfører det i ditt regnskapssystem. Det kan settes opp forskjellig levering av ordrene basert på betalingsmåte, for eksempel at de betalte ordrene skal bokføres mens andre skal faktureres.

Fyll ut bestillingsskjemaet her: https://iizy.no/shopify/ for å komme i gang med oppsettet. Kontakt iizy på post@iizy.no eller på 51205800 hvis du har spørsmål til denne integrasjonen.

Les mer

Zettle by Paypal av iizy


iizy sin integrasjon henter ut daglig salg, gebyrer og utbetalinger fra Zettle og importerer det inn i ditt skybaserte regnskapssystem. Integrasjonen skiller også ut gebyrene slik at disse blir bokført på en egen konto. Dette gjør at du slipper å gjøre dette manuelt.

Fyll ut bestillingsskjemaet her: https://iizy.no/zettle/ for å komme i gang med oppsettet. Kontakt iizy på post@iizy.no eller på 51205800 hvis du har spørsmål til denne integrasjonen.

Les mer

Oppdatert på: 15/11/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!