Artikler om: Mva

Mva-meldinger: Oversikt

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Mva-melding. Du vil da få en oversikt med informasjon om alle årets mva-terminer.
Beskrivelse av feltene:

Frist: Frist for å sende inn mva-oppgjøret for terminen.

Status: Opprettet, sendt inn og signert.

Betalingsstatus: Status på betaling av mva-oppgjøret til Skatteetaten.

Info: Informasjonsfelt som viser om det har kommet nye bilag inn i en allerede innsendt og oppgjort mva-termin. Meldingen Nye transaksjoner indikerer at det er ført bilag i terminen etter at mva-melding er sendt inn. Meldingen Inneholder tidligere transaksjoner indikerer at bilag fra en tidligere termin er inkludert i denne meldingen.

Innsendelser: Alle mva-innsendinger for terminen.

Beløp: Viser betalbart beløp eller beløp som er til gode.

Oppdatert på: 27/07/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!