Artikler om: Mva

Spesifikasjoner i MVA-melding

Spesifikasjoner i ny MVA-meldingFor enkelte mva-koder skal beløpet spesifiseres i mva-meldingen. Slik spesifikasjon er for å detaljere enkelte forhold som ikke er dekket av SAF-T-standarden.

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen mva-spesifikasjon. Her styrer du oppsett for eventuelle mva-spesifikasjoner i mva-meldingen.Spesifikasjonene det kan rapporteres på er:


Justering:

Justering av merverdiavgift for kapitalvarer kan kun benyttes sammen med MVA-kode 1 og 81
ref. merverdiavgiftsloven kapittel 9 (§9-1 - §9-5), og merverdiavgiftshåndboken: Merverdiavgiftsloven kapittel 9. Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift

Tap på krav

Tap på krav kan kun benyttes sammen med MVA-kode 1, 11, 12 og 13 ref. merverdiavgiftsloven §4-7 og merverdiavgiftshåndboken: 4-7.2 § 4-7 første ledd – Tap på utestående fordringer

Tilbakeføring av inngående Merverdiavgift:

Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom). Kan kun benyttes sammen med MVA-kode 1 og 81 ref. merverdiavgiftsloven:
9-6 § 9-6. Salg mv. av personkjøretøy
9-7 § 9-7. Salg mv. av fast eiendom før fullføring

Uttak:

Kan kun benyttes sammen med MVA-kode 3, 5, 31 og 33 ref. merverdiavgiftsloven §3-21 og §3-22, og merverdiavgiftshåndboken: 3-21 § 3-21. Varer

Du legger inn MVA spesifikasjon under Innstillinger (Tannhjulet øverst til høyre) → Regnskap → MVA spesifikasjon:Her styrer du oppsett for eventuelle MVA-spesifikasjoner i MVA-meldingen.

Eksempel: "Tap på krav" er en type. Du setter den opp på MVA-kode 1, deretter velger du hovedbokskonto som du har bokført tapet på, her 7830.

Dermed vil evt. bokføringer i terminen, med kombinasjonen konto 7830 og MVA-kode 1, føre til at det blir sendt inn en spesifikasjon på MVA-kode 1, med type Tap på Krav og med beløp fra bokføringen. Er det flere slike bokføringer med samme type, samme MVA-kode i samme termin, blir disse summert i innsendingen

Oppdatert på: 23/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!