Artikler om: Lønn

Arbeidsgiveravgift og skattefritak for organisasjoner

Arbeidsgiveravgift og skattefritak for organisasjoner


Skattefrie organisasjoner har de samme pliktene som andre arbeidsgivere, og skal levere a-melding, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift. Husk også at at om organisasjonen betaler ut styrehonorar og utgiftsgodtgjørelser er den en arbeidsgiver selv om den ikke har ansatte, og dette må rapporteres inn gjennom a-meldingen.

Se egen artikkel: Kom i gang med ansatte
Les mer om organisasjonen som arbeidsgiver (skatteetaten.no).

Vi anbefaler å ta kontakt med regnskapsfører om du har spørsmål knyttet til oppsett eller utbetaling av lønn. Det er ofte billigere og enklere å forebygge feil enn å rette dem opp i etterkant.
Når er organisasjonen skattefri?

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser mv. som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt. Vi anbefaler å lese informasjonen Skatteetaten har på sine nettsider om du tror din organisasjon kan få skattefritak. Skattefritak for organisasjoner (skatteetaten.no).

Vi anbefaler også denne artikkelen fra Skatteetaten, som tar for seg lønn fra skattefri organisasjon fra arbeidstakers perspektiv:
Mottar du lønn fra en frivillig eller veldedig organisasjon? (skatteetaten.no) - Den kan også kan deles med dine ansatte for å gjøre de oppmerksomme på skattefri lønn fra organisasjonen.

Fritak fra arbeidsgiveravgift

Hovedregelen for skattefrie organisasjoner er plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder bare når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger 800 000 kroner per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Ved beregningen av grensebeløpet holdes lønnsutgifter i forbindelse med eventuell skattepliktig næringsvirksomhet utenfor.

Se nærmere forklaring om unntak fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift (skatteetaten.no). Utdrag fra Skatteetaten sine nettsider:
Er utbetalingene høyere enn 800 000 kroner, er hele den samlede lønnsutbetalingen arbeidsgiveravgiftspliktig. Overstiger lønnsutbetalingen 80 000 kroner for en ansatt, eller lønnsutgiftene utenfor næringsvirksomhet er høyere enn 800 000 kroner for hele organisasjonen i løpet av året, må det straks etterberegnes arbeidsgiveravgift av de tidligere utbetalte beløpene. Ved senere utbetalinger skal det beregnes avgift på vanlig måte etter ordinære frister.
Kommer organisasjonen innfor grensene som gir fritak for arbeidsgiveravgift kan dere levere en forenklet a-melding i Altinn, istedet for å levere fra DNB Regnskap. Den må leveres før lønn utbetales, og eventuelt forskuddstrekk av skatt skal betales inn til Skatteetaten samtidig som lønnsutbetalingen betales ut til de ansatte.
Den forenklede oppgjørsordningen (skatteetaten.no)
Forenklet a-melding for veldedig og allmennyttig organisasjon (A05) (altinn.no)

DNB Regnskap fraskriver seg ansvar knyttet til feil som følge av denne veiledningen. Du må gjøre selvstendige vurderinger av hvordan oppsattet skal være hos deg som arbeidsgiver. Er du usikker på hvordan du skal sette opp lønnsartene for å rapportere riktig må du ta kontakt med Skatteetaten og eventuelt søke bistand fra en regnskapsfører.

Lønnsarter

Sett opp lønnsart for
Veldedige organisasjoner uten arbeidsgiveravgift
Skattefrie organisasjoner

Når du skal betale ut lønn uten å gjennomføre skattetrekk kan det være en fordel å opprette en egen lønnskjøring for de ansatte det gjelder, og velge "Ikke skatt" i oppsettet for lønnskjøringen. Pass på at du kun inkluderer lønnsposter du ikke skal trekke skatt av i denne lønnskjøringen.

Veldedige organisasjoner uten arbeidsgiveravgift


For veldedige organisasjoner som er fritatt for arbeidsgiveravgift inntil en viss grense, så kan du benytte en lønnsart som har beskrivelse loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon på ansatte du tror vil komme under grensen for oppgaveplikt. Lønnsarten skal se slik ut:


Denne lønnsarten kan ikke ha hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift. I det du passerer grensen for at du må betale arbeidsgiveravgift så må du over på vanlig lønnsart som har vanlig a-meldingsoppsett.

Denne lønnsarten skal heller ikke ha skatteregelen "Skattefri organisasjon", da vil a-meldingen din bli avvist når du sender den inn til Skatteetaten. Du kan likevel la være å foreta forskuddstrekk om vilkårene for dette er oppfylt. Skatteetaten vil ta hensyn til dette så lenge lønnsarten har beskrivelsen som den har her, eller hvis lønnen rapporteres inn gjennom forenklet a-melding i Altinn.

Skattefrie organisasjoner

Skattefrie organisasjoner er fritatt for å rapportere lønnsopplysninger for ansatte som tjener under kr 10 000 i løpet av et år, men i praksis er det enklest å rapportere denne lønnen også, men med tilleggsinformasjon om at dette er lønn fra en skattefri organisasjon. Dette er fordi organisasjonen fortsatt skal levere a-melding, det eneste den er frittatt for er å rapportere lønn. Arbeidsforhold, grunnlag for arbeidsgiveravgift osv. er skal fortsatt rapporteres. Mer informasjon om Lønnsopplysningsplikt for skattefrie organisasjoner (skatteetaten.no).

For å få til dette kan du først gå til Innstillinger -> Lønn, og videre til fanen Spesielle innstillinger. Her kan du aktivere skatteregelen "Skattefri organisasjon". Da vil den bli tilgjengelig som valg under a-meldingsinformasjon på lønnsartene.

Se også veiledningen til a-meldingen som forklarer hvordan du skal benytte regelen: Skattefri organisasjon (skatteetaten.no)
Etter at skatteregelen er aktivert finner du feltet for Skatte- og avgiftsregel under a-meldingsinformasjon på lønnsartene, og kan endre dette feltet på de eksisterende lønnsartene i systemet.

Oppdatert på: 24/07/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!