Artikler om: Lønn

Utbetaling av feriepenger

Feriepenger


Oppsett innstillinger
Registrere historikk fra annet system
Betale ut feriepenger

Videokurs
Oppsett Innstillinger

Når du skal betale ut feriepenger til ansatte med fast månedslønn skal de først trekkes i månedslønnen for ferien sin, og deretter legge til opptjente feriepenger fra i fjor.

Dette gjelder kun ansatte med fast lønn, ansatte på timelønn får ikke noe trekk i lønnen, og påvirkes dermed ikke av dette oppsettet. Utbetaling av feriepenger for ansatte med timelønn gjøres på samme måte, men forskjellen er at disse ikke blir trukket i lønn fordi dem blir trukket naturlig ved at de ikke jobber og opparbeider seg noe timegrunnlag når de tar ut ferien sin.

Ved fire ukers ferie trekkes nesten en hel månedslønn, siden en måned er litt over 4 uker. Ved 5 ukers ferie trekkes litt over en månedslønn, og det blir dermed en negativ lønn før feriepengene fra i fjor blir lagt til. Oppsettet kan sjekkes og endres ved å gå på Innstillinger -> Lønn, i fanen "Feriepenger". Her kan du og endre feriepengesatsen, husk å sørge for at feriepengesats og oppsett for trekk samsvarer.Oppsett trekk i fastlønn feriepenger:
–1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 11,1% feriepenger trekkfritt (sjelden i bruk)
+1/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 10,2% feriepenger trekkfritt (4 uker ferie, ferieloven).
–4/26 månedslønn; benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger trekkfritt (5 uker ferie)
-3/22 månedslønn; kan også benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger (5 uker ferie), men er en litt annen brøk.

Registrere feriepengegrunnlag for fjoråret

Innstillinger -> Lønn -> Feriepenger -> Feriepengegrunnlag
Registrer feriepengegrunnlaget i feltet «Grunnlag manuelt», og lagre når du har fylt ut for alle ansatte.

Bytter du lønnssystem underveis i året skal du bare registrere fjorårets lønnsgrunnlag. Du skal IKKE registrere feriepengegrunnlag for i år, dette blir generert automatisk ved å gjennomføre en lønnskjøring med historiske poster.Les mer om hvordan du kan opprette en lønnskjøring med historiske poster her: Registrere lønnshistorikk

Betale ut feriepenger

Opprett en ny lønnskjøring ved å gå på Lønn -> Lønnskjøring -> Ny lønnskjøring. På Oppsett på lønnsavregningen haker du av for "Kryss av her den måneden du skal utbetale feripenger". Dette valget styrer om månedslønn skal utbetales/trekkes denne måneden i henhold til innstillinger som er angitt for Trekk i fastlønn i feriemåned. Dette påvirker ikke timelønnsansatte uten fastlønn.Forutsetningen for at trekket skal bli lagt til er at månedslønnen er lagt inn som fastlønn og at lønnsarten for månedslønn har kryss for Trekk i fastlønn for ferie. Du kan kontrollere det ved å gå til Lønn -> Lønnskjøring -> Flere valg -> Lønnsarter.Klikk på lønnsart 1 Månedslønn. Månedslønn er som standard satt opp med dette oppsettet.Kjør feriepengerutinen ved å klikke på Flere valg, øverst til høyre. Her velger du "Generer feriepenger".Du vil da få opp en liste over alle ansatte. Her er det mulig å se både grunnlag, sats og tidligere utbetalt.
Velg hvilket år grunnlaget skal hentes fra (Normalt Forrige år)Her velges de ansatte som skal være med i kjøringen ved å krysse av i firkant til venstre for den ansatte. Dersom du ønsker å avmerke alle ansatte, haker du av i firkant øverst til venstre i tabellen.
Dersom en ansatt ikke lar seg krysse av er det trolig fordi han allerede har fått utbetalt alle feriepengene som er tilgode. Dette vil du se i kolonnen for Tidl. Utbetalt.
Kolonnen helt til høyre (Utbetales) viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Du kan her overstyre beløpet dersom det kun er en del av feriepengene som skal utbetales.I oppsettet er det også mulig å styre om den 6. ferieuken for ansatte over 60 skal være med i utbetalingen.
Når du har haket av for de ansatte, velger du Lag feriepengeposter:Feriepengepostene vil da legge seg inn i lønnskjøringen.

Det er nå registrert feriepengeposter på de ulike ansatte, og disse kan man redigere på som du vil, eventuelt fjerne dem om de ikke stemmer/ikke skulle være med. De forandringene du gjør på feriepengepostene vil bli registrert av systemet. Dersom du f.eks. bare skal utbetale en del av feriepengene, kan du korrigere beløpet i posten. Da vil systemet registrere at bare en del av feriepengene er utbetalt, og du vil få med resten dersom du kjører feriepengerutinen på nytt.

Når alle feriepengeposter og andre lønnsposter som skal være med i lønnskjøringen er på plass, avregner du lønnskjøringen som vanlig.

Oppdatert på: 23/05/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!