A-meldingen
A-meldingen skal leveres hver måned, senest den 5. i måneden etter utbetalingen. Den skal også leveres måneder der det ikke har vært utbetalt lønn.

I a-meldingen oppgir du som arbeidsgiver inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk til dine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten. Opplysningene brukes av blant annet NAV i saksbehandlingen av sykepenger og andre stønader, av Skatteetaten for skattemeldingen, skattekort og innkreving av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, og av Statistisk Sentralbyrå (SSB) for ulike statistikker.

Se mer informasjon om a-meldingen på Skatteetaten sine nettsider.

Før du leverer a-meldingen
Levere a-meldingen
Sjekke tilbakemelding
Generere ny a-melding


Før du leverer a-meldingen
A-meldingen skal leveres på foretaksnummer (organisasjonsnummer), men de ansatte må knyttes til den enkelte virksomhet. (bedriftsnummer/underorganisasjonsnummer).
Registrere virksomheter på selskapet.
Legge inn informasjon om arbeidsforhold på ansatte.
Registrere inn eventuelle permisjoner/permitteringer som er rapporteringspliktige.

Husk at opplysninger på ansatte må vedlikeholdes. Opplysninger om arbeidsforholdet til de ansatte må oppdateres fortløpende om det skjer endringer.

Lønn rapporteres i samme periode som utbetalingsdatoen på lønnskjøringen. Det vil si at for eksempel lønn for januar, som utbetales i februar, blir rapportert i A-meldingen for februar (periode 2).

Husk at det som rapporteres også har innvirkning på arbeidstaker som kan få feil i skattemeldingen eller feil utbetalinger fra NAV.
Har du utfordringer knyttet til levering av a-meldingen anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører for bistand.


Levere a-meldingen
Leveringen av a-meldingen består av tre steg:
Generere a-meldingen
Sende inn a-meldingen
Hente tilbakemelding

Generere a-meldingen
Etter at lønn for perioden er utbetalt kan du generere en a-melding. Pass på at du står i riktig periode.Velg Full a-melding når du skal rapportere inn lønn.Sende inn a-meldingen
Kontroller at arbeidsgiveravgift (AGA) og forskuddstrekk er korrekt. Ved å klikke på kolonnene: Oppsummering, Arbeidsgiveravgift eller Periodeoppsummering vil du få informasjon om den genererte A-meldingen.Om informasjonen stemmer kan du sende inn a-meldingen.
For at dette skal virke må du ha satt opp integrasjon med Altinn. Om noe ikke skulle stemme må du korrigere og generere en ny a-melding før du sender inn.

Hente tilbakemelding
Når a-meldingen er levert må det hentes en tilbakemelding for å sikre at innsendte opplysninger er godkjent.For å hente tilbakemeldingen fyller du ut fødsels- og personnummer, passord og velger innloggingsmetode. Vi anbefaler å benytte SMSPin.

Har du utfordringer i dette steget kan du sjekke denne veiledningen for å sette opp eget passord i Altinn.
Sjekke tilbakemelding
Etter at du har hentet tilbakemelding fra Altinn vil du se at Status periode er oppdatert. Sjekk også under fanen Tilbakemelding for å se detaljer. En godkjent a-melding har status Mottatt.Du må rette eventuelle feil innen fristen for levering av A-meldingen i kalendermåneden du har fått feilmeldingen.
Feil eller mangler i a-meldingen har tre alvorlighetsgrader:
Avvisning = A-meldingen er ikke levert
Øyeblikkelig = A-meldingen er levert med feil som må rettes
Retningslinje = A-meldingen er levert med opplysninger som kan være feil. Dette må du undersøke og eventuelt rette.

Se egen artikkel om Feilmeldinger til A-meldingen. Når feilene er rettet kan du generere en ny a-melding.


Generere ny a-melding
Om du har gjort endringer som påvirker a-meldingen og må generere en ny en gjør du dette ved å trykke på pila ved siden av knappen øverst til høyre.Om du har generert flere a-meldinger i en periode kan du åpne tidligere a-melding ved å holde pekeren over over stegtelleren øverst.Det er ikke mulig å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for 2 perioder etter opprinnelig a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter og ikke arbeidsforhold. Er det behov for å sende full a-melding for en periode lenger tilbake i tid, må dette gjøres via Avansert periodebehandling.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!