Virksomhetsnummer
For å kunne betale ut lønn trenger selskapet et virksomhetsnummer. Dette er ikke det samme som selskapets organisasjonsnummer, men en underenhet eller virksomhet som tilhører organisasjonen.

Mye å holde styr på? Lønn kan være komplisert, kanskje du har nytte av en regnskapsfører?
Finn ditt virksomhetsnummer
Mangler virksomhetsnummer?
Flere virksomheter? - For selskaper som driver innenfor forskjellige bransjer eller ulike geografiske lokasjoner.

Virksomhetsnummer legger du til i DNB Regnskap under Innstillinger -> Lønn, og deretter fanen Virksomheter.

Vi anbefaler at du henter inn virksomheter fra enhetsregisteret i stedet for å legge det inn selv.

Finn ditt virksomhetsnummer
Du kan finne ditt selskaps underenheter/virksomheter ved å søke det opp i Brønnøysundregistrene.


Mangler virksomhetsnummer?
Hvis du ikke registrerte at selskapet skulle betale ut lønn når det ble opprettet har du ikke fått virksomhetsnummer. For å opprette virksomhetsnummer til selskapet må du sende inn en Samordnet registermelding og registrere selskapet i NAV Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret).


Flere virksomheter?
Hvis du driver virksomhet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted, skal du opprette flere virksomheter.

Det skal registreres flere underenheter hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
Det drives næringsaktivitet i forskjellige bransjer. Hver bransje må sysselsette minst 5 personer
Det drives næringsaktivitet med ansatte på flere geografiske steder.

Se mer på Brønnøysundregistrene sine sider her.
Les mer på Altinn sine nettsider her.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!