Artikler om: Kom i gang

Avansert filtrering

Avansert filtreringI de fleste funksjonene i systemet kan du benytte avansert filtrering ved ulike søk.

Klikk på ikonet for Avansert filtrering i funksjonen.

Hvis du ønsker å finne frem en tidligere lagret filtrering, klikker du på Lagrede søk.I filtreringen kan du sette opp flere betingelser. Betingelsene skilles mellom og og eller. Hvis du bruker og, må begge kriteriene være oppfylt for at linjene skal vises i søket. Hvis du bruker eller, holder det at ett av kriteriene er oppfylt for at linjen skal vises.

Klikker du på plusstegnet kan du legge til en betingelse i en gruppe. Hvis du vil legge til en ny gruppe, klikker du i stedet på Legg til betingelse. Du kan klikke Lagre søkefilter for å senere kunne finne filteret igjen under Lagrede søk.I eksempelet under, hvor det er laget en egen gruppering for konto, vil systemet vise alle bilagslinjer som enten inneholder fakturanummer 23 eller 25, og som samtidig er ført mot konto 1500.I eksempelet under er betingelsene opprettet innenfor samme gruppering. Da er det tilstrekkelig at bilagslinjene enten inneholder fakturanummer 23 eller 25, eller konto 1500.


Oppdatert på: 18/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!