Artikler om: Kom i gang

Importsentral

Importsentral


Gjelder pakke Pluss og komplett

Du finner importsentralen ved å klikke på tannhjulet oppe til høyre, deretter “importsentral”.

Til importsentralen kan du importere filer med informasjon til regnskapet ditt. Det kan hende du trenger å importere fordi at du bytter regnskapsprogram, trenger jevnlig å oppdatere produkter og priser, eller ønsker å gjøre en endring i kontoplanen. Her vil du finne maler du kan bruke for å importere.

Last ned malen for det du ønsker å importere og fyll ut. Hver kategori har sin egen mal. Oransje felter i malen er obligatoriske og må fylles ut.

Pass på at du fyller ut i samme format som feltbeskrivelsen. Du finner detaljert beskrivelse under.


Importer produkter
Start med å laste ned malen. Når du laster ned malen så kan du velge om det skal inkludere de produktene som du har registrert fra DNB Regnskap fra før av.

Start med å fylle inn informasjon om produktene som du ønsker å importere. Du kan selv velge produktnummer, men alle varer/produkter må ha et nummer. Fyll ut så mange av feltene som mulig. Men vær oppmerksom på feltene under:

Pris eks.mva: Pris inkl.mva må ligge i excel hvis ønsket at skal vises (ingen omregning fra pris eks.mva i importen
Pris inkl.mva: Pris inkl.mva må ligge i excel hvis ønsket at skal vises (ingen omregning fra pris eks.mva i importen
Kontonr: Kontonr bestemmer/setter mva-kode. Kontonummeret må finnes i kontoplanen før du importerer.

Når malen er oppdatert laster du den opp og velger at den skal overskrive eksisterende produkter. Pass på at du ikke gjør endringer på produktnummer.

Importere Kunder

Start med å laste ned malen. Velg om du ønsker at de eksisterende kundene dine skal inkluderes inn i malen som du laster ned.

Standard nummerserie for kunder går fra 100 000 til 199 999. Kundenummeret du legger inn i filen må være innenfor denne nummerserien, med mindre du har selv endret på nummerserien i innstillingene.

Fyll ut malen så mye du trenger og vil. Jo mer informasjon du legger inn jo mer informasjon vil du ha om kunden etter du har importert filen.

Når du laster opp filen klikker du på importer i kundeboksen i importsentralen. Du kan velge om du ønsker at den skal hoppe over dupliserte kunder, eller om den skal overskrive eksisterende kunder.

Overskriv eksisterende kunder kan du bruke dersom du skal oppdatere eksisterende kunder. Systemet vil da oppdatere informasjonen. Den gjør dette basert på kundenummer, så sørg for at det er riktig kundenummer du legger inn i filen.

Importere Leverandører

Last ned malen i boksen for leverandører. Her kan du velge om du ønsker å inkludere dine eksisterende leverandører i malen som du laster ned.

Standard nummerserie for leverandører går fra 200 000 til 299 999. Leverandørnummeret må være innenfor denne nummerserien med mindre du har selv endret på nummerserien i innstillingene.

Fyll ut malen så mye du trenger og vil. Jo mer informasjon du legger inn jo mer informasjon vil du ha om leverandøren etter du har importert filen.

Når du laster opp filen klikker du på importer i leverandørboksen i importsentralen. Du kan velge om du ønsker at den skal hoppe over dupliserte leverandører, eller om den skal overskrive eksisterende leverandører.

Dersom du ønsker å endre nummerseriene for kunder og leverandører gjør du dette under Innstillinger -> Nummerserier -> Nummerserie: Kontoer.

Importere Bilag
Du kan importere bilag til bilagslisten din dersom det er behov for dette. Du starter med å laste ned malen du finner i boksen “Bilag”. Fyll den ut etter beste evne, merk at det er noen felt som må fylles ut som Bilagsnr, Dato, Kontonummer og Beløp.

Du trenger ikke å føre inn mva-posteringer i malen, dette blir automatisk lagt inn når du laster opp utfylt mal. Om MVA allerede er tatt høyde for fjerner du merkingen under “Med MVA-kode".

Når du skal importere filen du fylte ut klikker du på Importer i boksen “Bilag” da får du opp et opplastningsvindu hvor du kan laste inn filen. Du kan velge om du vil at filen du lastes opp skal lastes opp som en kladd eller som allerede bokført, Vi anbefaler at du bruker kladd. Velg datoformatet som passer med det du la inn i filen. Huk av for mva dersom dette skal med. Det er anbefalt å fylle ut feltet beskrivelse når du laster opp bilaget, så finner du det lettere igjen når du skal bokføre det.

Etter opplasting går du til Regnskap -> Føre bilag, og trykker på de tre prikkene øverst til høyre. Velg “Hent kladd” fra nedtrekksmenyen, og velg bilaget du nettopp lastet opp.

Se alltid nøye gjennom at opplastet bilag stemmer før du lagrer og bokfører.

Dersom alt stemmer velger du “Lagre og bokfør” øverst til høyre.

SAF-T

Eksportere SAF-T

Du kan eksportere en fil med regnskapsinformasjon i SAF-T ( Standard Audit File-Tax). SAF-T filer brukes i hovedsak for rapportering av informasjon til det offentlige, men de kan også brukes til deling av data.

Du kan eksportere en SAF-T fil ved å gjøre følgende:

Klikk på eksporter.
Klikk på “Start SAFT eksport “
Velg hvilken periode du ønsker at filen skal gjelde for
Sett opp SAF-T kobling, enten manuelt i kontoplanen, eller ved å bruke knappen “automatisk SAF-T kobling”
Krysser du av for å få epost med SAF-T filen vil denne sendes til deg når eksporten er ferdig.
Klikk på “start eksport” Selve eksporten vil kjøre som en jobb. Store eksporter vil ta litt tid å fullføre.
Hvis du ikke valgte å få filen tilsendt på epost så kan du når filen er produsert klikke på “last ned”

Importere saft

SAFT er et standard filformat, men det kan være forskjeller i måten ulike funksjoner er løst i ulike regnskapssystemer. Dette kan føre til et annet resultat enn forventet etter en import av SAF-T.

Import av SAF-T kan være komplisert, og vi anbefaler at du tar kontakt med oss på chat inne i systemet før du går i gang med importen. Har du en mindre balanse du ønsker å legge inn i systemet kan registrering av åpningsbalanse være en enklere vei til mål.

SAF-T er et standardformat laget for utveksling av regnskapsdata, og kravene til filformatet i Norge er fastsatt av Skatteetaten og brukes først og fremst for rapportering. Siden så mye av dataene fra regnskapet er samlet på et sted kan denne filen også være et godt utgangspunkt for import, men det er dessverre ikke alltid at filene er kompatible på tvers av ulike regnskapssystemer.

Kontoplan

Det er mulig å importere kontoplan til DNB Regnskap. Vi støtter importen for kontoplan med nummer mellom 1000 – 8999.

Dersom det er en mindre endring du ønsker å gjøre anbefales det at du går på Regnskap – Kontoplan. Se artikkel om kontoplan

Start med å laste ned malen, her kan du velge om du ønsker å ta med de eksisterende kontoene eller ei. Legg inn ønskede endringer i filen. Klikk deretter på importer og last opp filen. Velg om du ønsker at den skal “hoppe over dupliserte konto” eller at den skal “overskrive eksisterende konto. Klikk til slutt på “Importer kontoplan”

Ordre
Start med å laste ned malen for ordre. Her vil du få en tom mal, men hvor noen felt er markerte. Feltene som er markerte må fylles ut. Feltene som må fylles ut er Ordrenr, Ordedato, Kundenr, Varenr og Antall.

Når du har fylt ut din informasjon i malen, laster du den opp ved å klikke på “importer” i boksen for ordre. Her får du opp et vindu hvor du kan laste opp din fi. Du kan velge om du ønsker at det du importerer skal bli satt som en “kladd” i systemet eller om du ønsker at de skal bli importert som allerede registrerte inn i systemet. Du velger også dato oppsett som du brukte i filen du skal laste opp. Til slutt klikker du på “Importer Order”

Variable lønnsposter
Du har muligheten til ¨å importere variable lønnsposter.

Start med å laste ned malen fra importsentralen. I malen må du fylle ut følgende felt:

Lønnsart
Ansattnr
Antall

Men det anbefales at du fylles ut så mye som mulig.
Før du kan laste opp filen så må du opprette en lønnsavregning.
Når malen er fylt ut kan den lastes opp ved å klikke på “importer i boksen for “variable lønnsposter”. Velg datoformatet som stemmer med det du la inn i filen. legg til filen. Klikk så på “Importer lønnsposter”.

Oppdatert på: 18/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!