Artikler om: Lønn

Årsoppgave til ansatte

Årsoppgave til ansatteDu kan hente og sende ut årsoppgave i forbindelse med lønn til dine ansatte fra DNB Regnskap. Alle arbeidsgivere er pliktige til å gi en årlig oppsummering til de ansatte, hvor oppsummeringen skal inneholde informasjon om: Inntekter, fradrag og trekk som er rapportert året som var. I DNB Regnskap er det full støtte for å generere en årsoppgave til de ansatte som følger kravene til det offentlige rundt hva en slik oppgave skal inneholde.

Husk at fristen for å sende ut årsoppgave til de ansatte er 1. Februar.

Dette gjør du ved å gå på «Lønn» -> «Årsoppgave til inntektsmottaker»
Her kan du se dine ansatte som har mottatt lønn og kan generere årsoppgave til de.Du generer årsoppgaven ved å hake av på de ulike ansatte som skal ha årsoppgave. Dersom alle ansatte skal ha oppgaven så kan den øverste haken benyttes. Årsoppgaven kan enten sendes ut pr epost eller skrives ut. Velger man å sende ut pr epost så kan man velge å justere på emnefeltet og meldingen som sendes sammen med årsoppgaven. For å sende ut pr epost så kreves det at man har lagt inn en epost på den ansatte i ansattkortet, har man ikke lagt inn epost blir den standard satt som «Utskrift»Dersom du ikke ønsker/kan sende ut pr epost så kan man skrive de ut slik at man har muligheten til å sende de pr post.Årsoppgaven som den ansatte mottar kan se slik ut:informasjon om den ansatte
Opplysninger om ytelser i løpet av året
Trekk som har vært trukket. For eksempel forskuddstrekk
Opptjent feriepengegrunnlag
Informasjon om arbeidsgiver (firma)

Oppdatert på: 22/11/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!