Artikler om: Årsoppgjør

Årsregnskapet AS

Til forrige steg i årsavslutningen: Etter innsending av skattemeldingen
Til samlesiden: Årsavslutningen

Veiviser til årsregnskapetFristen for å utarbeide årsregnskapet, holde generalforsamling og godkjenne det er 30. juni. Fristen for å levere årsregnskapet til regnskapsregisteret er 31. juli.

Når skatteberegningen er ferdig i steg 4 kan du begynne med årsregnskapet, men du det er en fordel å være sikker på at det ikke blir endringer i regnskapet etter at du begynner, da kan det være at du må gjøre jobben på nytt igjen senere. Mange velger derfor å vente til skattemeldingen er levert for selskapet i steg 5 før de utarbeider årsregnskapet i steg 6.

Dere kan lese mer om årsregnskapet på Altinn sine sider: Altinn - Årsregnskap

Resultat og balanseregnskap

Det første bildet dere kommer til, er Resultat- og balanseregnskapet. Se over regnskapstallene at de stemmer. For å komme videre må dere bla dere ned til bunnen og klikke på Godkjenn og gå videre:Noter

I det neste steget må dere fylle ut noter til årsregnskapet. Systemet har hentet frem en del noter og fylt ut noe informasjon på forhånd, men dere må fortsatt gå gjennom og kontrollere og, eventuelt, fylle ut mer utfyllende informasjon i notene.

Notene er fordelt i obligatoriske noter og andre noter. De obligatoriske notene skal være med for alle selskaper, mens de andre notene kan du legge til og fjerne ettersom hva som er relevant. Noter som er relevante skal være med i regnskapet, mens du kan droppe notene som ikke gjelder ditt selskap.

Noter
Regnskapsprinsipper
Antall årsverk - Skal alltid være med. Om selskapet ikke har ansatte kan du la feltet stå blankt eller fylle ut 0.
Lønn
Anleggsmidler
Konsern, datterselskap, tilknyttet selskap
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Aksjer
Usikkerhet om fortsatt drift
Opplysninger utover minimumskrav for små foretak

Når du er ferdig med en note klikker du på Marker som fullført.Når årsregnskapet er klart og alt markert som fullført, klikker du på Godkjenn og gå videre oppe til høyre:Godkjenning og innsending

Da kommer du videre til innsending av åregnskapet:Dette er datoen årsregnskapet er godkjent av generalforsamlingen.
Hvem som skal skrive under. Samtlige styremedlemmer og daglig leder skal skrive under. Les mer om det her: Altinn - Årsregnskap
Når du klikker på Generer årsregnskap med noter, vil systemet generere årsregnskapet i PDF.
Klikk på knappen for å laste opp flere vedlegg til årsregnskapet.
Vil du fortsette senere kan du klikke på Lagre for å lagre fremgangen din.
Klikk på Send til Altinn for å fullføre.

Innsendingen mot Altinn bruker en annen kobling enn innsendingen av Skattemeldingen. Se vår hjelpeartikkel for oppsett av kobling mot Altinn om dette ikke fungerer med en gang.

Husk at regnskapet kun sendes til Altinn som et utkast. Du må logge inn i Altinn for å signere regnskapet og sende det inn til Brønnøysundregistrene før oppgaven er fullført.

I innboksen din i altinn vil du få opp en tilsvarende melding som den under:Klikk på Gå til skjemautfylling og fyll ut skjemaet.


Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 19/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!