Artikler om: Årsoppgjør

Bokføring- og betaling av forskuddsskatt

Bokføring- og betaling av forskuddsskattInnhold


Aksjeselskaper
Bokføre betaling av forskuddsskatt

Enkeltpersonsforetak
Bokføre betaling av forskuddstrekk


Aksjeselskaper


Det er i skattemeldingen det fastsettes hvor mye som skal betales i skatt. Fristen for levering av skattemelding er 31. mai året etter regnskapsårets slutt. Myndighetene trenger tid på å kontrollere skattemeldingen, så skatteoppgjøret er klart i oktober. Forskuddsskatt er forskudd på betaling av skatt på skatteoppgjøret som er klart i oktober.

Forskuddsskatt for aksjeselskaper betales i to omganger: 15. februar og 15. april.

For aksjeselskap er det resultatet for forrige år som ligger til grunn for hva du skal betale i forskuddsskatt.

Dersom du forventer at selskapet ditt kommer til å ha betydelig endring i resultat fra forrige år kan du søke om endring av forskuddsskatt. Les mer om det her: https://www.skatteetaten.no/skjema/endring-av-krav-om-forskuddsskatt-for-upersonlige-skattytere/

Hvordan bokføre betaling av forskuddsskatt

Når du har betalt forskuddsskatt skal dette bokføres på konto 2540 Forskuddsskatt AS uten mva. Last opp forskuddsskatteseddelen i innboksen og registrer som regning: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ny-utgift-regning-zgx9wi/

Dersom du har betalt manuelt i nettbanken:
Har du betalt forskuddsskatten manuelt kan du bokføre betalingen i bankavstemmingen. Klikk på betalingen på venstre side i bankavstemming og klikk på «Bokfør transaksjon» og bokfør slik:Husk å legge ved beskrivelse og last gjerne opp meldingen om betaling av forskuddsskatt som vedlegg.

Du kan også bokføre betalingen manuelt under Regnskap i menyen til venstre -> Føre bilag. Bokføringen blir identisk som bokføringen ovenfor (husk dato).

Les mer om å føre manuelle bilag her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/fore-bilag-18vtxqj/

EnkeltpersonsforetakForskuddsskatten for enkeltpersonsforetak betales i løpet av det året du tjener pengene. Du mottar 4 fakturaer i løpet av året med betalingsfrist:

- 15. mars
- 15. juni
- 15. september
- 15. desember

Pass på å betale forskuddsskatten i tide! Betaler du ikke fakturaen på forskuddsskatt i tide vil skatteetaten innkreve hele skatten for inneværende år. Du kan lese mer om forskuddsskatt for enkeltpersonsforetak og hvordan du kan endre forskuddsskatten på nettsidene til skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-enkeltpersonforetak/

Innehaver for enkeltpersonsforetaket er ene og alene ansvarlig for at skatten blir betalt. Derfor kan du betale skatten fra din private bankkonto. Da trenger du ikke å bokføre noe i enkeltpersonsforetaket ditt.

Har du betalt forskuddsskatt fra bedriftskontoen din bokfører du det slik:

Når du betaler forskuddsskatt fra bedriftskontoen din reduserer du egenkapitalen din omtrent på samme måte som hvis du tar ut penger til din private konto.

Oppdatert på: 27/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!