Bokføring- og betaling av forskuddsskatt

Innhold

Aksjeselskaper
Bokføre betaling av forskuddsskatt

Enkeltpersonsforetak
Bokføre betaling av forskuddstrekk

Aksjeselskaper
Det er i skattemeldingen det fastsettes hvor mye som skal betales i skatt. Fristen for levering av skattemelding er 31. mai året etter regnskapsårets slutt. Myndighetene trenger tid på å kontrollere skattemeldingen, så skatteoppgjøret er klart i oktober. Forskuddsskatt er forskudd på betaling av skatt på skatteoppgjøret som er klart i oktober.

Forskuddsskatt for aksjeselskaper betales i to omganger: 15. februar og 15. april.

For aksjeselskap er det resultatet for forrige år som ligger til grunn for hva du skal betale i forskuddsskatt.

Dersom du forventer at selskapet ditt kommer til å ha betydelig endring i resultat fra forrige år kan du søke om endring av forskuddsskatt. Les mer om det her: https://www.skatteetaten.no/skjema/endring-av-krav-om-forskuddsskatt-for-upersonlige-skattytere/

Hvordan bokføre betaling av forskuddsskatt
Når du har betalt forskuddsskatt skal dette bokføres på konto 2540 Forskuddsskatt AS uten mva. Last opp forskuddsskatteseddelen i innboksen og registrer som regning: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ny-utgift-regning-zgx9wi/

Dersom du har betalt manuelt i nettbanken:
Har du betalt forskuddsskatten manuelt kan du bokføre betalingen i bankavstemmingen. Klikk på betalingen på venstre side i bankavstemming og klikk på «Bokfør transaksjon» og bokfør slik:Husk å legge ved beskrivelse og last gjerne opp meldingen om betaling av forskuddsskatt som vedlegg.

Du kan også bokføre betalingen manuelt under Regnskap i menyen til venstre -> Føre bilag. Bokføringen blir identisk som bokføringen ovenfor (husk dato).

Les mer om å føre manuelle bilag her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/fore-bilag-18vtxqj/

Enkeltpersonsforetak

Forskuddsskatten for enkeltpersonsforetak betales i løpet av det året du tjener pengene. Du mottar 4 fakturaer i løpet av året med betalingsfrist:

- 15. mars
- 15. juni
- 15. september
- 15. desember

Pass på å betale forskuddsskatten i tide! Betaler du ikke fakturaen på forskuddsskatt i tide vil skatteetaten innkreve hele skatten for inneværende år. Du kan lese mer om forskuddsskatt for enkeltpersonsforetak og hvordan du kan endre forskuddsskatten på nettsidene til skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-enkeltpersonforetak/

Innehaver for enkeltpersonsforetaket er ene og alene ansvarlig for at skatten blir betalt. Derfor kan du betale skatten fra din private bankkonto. Da trenger du ikke å bokføre noe i enkeltpersonsforetaket ditt.

Har du betalt forskuddsskatt fra bedriftskontoen din bokfører du det slik:Når du betaler forskuddsskatt fra bedriftskontoen din reduserer du egenkapitalen din omtrent på samme måte som hvis du tar ut penger til din private konto.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!