Artikler om: Årsoppgjør

Tips til forberedelse av årsoppgjør

Forberedelse til årsoppgjørLevering av skattemelding og årsoppgjør kan være en lang og krevende prosess. Vi anbefaler derfor at dere forbereder dere i god tid før fristen for levering av skattemelding 31. mai og årsoppgjør 31. juli. Selv om dere ikke kan levere skattemeldingen med det første, kan dere forberede dere allerede nå slik at jobben senere blir mindre krevende og hektisk.

Å levere skattemelding og årsoppgjør kan være vanskelig for mange. Dersom du trenger hjelp anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører. Se her for en liste over våre partnere.
Vi har satt opp en liste med punkter for å hjelpe dere med denne prosessen (basert på sjekklisten i årsoppgjørsmodulen i DNB Regnskap).

Sjekk at regnskapet ditt balanserer (går i 0)Dette gjør dere ved å gå til Regnskap i menyen til venstre -> saldobalanse -> velg 01.01.2022 til 31.12.2022. Summen i bunnen av IB, bevegelse og UB skal være 0. Dersom summen i bunnen ikke er 0 betyr det sannsynligvis at resultatet fra fjoråret ikke er overført til balansen.

Sjekk at selskapet ditt har korrekt aksjekapital (gjelder kun aksjeselskaper)Du kan sjekke dette ved å sjekke saldoen på konto 2000 Aksjekapital. Har du et nyoppstartet selskap, finner du aksjekapitalen i stiftelsesdokumentet. Ellers må du påse at aksjekapitalen stemmer overens med sist leverte aksjonærregisteroppgave.

Har du sendt ut alle fakturaer til kundene dine?Sjekk at du er ajour med å sende ut fakturaer til kundene dine.
Etterpå anbefaler vi at du avstemmer kundereskontro. Det gjør du ved å gå til Regnskap i menyen til venstre -> Utestående. Velg Kunde.

Les mer om utgående faktura her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/opprette-ny-faktura-1k310nj/

Les mer om avstemming av utestående her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/utestaende-apne-poster-kunderleverandorer-14olra9/

Har du bokført alt av regninger, kvitteringer og utlegg?Har du regninger, kvitteringer eller utlegg du ikke har registrert enda er det lurt å gjøre dette i god tid før mva-fristen 10. februar. Da slipper du kanskje å sende inn en tilleggsmelding eller korrigert melding.

Det kan også være lurt å sjekke at du har fått inn alle fakturaer på husleie, strøm, felleskostnader, forsikring og andre kostnader som kommer periodevis.

Etterpå anbefaler vi at du avstemmer leverandørreskontro. Det gjør du ved å gå til Regnskap i menyen til venstre -> Utestående. Velg leverandør.

Les mer om registrering av utgift:

Regning: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ny-utgift-regning-zgx9wi/

Kvittering: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ny-utgift-kvittering-yhoeuc/

Tilbakebetaling: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/ny-utgift-utleggtilbakebetaling-ykjo0t/

Les mer om avstemming av utestående her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/utestaende-apne-poster-kunderleverandorer-14olra9/

Er inntektene og kostnadene dine periodisert riktig?Inntektene og kostnadene dine skal periodiseres i regnskapet slik at regnskapet viser rettvisende bilde av den økonomiske sitasjonen i selskapet.

Eksempel: la oss si at du har et selskap som leier ut kontorlokaler. Du fakturerer forskuddsvis 3 måneder av gangen. Den 31.12.2022 sendte du ut en faktura på 37.500kr inkl. mva (30.000kr eks. mva., 10.000kr eks. mva. pr. måned) for januar, februar og mars 2023. Du må da periodisere denne fakturaen slik at regnskapet ditt viser riktig inntjening.

Periodisering blir da slik:


NB!! Husk å periodisere nettobeløpet, altså beløpet uten mva. Mva er ikke en inntekt du får, men en avgift kunden betaler til deg som du betaler til staten på vegne av kunden etter endt termin.

La oss snu om på situasjonen og si at du har mottatt faktura på leie av lokale. Prinsippet blir det samme som over, men bokføringen blir litt forskjellig:Igjen, husk at det kun er nettobeløpet som periodiseres.

Er alle lønninger bokført og innrapportert?Loven sier at når du utbetaler lønn skal du overføre midler til skattetrekkskontoen senest dagen etter, samt innrapportere lønnen gjennom a-meldingen måneden etterpå. Hvis du har utbetalt lønn til deg selv, uten å registrere dette i systemet og sendt inn a-melding må du gjøre dette før du starter med årsoppgjøret.

Sjekk også at:
- OTP er innberettet
- Refusjon sykepenger er innberettet
- Andre innberetningspliktige tjenester er (naturalytelser som forsikring, fri bil, etc.) er innberettet.

Husk at du må sende inn nye a-meldinger for perioder du har gjort endringer på.

Les mer om lønnsavregning her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/lonnskjoring-1buyzli/

Les mer om hvordan du registrerer OTP her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/otp-13pwvbe/

Les mer om a-meldingen her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/a-meldingen-5pgqt8/

Sjekk at bankavstemmingen din stemmerEt av de nyttigste verktøyene du har er bankavstemmingen din. Du får ikke avstemt banken i sin helhet før alle transaksjonene er bokført i banken pr. 31.12., men du kan fortsatt avstemme banken så langt det lar seg gjøre så du slipper å tenke på dette senere.
Er banken din avstemt er du godt på vei til å ha bokført de fleste bilagene dine. Merk dog at det er fakturadato som bestemmer hvilken periode en faktura skal bokføres i, ikke betalingsdato. Har du en faktura med fakturadato 31. desember, men forfallsdato 15. januar, skal fakturaen bokføres i desember.

Les mer om bankavstemmingen her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/bankavstemming-fcu0zn/

Kontroller varebeholdningenHar du varelager må du kontrollere og korrigere varebeholdningen din ved å foreta varetelling. Har varebeholdningen din minket får du en varekostnad, har den økt får du en reduksjon i varekostnad. Endringen bokføres mot konto 4390 Beholdningsendring.

Sjekk at eiendelene dine er bokført og avskrevet i regnskapet (gjelder kun dersom du har inventar, biler, maskiner, bygninger, etc. som kostet mer enn 15.000kr eks. mva ved anskaffelse)Kontroller at saldoene på eiendelskontoene dine stemmer overens med eiendelene som er registrert i systemet. Du kan sjekke dette ved å sammenlikne verdiene i eiendelsmodulen mot saldobalansen (Regnskap -> Saldobalanse konto 11xx-12xx).

Videre bør du kontrollere at eiendelene som er registrert er reelle. Har en eiendel blitt ødelagt og bør nedskrives, har du glemt å registrere en eiendel som solgt, e.l.?

Les mer om eiendelsmodulen her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/eiendeler-og-avskrivning-fqv4nz/

Merk at det ikke er at krav at du bruker eiendelsmodulen, men det er sterkt anbefalt da det blir lettere for årsoppgjørsmodulen å beregne skatt.

Er alle bilag i året ført?Er det noe annet du vet om som mangler i regnskapet? Er det et bilag som er registrert feil som du ikke har rettet opp i?

Sjekk at alle MVA-meldingene dine er sendt inn til altinn og betalt.Har du gjort korrigeringer eller lagt inn fakturaer som mangler som har påvirket mva på en periode du allerede har levert for, må du levere ny mva-melding. Du kan enten sende en korrigert melding hvor du får et nytt oppgjør, eller en tilleggsmelding hvor du får oppgjør på mellomværende.

Merk at fristen for 6. termin (november og desember) er 10. februar påfølgende år.

Les mer om mva-melding her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/mva-melding-rum4ky/

Sjekk at alle a-meldinger er levert og OKSjekk at alle a-meldingene dine er levert og i orden. Har du gjort lønnskorrigeringer på en periode som er sendt inn tidligere må du sende inn ny a-melding. Har du ikke utbetalt lønn for en periode, men du fortsatt hadde ansatte skal det fortsatt leveres a-melding. Da leverer du ikke full a-melding, men rapporterer kun arbeidsforhold.

Husk å hente tilbakemelding fra altinn etter du sender inn a-melding.

Sjekk også at du har betalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk for alle perioder det er kjørt lønn.

Les mer om a-meldingen her: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/a-meldingen-5pgqt8/

Oppdatert på: 02/12/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!