Artikler om: Årsoppgjør

Etter innsending av skattemeldingen

Til forrige steg i årsavslutningen: Aksjeselskaper: Skattemelding og næringsspesifikasjon - AS - Enkeltpersonforetak: Skattemelding og næringsspesifikasjon - ENK
Til samlesiden: Årsavslutningen

Etter innsending av skattemeldingenEtter innsending av skattemeldingen blir du tatt tilbake til oversikten over årsavslutningen. Øverst vil du kunne se status på innsendingen. Aksjeselskaper vil se status både for skattemeldingen og for årsregnskapet. Enkeltpersonforetak vil se status på skattemeldingen sin.

Status på levering


Aksjeselskaper fullfører innsendingen av skattemeldingen fra DNB Regnskap, og vil få status tilbake til systemet.

Enkeltpersonforetak vil også se status, men vil ikke kunne fullføre innsendingen fra DNB Regnskap. Informasjonen fra DNB Regnskap sendes inn til innhavers personlige skattemelding, og du vil finne igjen opplysningene under temaet Næring i skattemeldingen og i næringsspesifikasjonen. Etter innsending fra DNB Regnskap vil skattemeldingen for enkeltpersonforetak få statusen kladd i første omgang, også må du logge inn hos Skatteetaten for å fullføre hele skattemeldingen som også inneholder den personlige delen. Når skattemeldingen er sendt inn vil oppdatert status også kunne hentes inn til DNB Regnskap.

Statuser
Ikke levert - Ikke sendt enda
Kladd - Ikke levert enda, innsendingen er gjort fra DNB Regnskap, men må fullføres et annet sted. Gjelder ENK på skattemeldingen og fullføres hos Skatteetaten og AS for årsregnskapet som fullføres i Altinn.
Signert - Innsendingen er fullført - Husk at om du har mottatt noen merknader må disse fortsatt undersøkes.

Feilmeldinger


Du kan få to typer feilmeldinger etter å ha sendt inn skattemeldingen.
Rød feilmelding - Det har oppstått feil i innsendingen av skattemeldingen som hindrer levering. Skattemeldingen din er ikke levert. Ta kontakt med support for bistand med denne feilen om du ikke klarer å rette problemet på egenhånd.
Gul merknad - Skattemeldingen er levert. Du må gå gjennom tilbakemeldingene og vurdere om opplysningene som er sendt inn er riktige slik de er, eller om du skal gjøre endringer og sende inn en oppdatert skattemelding.

Alle gule merknader må undersøkes, men det er ikke nødvendigvis feil.
Har du fått en merknad må du ta stilling til denne, eventuelt kontakte support for nærmere avklaring av hva den betyr, og vurdere om det er noe som må rettes opp eller om det som er levert inn fra før er riktig.

Nullstille årsavslutningen


Underveis i årsavslutningen er det mulig å nullstille om du har behov for å rette opplysninger eller starte på nytt.

Du kan enten velge å nullstille hele årsavslutningen eller deler av den.

Nullstill årsavslutningen vil nullstille hele modulen. Du får mulighet til å beholde noen opplysninger om du haker av for dette. Da vil kommentarer og vedlegg lastet opp som dokumentasjon i forbindelse med avstemming av balansen i steg 2 beholdes, i tillegg til opplysningen som er lagt inn i siste steg, 5 Skattemelding og næringsspesifikasjon (finansielle produkter, næringseiendom, med mer).

Nullstill forrige steg vil nullstille forrige steg i skattemeldingen, påvirker ikke årsregnskapet for AS.

Nullstill årsregnskapet vil nullstille årsregnskapet, uten å påvirke øvrige steg. Gjelder kun AS

Finne skattemeldingen på Skatteetaten sine sider


Vi oppfordrer deg til å være nysgjerrig på tallene og undersøke om det er noe du ikke forstår eller om det er noe som virker ulogisk. Husk at Skatteetaten forholder seg opplysningene som er levert og at selskapet er ansvarlig for at informasjonen som er sendt inn er riktig.

Aksjeselskaper (AS)

Logg inn til Altinn, og gå til innboksen. Velg arkiv fra menyen på venstre side, så vil du finne årets skattemelding blant de øverste dokumentene. Søk gjerne etter "Skattemelding" om du har mange dokumenter liggende i arkivet eller ønsker å se på fjorårets innlevering.

Trykk på Mottatt: Skattemelding
Velg Se innsendt skjema
Trykk videre på "Se opplysninger som er mottatt"Enkeltpersonforetak (ENK)

For å finne frem til skattemeldingen kan du gå til Skatteetaten sine nettsider og logge inn.

Gå til Min skatt, og videre til Mine skattedokumenter.
Innsendt skattemelding 2023 -> Skattemelding 2023 (innsendte opplysninger)

Skatteetaten justerer litt på innholdet på "Min skatt" avhengig av tidspunkt på året slik at du lettere skal kunne finne frem til det som er relevant. Det betyr samtidig at det kan være litt kortere eller lenger vei for å finne frem enn den vi har beskrevet her.


Til neste steg i årsavslutningen: Årsregnskap - AS Gjelder kun AS
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 19/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!