Artikler om: Årsoppgjør

Avstemme balansen

Til forrige steg i årsavslutningen: Sjekkliste før årsavslutning
Til samlesiden: Årsavslutningen

Avstem balansen

Avstemming av balansen er tett knyttet opp mot denne artikkelen: Tips til forberedelse av årsoppgjør | DNB Regnskap Hjelp – vi anbefaler at dere tar en titt på denne i tillegg.

Å avstemme balansen er en viktig del av årsavslutningen, og her bør du bruke litt tid på hver enklet konto som dukker opp for ditt selskap. Du må vurdere summen på hver konto og undersøke om saldoen stemmer. Om summen ikke gir mening kan det være at noe har blitt feil i regnskapet og bør rettes opp før du går videre i årsavslutningen.

Klikk på "Les mer om hvordan du avstemmer balansen" i hjelpeteksten helt øverst for en nærmere forklaring av anbefalt arbeidsmetodikk når du avstemmer balansen.

Vi anbefaler både for din egen del til senere og for eventuelle andre som skal se nærmere på regnskapet ditt at du kommenterer og laster opp dokumentasjon til hver konto slik at det er lett å forstå hva som ligger bak saldoen.Hva slags type dokumentasjon du bør laste opp vil variere avhengig av hva slags type konto det gjelder og dette vil være noe du selv må vurdere, men her følger noen eksempler på dokumentasjon til noen ofte brukte balansekontoer.

1920 og andre bankkontoer - Her bør du laste opp årsoppgave fra banken som dokumentasjon, og passe på at saldo i regnskapet stemmer overens med saldoen banken har oppgitt på årsoppgaven.
1500 Kundefordringer - Her bør du hente ut rapporten "Åpne poster kunder" med dato 31.12. Denne vil vise en oversikt over alle beløp som selskapet har utestående fra kunder, og du bør se over at disse postene stemmer. Kanskje du har glemt å merke en faktura som betalt? Pass også på at summen for Åpne poster kunder er den samme som saldoen på konto 1500 kundefordringer, hvis den ikke er det kan det tyde på at du har feil i regnskapet ditt og at det er poster som ikke er knyttet opp mot en kunde. En annen rapport som kan være aktuell å legge ved på kundefordringer er "Aldersfordelt saldoliste kunder". Begge rapportene finner du under Annet -> Rapporter, Regnskap.
2400 Leverandørgjeld - Tilsvarende som kunder, du bør ta ut en rapport med åpne poster til leverandørene dine og passe på at summene stemmer.
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift - Saldoen på denne kontoen skal gjenspeile hvor mye selskapet skylder i merverdiavgift, og her vil selskaper som er MVA-pliktige normalt ha summen tilsvarende termin 6 ved utgangen av året. Om det er en annen sum bør du undersøke om det kan være noe som er bokført feil på denne kontoen i løpet av året.
Eiendeler - Bør dokumenteres med en rapport som viser eiendelene som er bokført på denne balansekontoen. Du bør også vurdere om verdien av hver enkelt eiendel stemmer eller om det er behov for nedskrivinger utover vanlige avskrivinger.

Om du oppdager avvik kan du lete etter feil ved å gå til Regnskap -> Saldobalanse, og trykke deg inn på den aktuelle kontoen for å se hvilke bevegelser som har vært der gjennom året og hvilken sum saldoen hadde ved inngangen til året.

Du kan lese mer om kravet til dokumentasjon av balansen på Altinn sine nettsider.

Når balansen er avstemt og i orden kan du klikke på Fullført nede i høyre hjørne.


Til neste steg i årsavslutningen: Aksjeselskaper: Avskrivinger og forskjeller - AS - Enkeltpersonforetak: Avskrivinger og forskjeller - ENK
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 13/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!