Artikler om: Årsoppgjør

Avskrivninger og forskjeller - ENK

Til forrige steg i årsavslutningen: Avstemme balansen
Til samlesiden: Årsavslutningen

Avskrivninger og forskjeller - ENKNå som regnskapet er fullført vil du i dette steget bli tatt gjennom forskjellene fra regnskapet og det skattemessige regnskapet. Forskjellene kan komme av underskudd tidligere år, måten eiendeler avskrives på eller andre ting som gjør at det skattemessige regnskapet ikke blir det samme som selskapets resultat.

Til noen av punktene vil du ha bruk for verdier fra fjorårets skattemelding. Slik finner du igjen fjorårets skattemelding.

Eiendeler

Eiendeler må registreres i eiendelsmodulen under regnskap. Om selskapet har eiendeler trenger du pakken Pluss eller Komplett for å kunne benytte eiendelsmodulen

I dette steget avskrives eiendelen etter Skatteetatens satser. Sjekk at inngående verdi, endring i året og avskrivinger stemmer, og bokfør endringene.Om noe er feil må det rettes på eiendelen under regnskap, før du kan fortsette.


Når du har bokført avskrivingene kan du gå videre.

Transportmiddel næring


Dette temaet skal du fylle ut om du har en bil som utelukkende brukes til yrkeskjøring eller om du kjører mer enn 6 000 kilometer i arbeidssammenheng.

Bruker du bil både privat og i næring, men kjører under 6 000 km kan du gå videre til neste tema, bruk av privat bil i næring.

Om du kjører under 6000 km i året kan den ikke brukes til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) og/eller besøksreiser til hjemmet.

Kjører mer enn 6000 km i året eller kjøring i næring utgjør mer enn halvparten av bruken.

Bruker du bilen til privatkjøring anses dette som en skattepliktig fordel og verdien av denne fordelen skal trekkes ut av kostnadene (tilbakeføres). Den private fordelen fastsettes som hovedregel etter en standardregel. Tilbakeføringsbeløpet skal imidlertid aldri overstige 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet.

Bruk av privat bil i næring


Gjelder de som kjører under 6000 km og bruker bilen både privat og i næring.

For at du skal kunne få fradrag for bruk av privat bil i næring må du ha ført kjørebok som viser dato, strekning, hvorfor du kjørte og antall kilometer
Fyll inn antall kilometer du krever fradrag for.

Her kan det være bokført noe rett i regnskapet fortløpende, da vil du se beregningen og kan gå videre om dette er riktig.Se Skatteetatens nettsider for nærmere informasjon om fradrag for bruk av bil i næring.

Overnatting og servering


Overnattings- eller serveringssteder med skjenkebevilling for øl, vin eller brennevin skal blant annet registrere salgstall og inngangspenger. Andre selskaper kan svare Nei.

Se mer informasjon om hva som skal sendes inn på Skatteetaten sine sider.

Elektronisk kommunikasjon


Dersom du har kostnader til telefon og bredbånd som du bruker både privat og i selskapet må du du bokføre en privat del. Alt under kr 4 392 (i 2023) regnes som privat. Har du kostnader over dette kan du bokføre kr 4 392 som privat del, og resten på selskapet for å få fradrag for dette.

Den private delen skal du betale MVA for, så pass på at dette blir riktig.

Se mer informasjon på Skatteetaten sine sider om Fradrag for kostnader til telefon, internett og liknende.

Fordeling av næringsinntekt (ENK)


For personer med ektefelle, og som skal fordele næringsinntekten. For alle andre kan det stå 100 %.
Husk at ektefelle må fylle ut beløpet manuelt i sin skattemelding.

Se mer informasjon på Skatteetaten sine sider om fordeling av inntekt

Beregning av skjermingsfradrag (ENK)


Om selskapet har gjeld kan du legge inn dette her. Andre felter vil normalt ikke kunne justeres, og hentes fra regnskapet. Trykk på Vis alle gruppe for å se alle kategorier.

Du kan få et skjermingsfradrag utfra aktive verdier som er registrert på eiendeler, kundefordringer, leverandørgjeld og varelager i regnskapet. Felter merket i grønt kan justeres. Vi støtter kun skattemessig verdsettelsesmetode. De skattemessige verdiene blir hentet fra regnskapet bortsett fra foretaksgjeld. Dette må legges inn manuelt i skjema. Et skjermingsfradrag medfører at din personinntekt og dermed skatt kan bli redusert.

Kapitalinntekt, kapitalkostnad og rente på foretaksgjeld (ENK)


Dette steget gjelder kapital spesifikt knyttet til næringen, for eksempel renter på foretaksgjeld. Dersom kapitalinntekter, kapitalkostnader og renter på foretaksgjeld ikke skal inngå i beregningen av personinntekt, skal dette legges inn her.
Til neste steg i årsavslutningen: Foreløpig skatteberegning - ENK
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 13/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!