Artikler om: Lønn

Bilgodtgjørelse ved bruk av privat bil på yrkesreiser

I denne artikkelen går vi ut ifra at du er kjent med lønnskjøring i DNB Regnskap. Er du ikke kjent med lønnskjøring i DNB Regnskap, ta en titt på denne: Lønnskjøring | DNB Regnskap Hjelp (https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/lonnskjoring-1buyzli/)

Denne artikkelen tar utgangspunkt i satser for 2022. For mer utfyllende informasjon om kjøregodtgjørelse, ta en titt på denne: https://www.skatteetaten.no/satser/bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/

Bruker du privat bil i yrkesreiser kan du få godtgjørelse for kostnaden knyttet til dette.

Det er to forskjellige satser som er vanlig å benytte seg av:

Skattedirektoratets forskuddssats: 3,50kr pr. kilometer
Statens satser: 4,03kr pr. kilometer

Skattedirektoratets forskuddssats er skattefri og man betaler ikke arbeidsgiveravgift av den. Benytter du deg av statens satser er 0,53kr pr. kilometer skattepliktig og det blir beregnet arbeidsgiveravgift. Det er samme satser for bruk av bil med forbrenningsmotor og el-bil.

Se oversikt over satser og lønnsarter i DNB Regnskap nedenfor:
Eksempel lønnskjøring skattefri sats


Kari har kjørt 20km i forbindelse med et kundemøte med bilen hun selv eier. Hun hadde med seg én ansatt som satt på hele veien. For å slippe å betale arbeidsgiveravgift og skatt på godtgjørelsen for å bruke egen bil, velger hun å bruke den skattefrie satsen.

Hun oppretter en ny lønnskjøring og legger inn lønnsart 301 og 304 under (for å holde lønnskjøringen oversiktlig har vi i dette eksempelet unnlatt å ta med faste poster):
Videre legger hun inn antall kilometer under «antall». Den ansatte satt på hele kjøreturen, så passasjertillegget blir også for 20 kilometer.

Sjekk også at det ikke blir beregnet grunnlag for aga, feriepenger og skatt.

Videre fullfører hun lønnsavregningen på vanlig måte.

Eksempel lønnskjøring skattepliktig sats


Vi bruker samme eksempel som over. I tillegg til den skattefrie satsen og passasjertillegget legger Kari inn lønnsart 306 Trekkpliktig del av bilgodtgjørelse. Hun må altså legge inn den skattefrie delen og den skattepliktige delen separat.

Lønnskjøringen blir da slik:Legg merke til at grunnlag AGA, feriepenger, etc. har endret seg.

Videre fullfører hun lønnskjøringen på vanlig måte.

AHI

Oppdatert på: 07/02/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!