Artikler om: Regnskap

Føre bilag

Føre bilagNB! Dersom du ønsker å føre et bilag manuelt bør du ha grunnleggende regnskapsforståelse eller be om hjelp fra en regnskapsfører.
Manuelle bilag kan føres under Regnskap → Føre bilag.
Bilagsnummer registreres automatisk – trykk på forstørrelsesglass for å starte registering av nytt bilag (alternativt klikk på +)
Skriv inn dato eller klikk på kalenderikon

Leter du etter en regnskapskonto som ikke dukker opp? Det ligger flere kontoer som er skjult i kontoplanen, se hvordan du henter dem frem her.
NB! Dersom du skal føre et bilag på flere linjer kopieres bilagsnummer og dato automatisk når du bokfører bilaget
Det er mulighet for å koble vedlegg opp mot den manuelle bilagsføringen. Klikk på den tomme ruten under "binders-ikonet" for å få opp opplastningsvinduet.
Du kan bokføre bilaget eller lagre en kladd som du kan ta opp igjen senere (knapp med tre prikker for å hente kladd)


Under finner du et eksempel på føring av åpningsbalanse for et nystartet aksjeselskap


Bokføring av inn- og utbetalinger mot kunde/leverandør

Du kan også føre inn- og utbetalinger i Føre bilag og koble disse direkte mot tilknyttede faktura.

Måten du gjør dette på er så å si helt likt for både leverandør og kunde. I eksempelet nedenfor går vi gjennom hvordan du legger inn utbetaling av leverandørfaktura og matcher fakturaen mot betalingen direkte i bilagsføringen.

Skal du legge inn betaling av leverandørfaktura som du allerede har lagt inn, vil du få opp leverandørreskontroen til leverandøren under bokføringstabellen:
Til venstre får du mer overordnet informasjon om saldoen på leverandørreskontroen.
Merk at du fortsatt må legge inn beskrivelse selv.

FGS

Oppdatert på: 27/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!