Artikler om: Bank

Bokføringsregler i bankavstemming

Bokføringsregler i bankavstemmingBokføringsregler i bankavstemming er nyttig for transaksjoner utført i banken som ikke blir registrert via bankintegrasjon, for eksempel renter eller gebyrer.

Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

Velg den aktuelle kontoen du skal avstemme.

Klikk på de tre kulepunktene og velg Bokfør alle bankposter i listen.
Klikk på Bokføringsregler og velg Rediger regler.
For å lage en ny regel, klikk på Legg til regel. Du kan også bruke systemets forslag for å opprette en standardregel for Gebyr eller Renter ved å velge en av disse.

For å matche regelen mot en post, må du ha informasjon som samsvarer. Dette kan for eksempel være ord i beskrivelsen. Dersom rentetransaksjoner inneholder ordet Renter i beskrivelsen, kan du velge renter som en betingelse. Tilsvarende kan du opprette betingelser for beløp, dato, valutabeløp og fakturanummer. Ønsker du å slette en betingelse, klikker du på ikonet for søppelkasse til høyre.

For å føre postene mot en annen konto, velger du konto fra nedtrekksmenyen under Føres på konto. Du kan velge å føre mot enten Prosjekt, Avdeling eller andre egendefinerte dimensjoner. Klikk på Lagre når du er ferdig.
For å bruke en regel, klikker du på Bokføringsregler. Her kan du velge Kjør alle aktive regler eller Kjør spesifikk regel. Du kan også kjøre regler direkte basert på forslag fra systemet.


Oppdatert på: 16/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!