Artikler om: Bank

Tilganger i bedriftsnettbank

Tilganger i bedriftsnettbanken


For å utføre betalinger fra DNB Regnskap må du ha tilgang til bedriftsnettbanken med egen brukerID og rettigheter til å utføre betalinger.


Opprette bruker

Hvis du ikke har tilgang til bedriftsnettbanken, kan administrator opprette brukertilgang slik:

Se veiledningsvideo

Logg inn i bedriftsnettbanken
Trykk på fanen «Administrasjon»
Under administrer trykker du på «Bruker». Her vil du se alle som har tilgang til bedriftsnettbanken.
Trykk på knappen «Ny bruker» øverst på siden.
Fyll ut webskjema og bruker vil bli opprettet umiddelbart.
Alle som skal få tilgang til bedriftsnettbanken må være legitimert. Hvis bruker ikke er legitimert i DNB fra før, får administrator beskjed om dette.

Når brukertilgangen er opprettet kan administrator tildele rettigheter på konto. Se veiledningen for kontotilganger nedenfor.

Det er to ulike måter å utføre betalinger fra DNB Regnskap på:
Gjøre alt fra DNB Regnskap, både registre og godkjenne betalingene.
Registrere betalingene i DNB Regnskap, og godkjenne dem i nettbanken

Beskrivelsene under gjelder for bedrifter med to eller flere brukere i bedriftsnettbanken. Er det bare du som har tilgang i selskapets nettbank trenger har du sannsynligvis de rettighetene du trenger fra før, men sjekk gjerne at du har tilgangene.

Betalinger godkjent i DNB Regnskap

Koblingen mellom regnskap og bank har nå muligheten for «regnskapsgodkjente betalinger» Dette vil si at du godkjenner utbetalingen din i DNB Regnskap og slipper å godkjenne den i banken. For at du skal kunne gjøre dette må du ha kontotilgang til kontoen du prøver å betale fra.

Se veiledningsvideo

Kontotilgang kan legges opp på følgende måte:

Logg inn i bedriftsnettbanken
Trykk på fanen «Administrasjon»
Under rettigheter trykker du på «Konto»
Velg kontoen du ønsker å gi rettigheter på.
Trykk på søk.
Du får dine ansatte opp under, og kan se hva de har av tilganger. Her kan du hake av for å gi de flere tilganger på kontoen, se, registrere og godkjenne betalinger. Den som betaler i DNB Regnskap må ha alle tilgangene. Se: de kan se kontoinformasjon, Reg: de kan registrere utbetalinger på kontoen, Godkjenne: de kan godkjenne utbetalinger, denne bør stå på «godkjenne egne» eller «godkjenne egne og andres»
Trykk på lagre

Når kontorettigheter er på plass kan du godkjenne dine betalinger rett fra DNB regnskap. Utbetalingene vil legge seg direkte i «Betalingsoversikten» til forfall i nettbanken.

Betalinger med ettergodkjenning i nettbanken

For deg som registrerer betalingene i DNB Regnskap, men vil godkjenne dem i nettbanken.
For å godkjenne filene dine i nettbanken må du sette opp et oppsett første gangen. Dette er for at du skal kunne se og godkjenne dine filer.

I bedriftsnettbanken går du på fanen «Administrasjon».
Klikk deretter på valget under rettigheter som heter «divisjoner».
I feltet hvor det står «Hoved» klikk for å velge en annen divisjon, Velg divisjon XML.
Trykk på søk.
Du vil se de forskjellige brukerne i nettbanken din og 4 bokser bak. Hak av i alle de 4 boksene på de brukerne i nettbanken som skal godkjenne filene.
Trykk på lagre

Du har nå satt opp rettigheter og kan nå gå på fanen «Filoverføring» og trykk på «Godkjenne filer» for å se og godkjenne dine filer med utbetalinger som du har sendt over til nettbanken. Når du godkjenner en fil så vil betalingene i filen legge seg i «Betalingsoversikten» til forfall i nettbanken.

Opprette administrator/bestiller

Hvis bruker skal ha fullmakt til å bestille produkter og tjenester, f. eks. bestille bankintegrasjon, må bruker endres til bruker og bestiller eller administrator og bestiller. Slik endrer du bruker:

Se veiledningsvideo

Logg inn i bedriftsnettbanken
Trykk på fanen «Administrasjon»
Under administrer trykker du på «Bruker».
Noter ned brukerIDen til individet fra listen, denne skal benyttes senere
Nederst på siden trykker du på «Legg til ny, endre eller slette bruker»
Trykk på «Jeg vil at en bruker skal få administrator/bestiller-tilgang (krever signatur)»
Legg inn brukerIDen til individet -> Fortsett
Fyll ut webskjema og spesifiser om bruker skal ha bestiller/administratortilgang
En slik endring krever signatur i henhold til firmaattest

De forskjellige tilgangene:
Administrator og bestiller: Administrator og bestiller har mulighet til å tildele rettigheter til seg selv og andre brukere. De kan også bestille nye produkter og opprette kontoer.
Administrator: Som administrator og bruker kan man tildele rettigheter til seg selv og andre brukere. Man har ikke mulighet til å bestille produkter.
Bestiller: Som bruker og bestiller er det mulig å bestille nye produkter og opprette konto, men må få tildelt rettigheter fra administrator.
Bruker: En bruker kan få følgende rettigheter tildelt av nettbankens administrator:
Se konto
Registrere betalinger
Godkjenne betalinger

Opprette fullmakt

Fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank. Slik gjør du det:

Se veiledningsvideo

Trykk på fanen «Administrasjon», Under fanen Kjøp og bestill velger du «Gi/Få kontofullmakt»
Fyll ut informasjon om fullmaktshaver eller fullmaktsgiver, kontoene selskapet skal ha fullmakt til og hvilke rettigheter som skal inngå i fullmakten
Velg om avtalen skal signeres med eSignering eller manuelt. Vi anbefaler å eSignere med BankID for raskere prosess
eSignering sendes ut etter en virkedag og fullmakten vil være klar én virkedag etter signeringen er fullført

Hvis du skal gi fullmakt, men ikke har bedriftsnettbank så må den andre parten bestille dette fra sin nettbank.

Oppdatert på: 18/04/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!