Artikler om: Spørsmål og svar

Bytte fra Visma eAccounting til DNB Regnskap

Bytte fra Visma eAccounting til DNB RegnskapFor å bytte system må du finne en dato du ønsker å bytte på. Fra denne datoen gjør du alt av regnskap i nytt system, mens alt av føringer frem til denne datoen gjøres ferdig i det gamle systemet. Når du er helt ajour i det gamle systemet kan du legge inn utgående saldobalanse inn i DNB Regnskap som inngående balanse i nytt system, men du kan registrere kunder, leverandører og produkter med en gang.

Dersom selskapet er momsregistrert bør du gjøre overgangen til nytt regnskapssystem etter endt momsrapportering for en periode i Altinn (altså per 28.02. 30.04, 30.06, 31.08 eller 31.10). Dette da det ikke er hensiktsmessig å bytte system midt i en momsperiode. Dersom selskapet ikke er momsregistrert kan du bytte når det passer deg, men det kan være en fordel at det er ved månedsslutt. Du må sikre at alle transaksjoner for måneden er bokført og at bank er avstemt før overgangen gjøres.

For å hente ut saldobalansen fra Visma eAccounting trykker du på «Regnskap» -> «Rapporter» -> «Saldoliste» også på «Opprett rapport». Saldobalansen er grunnlaget for hva som skal registreres som inngående balanse i DNB Regnskap. Inngående balanse registreres under Innstillinger -> Regnskapsinnstillinger -> Inngående balanse

For å eksportere kunder, leverandører og produkter trykker du på «Innstillinger» -> «Import og eksport». Eksporter registrene du ønsker ved å trykke «Ny eksport»

Link til hjelpeartikkel med hvordan du kommer i gang med DNB Regnskap finner du her.

Importsentralen

Har du pakken Pluss eller Komplett i DNB Regnskap kan du bruke «Importsentralen» til å importere inn kunder, leverandører og produkter.

For å importere kunder/leverandører fra Visma eAccounting gjennom importsentralen i DNB Regnskap kan du starte med å hente ut en eksport fra Visma eAccounting. Det er omtrent akkurat like mye jobb å importere 5 kunder/leverandører som det er å importere 500, så har du veldig få kunder/leverandører kan det hende det er vel så enkelt å bare opprette dem manuelt i DNB Regnskap i stedet for å importere dem. Har du mange kunder/leverandører du ønsker å legge inn vil det kunne være mye tid å spare på import.

I veiledningen under går vi igjennom import av kunder, men prinsippet for import av leverandører er helt lik.

I DNB Regnskap kan du laste ned en importmal for kunder fra Importsentralen. Når du har åpnet denne kan du sette de to filene ved siden av hverandre og kopiere kolonnene fra eksportfilen og over til importfilen for DNB Regnskap. Du må minimum fylle ut navn på kundene du skal importere, men det er en fordel å kopiere så mange felt over som mulig. Du trenger ikke å flytte over kundenummer da vi anbefaler at du benytter standardnumrene for DNB Regnskap i stedet.

Et tips til deg som ikke bruker Excel så mye: For å markere hele kolonnen kan du trykke på den øverst du skal kopiere, holde inne «Ctrl» og «Shift», og samtidig trykke «Pil ned» en gang. Pass på at du får med deg hele kolonnen da markeringen vil stoppe opp på første tomme celle. Trykk en gang til på pilen for å gå videre ned om markeringen stoppet for tidlig. Kopier det som er markert ved å trykke på «Ctrl» og «C», og hopp deretter over til Importmalen og velg øverste tomme celle i riktig kolonne.
Her kan du trykke «Ctrl» og «V» for å lime inn.

Fra Visma eAccounting
Til DNB RegnskapNår du har fylt ut resten av feltene mot høyre trenger du bare til slutt å fylle ut kundenummer. Standard nummerserie for kunder går fra 100 000 til 199 999 i DNB Regnskap, og vi anbefaler å begynne med 100 000 eller neste ledige om du allerede har opprettet kunder i systemet fra før. Fyll ut for de tre første radene, og marker disse. Dobbelttrykk deretter nederst i høyre hjørne på markeringen for å få Excel til å fylle ut resten for deg.
Nå kan du lagre og laste opp i Importsentralen i DNB Regnskap.

NB: Som nevnt over er prinsippet for import av leverandører den samme. Du eksporterer leverandørregisteret fra Visma eAccounting og laster ned importmalen for leverandører fra DNB Regnskap. For leverandører så er standard nummerserie 200 000 til 299 999 i DNB Regnskap.


SAF-T ImportDu kan også overføre regnskapsdata ved hjelp av en SAF-T fil. Denne filen kan eksporteres fra ditt tidligere regnskapssystem og importeres deretter via InnstillingerImportsentral i DNB Regnskap.

Se vår hjelpevideo for en enkel forklaring på hvordan du importerer SAF-T filer i DNB Regnskap.

Trenger du hjelp med å bytte system ved importering av SAF-T filer? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg for å veilede deg gjennom prosessen.
Du finner skjemaet her.


BS

Oppdatert på: 21/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!