Artikler om: Årsoppgjør

Skattemelding og næringsspesfikasjon - AS

Til forrige steg i årsavslutningen: Beregning av skatt og disponering av resultat - AS
Til samlesiden: Årsavslutningen

Skattemelding og næringsspesfikasjonSelskapsinformasjon

Disse opplysingene legger seg i skattemeldingen under Opplysninger om skattesubjektet. Om du svarer ja på et av spørsmålene vil det kunne dukke opp oppfølgingsspørsmål.

Vær oppmerksom på at du i forrige steg i forbindelse med disponeringen fikk spørsmål om utbytte som skal utbetales i 2024, basert på resultatet i 2023. I steget du er i nå er det snakk om eventuelt utbytte som er utbetalt i 2023, så det er ikke nødvendigvis det samme.

Antall aksjer i selskapet

I dette steget fyller du inn antall aksjer i selskapet. Om du er usikker på antallet finner du oversikt over dette i aksjonærregisteroppgaven som ble levert i januar.
Om selskapet eier aksjer i seg selv skal du fylle ut antallet for dette også, men mange kan nok la det nederste feltet stå blankt eller fylle ut 0.

Finansielle produkter

Om selskapet eier eller har eid aksjer eller andre finansielle produkter i 2023 skal du fylle ut opplysninger om disse ved enten gevinst, tap eller utbytte.

Du finner følgende kategorier for finansielle produkter
Aksjer i aksjonærregisteret - Norske aksjer stort sett
Verdipapirfond
Skatte og avgiftsordning omfattet av offentlig støtte
Aksjer ikke i aksjonærregisteret - Andre aksjer / utenlandske aksjer
Obligasjoner og sertifikat
Annet finansprodukt
Virtuell valuta

Næringseiendom

Om selskapet eier næringseiendom skal dette steget fylles ut.

Oppsummering før innsending

Dette er siste steg, en oppsummering før innsending av skattemeldingen. Her bør du kontrollere at verdiene stemmer før du sender inn.

Du vil se den skattepliktige inntekten til selskapet og årets totale skattekostnad. Skattesatsen er i utgangspunktet på 22 % for selskaper, men fremførbart underskudd og endringer i utsatt skattefordel vil ha påvirkning som gjør at det ikke nødvendigvis ender på 22 % av det regnskapsmessige resultatet. Om det er betalt forskuddsskatt vil selskapet enten få resterende skattekrav eller tilbakebetalt beløpet selskapet har tilgode.

Etter innsending vil det normalt ta 30 sekunder til 1 minutt før vi mottar tilbakemelding på innsendingen. Sørg for at du sjekker denne, og eventuelt følger opp om du mottar noen merknader. Se neste steg.


Til neste steg i årsavslutningen: Etter innsending av skattemeldingen
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 13/02/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!