Artikler om: Lønn

Feilmeldinger til A-meldingen

Feilmeldinger til A-meldingenDu må rette eventuelle feil innen fristen for levering av A-meldingen i kalendermåneden du har fått feilmeldingen. Feil eller mangler i a-meldingen har tre alvorlighetsgrader:
Avvisning = A-meldingen er ikke levert
Øyeblikkelig = A-meldingen er levert med feil
Retningslinje = A-meldingen er levert med opplysninger som kan være feil. Dette må sjekke ut.

Dukker det opp en feilmelding som ikke er nevnt her kan du se fullstendig oversikt på Skatteetaten sine nettsider.
MAGNET_EDAG-504 - Antall timer oppgitt på timelønn er over 300
MAGNET_EDAG-291 - Arbeidsforhold fast eller midlertidig
MAGNET_EDAG-278 - Positivt beløp forskuddstrekk
MAGNET_EDAG-231 - Mangler permisjon eller permittering
MAGNET_EDAG-200 - Inntekter med feil eller ugyldige opplysninger
MAGNET_EDAG-108 - Mangler arbeidsforhold fra forrige periode
MAGNET-000002 - Avvist a-melding

MAGNET_EDAG-504

Feilemeldingen "Antall timer oppgitt på timelønn er over 300" kan skyldes at du har
rapportert timelønn som er opptjent over flere måneder samlet i en kalendermåned
tastet feil
rapportert inntekten som antall timer
oppgitt antall timer på etterbetaling av timelønn som du har rapportert tidligere

Den vanligste feilen er at en lønnsart som skal rapportere inntekt også teller timer uten at dette er meningen. Et eksempel på dette kan være Kveldstillegg (i eksempelet nedenfor). Litt avhengig av bruken er det ikke alle tilfeller en slik lønnsart trenger å telle arbeidstimer. I vårt tilfelle vil vi at Kveldstillegg skal rapporteres i tillegg til antall arbeidstimer på Timelønn.

Da kan vi gå inn på lønnsarten under Lønnskjøring, Flere valg øverst til høyre, og inn på Lønnsarter. Under fanen Innstillinger på lønnsarten kan det hakes av under valget "Antall 0 til A-melding". Da vil ikke lønnsarten telle arbeidstimer på rapporten til A-meldingen.MAGNET_EDAG-291

Fra a-meldingen for januar 2021 må alle arbeidsforhold innrapporteres med ansettelsesform. Fast eller midlertidig. Du finner informasjon om fast og midlertidig ansettelsesform hos Arbeidstilsynet her.
For å rette må du inn på den ansatte og velge Arbeidsforhold. Under A-meldingsinformasjon finner du feltet som må fylles ut hvis den ansatte har et ordinært arbeidsforhold.MAGNET_EDAG-278

Denne feilmeldingen skyldes at du har oppgitt et positivt beløp i forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden.
Feilmeldingen kan skyldes at du har:
Brukt feil fortegn på beløpet du har oppgitt i forskuddstrekk for inntektsmottaker.
Korrigert forskuddstrekk på feil periode for inntektsmottaker.
Forskuddstrekket for inntektsmottaker for en måned skal være et negativt beløp eller 0.

Slik retter du:
Du må endre forskuddstrekk for inntektsmottaker for måneden til et negativt beløp.
Når du har rettet feilen, send inn en ny a-melding for perioden.

MAGNET_EDAG-231

Denne feilmeldingen skyldes at du oppga en permisjon eller permittering i forrige måned som du ikke har tatt med for denne måneden.
Du skal gjenta permisjonen eller permitteringen hver måned. Det er først når du har oppgitt sluttdato på permisjonen eller permitteringen, og sluttdato er passert, at du ikke skal gjenta den lenger.

Slik retter du opp:
Finn permisjonen/permitteringen som mangler i a-meldingen. (ID for permisjonen står oppgitt i avviksmeldingen)
Sjekk hvilken sluttdato som er lagt inn på permisjonen/permitteringen. Dersom det er lagt inn sluttdato tilbake i tid må du også levere A-melding på nytt for alle perioder til og med perioden for sluttdato.

MAGNET_EDAG-200

Feilmeldingen betyr at en eller flere inntekter er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig.
Feilmeldingen kan skyldes at du har:
- Oppgitt en lønnsbeskrivelse som ikke er gyldig.
- Glemt å oppgi tilleggsopplysninger for lønnsposten.
- Oppgitt tilleggsopplysninger som ikke skal knyttes til denne lønnsposten.
- Oppgitt feil opplysning om trekkplikt eller avgiftsplikt.

Slik retter du:
Finn ut hvilken lønnsart som er feil. Du finner informasjon om lønnsposten i feilmeldingen:
Beløp for lønnsarten som er innrapportert med feil.
A-meldingsbeskrivelse som er registrert på lønnsarten.
Fordel som er registrert på lønnsarten.
Detaljer som er registrert på lønnsarten.

MAGNET_EDAG-108

Denne meldingen får du fordi A-ordningen etterlyser et arbeidsforhold fra forrige periode. Dette kan blant annet skyldes at det er gjort endringer på et aktivt arbeidsforhold. A-ordningen vil da tolke dette som et nytt arbeidsforhold og vil derfor etterlyse arbeidsforholdet som var innrapportert i forrige periode. For å rette opp i denne feilmeldingen må du legge tilbake informasjonen som er endret på arbeidsforholdet.
Er du usikker på hvordan dette arbeidsforholdet var innrapportert i forrige periode, anbefaler vi å laste ned et avstemmingsskjema fra Altinn for forrige periode.
Du finner informasjon om hvilke ansatt og arbeidsforhold dette gjelder i feilmeldingen.
Ansattnummer
Arbeidsforhold ID
Vær oppmerksom på at arbeidsforhold kan avvike fra ansattnummer. Det er viktig å finne korrekt arbeidsforhold på den ansatte. (Ansatte kan ha flere arbeidsforhold).

MAGNET-000002 - Avvist a-meldingHar du fått avvist a-meldingen din er det veldig ofte fordi en av lønnsartene du har benyttet i en lønnskjøring ikke har et gyldig oppsett.
Har du opprettet en lønnsart på egenhånd er det viktig at du oppretter denne med gyldige verdier. Vi anbefaler å rådføre deg med en regnskapsfører om du må opprette egne lønnsarter eller om du opplever denne feilen. For de aller fleste selskaper vil lønnsartene som allerede ligger i systemet være dekkende.

Se veiledningen til a-meldingen hos Skatteetaten for informasjon om hva som skal rapporteres og hvordan dette skal gjøres. Finn frem til relevante tema under Lønn og ytelser.

Oppdatert på: 24/07/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!