Artikler om: Årsoppgjør

Finne fjorårets skattemelding og næringsspesifikasjon

Til overordnet steg i årsavslutningen: Aksjeselskaper: Avskrivinger og forskjeller - AS - Enkeltpersonforetak: Avskrivinger og forskjeller - ENK
Til samlesiden: Årsavslutningen

Finne fjorårets skattemelding og næringsspesifikasjonI fjor var det to ulike måter å levere skattemeldingen på, enten på nytt format med skattemelding og næringsspesfikasjon (gjelder alle som sendte inn opplysninger fra DNB Regnksap i fjor) eller på det gamle formatet med skjemaer i Altinn.

For å finne frem til opplysningene du trenger i årets skattemelding må du først finne at av hvilken måte skattemeldingen ble levert på.

Finne fjorårets skattemelding og næringsspesifikasjon


Her kommer det en veiledning på hvordan du finner frem til fjorårets skattemelding og næringsspesifikasjon. Om du leverte på nytt format kan du hoppe til denne veiledningen for å finne frem til RF-12 i Altinn.

Aksjeselskaper (AS)
Logg inn til Altinn, og gå til innboksen. Velg arkiv fra menyen på venstre side. Her skal du kunne finne frem til skattemeldingen fra i fjor. Søk gjerne etter "Skattemelding" om du har mange dokumenter liggende i arkivet.

Trykk på Mottatt: Skattemelding
Velg Se innsendt skjema
Trykk videre på "Se opplysninger som er mottatt"Enkeltpersonforetak (ENK)
For å finne frem til skattemeldingen fra i fjor kan du gå til Skatteetaten sine nettsider og logge inn.

Gå til Min skatt, og videre til Mine skattedokumenter.
Innsendt skattemelding 2022 -> Skattemelding 2022 (innsendte opplysninger) - første som ikke er pdf
Du vil finne de aktuelle temaene enten i Skattemeldingen eller Næringsspesifikasjonen.

Hvor ligger verdiene


Eiendeler: Næringsspesifikasjon > Driftsmidler > Saldoavskrivning av driftsmidler > Utgående verdi 31. desember (Per saldogruppe)

Gevinst og tap: Gå til Næringsspesifikasjon > Driftsmidler > Gevinst- og tapskonto > Utgående verdi 31. desember

Akkumulert fremførbart underskudd: Skattemelding > Inntekt og underskudd > Underskudd til fremføring i inntekt.

Skattemessig verdi fordringer: Næringsspesifikasjon > Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi > Midlertidig forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, Type: Andre fordringer (også langsiktige) > Skattemessig verdiFinne frem til RF-1217 i Altinn


Du kan finne frem til fjorårets RF-1217 ved å logge inn i Altinn og søke i innboksen etter «RF-1028». RF-1217 er et vedlegg til dette skjemaet. Tilsvarende gjelder også for RF-1219 om du trenger dette.I søkeresultatet vil du finne fjorårets skjema som et arkivert skjema, og du kan trykke deg inn på dette. Pass på at det er fjorårets skjema du velger, da også tidligere år vil kunne dukke opp i søkeresultatet.Inne på RF-1028 vil du finne vedleggene, og du kan trykke deg inn på den utskriftsvennlige versjonen for å se skjemaet i PDF-format.Hvis selskapet ikke har levert dette skjemaet tidligere vil du ikke finne skjemaet som vedlegg. Om skjemaet ikke er der kan du trolig benytte 0 som verdi i DNB Regnskap for fjoråret.

Hvor finner du verdien?

Eiendeler: Post 2 i RF-1217 viser totalsummen av alle saldogrupper. Pass på at du får samme skattemessig verdi av eiendelene i kolonnen for inngående balanse. Du kan se det samme under "Se detaljer", i kolonnen saldogrunnlag 01.01. Totalsummen skal stemme overens med post 3 i RF-1217 fra i fjor, imens du ser fordelingen på de ulike saldogruppene over. Om du har avvik må du redigere den skattemessige verdien.

Gevinst og tap: Se post 16 i RF-1219

Akkumulert fremførbart underskudd: Se post 130 i RF-1217


Til overordnet steg i årsavslutningen: Aksjeselskaper: Avskrivinger og forskjeller - AS - Enkeltpersonforetak: Avskrivinger og forskjeller - ENK
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 13/03/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!