DNB Regnskap for lag og foreninger

Under disse hjelpesidene finner du hjelp og tips til hvordan du kan holde oversikt over klubbens økonomi og føre regnskap i DNB Regnskap. Dette passer for alt fra et lite orkester til et stort stort idrettslag. Her finner du aktuelle tema:

Legge inn åpningsbalanse (saldo på konto)
Du må registrere alle verdier, som saldo på konto, eiendeler, og eventuelt gjeld.

Tilpasse kontoplan og opprette undergrupper/grener
Legg inn idrettens kontoplan eller juster kontoplanen slik at den passer ditt lag eller din forening.

Opprette en undergruppe, gren eller avdeling
I mange lag og foreninger er det flere undergrupper. Det er derfor smart å opprette hver undergruppe som en egen avdeling.

Kreve inn medlemsavgifter på en smart måte
Her kan du få tips om hvordan du kan kreve inn medlemskontingenter og treningsavgifter.

Føre innbetalinger fra annet system - Spoortz
Dersom du benytter andre systemer for innkreving av inntekter kan du enkelt føre de inn i DNB Regnskap.

Føre innbetalinger fra annet system - Spond
Lag og forening - Føre inntekter og salg fra Spond

Føre innbetalinger fra annet system - Klubbadmin
Lag og forening - Føre inntekter og salg fra KlubbAdmin

Registrere kostnader og knytte de til en gren
Lær hvordan du fører kostnader slik at du får fordelt de på ulike enheter, grener, avdelinger

Legge til ekstra bruker
Ekstra bruker er gratis i DNB Regnskap for lag og foreninger

Betale når to må godkjenne
Mange har krav om at det må være to som godkjenner når man betaler, slik fungerer det.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!