Artikler om: Lag og foreninger

Lag og forening - tilpasse kontoplan

DNB Regnskap for lag og foreninger - tilpasse kontoplanFør du tar i bruk DNB Regnskap kan det lønne seg å gjøre noen tilpasninger.

Vi anbefaler sterkt at man bare bruker en bankkonto til alle inntekter og kostnader, så kan man heller skille mellom ulike grener eller avdelinger ved å bruke avdelingsfunksjonen i DNB Regnskap.

Tilpasse kontoplan
Her finner du idrettens kontoplan i importformatet tilpasset DNB Regnskap.

Hvilke kontoer brukes for å føre inntekter og salg
Tilpasse kontoplanen manuelt

Du kan enkelt tilpasse kontoplanen slik at den passer til ditt lag eller din forening. De tilpasningene som er mulig er å endre navn på aktuelle konti, skjule de som ikke er relevante og legge til helt nye kontoer. Dette kan være greit å gjøre slik at det blir lettere å holde oversikt. Les mer om hvordan du tilpasser kontoplanen

Tilpasse kontoplan for idrettslag

DNB Regnskap benytter norsk standard kontoplan. NIF har laget en egen versjon hvor valg av konto og navn er mer tilpasset. Denne kontoplanen kan du importere

Kontoplanen finner du her - lagre denne på din maskin før du starter importen

Importfunksjonen finner du under innstillinger og importsentral.Etter at du har importert kontoplanen kan du gå inn på Regnskap og Kontoplan i menyen for å se den oppdaterte kontoplanenMerk! Kontoplanen inneholder fortsatt alle konti, men de som ikke er relevante er skjult

Bruk av ulike salgskontoer


I DNB Regnskap er som regel 3000 eller 3200 satt som standard slagskonto. I Idrettens kontoplan er det imidlertid lagt opp til at man bruker mange ulike salgskontoer. Ønsker du å bruke disse kontoene må du endre dette under verktøyhjulet og salg

Under ser du salgskontoene idretten kontoplan benytter

````

For å endre standard salgskonto velger du Innstillinger (verktøyhjul) og salgSom du ser av eksempelet er det 3200 Salgsinntekt handelsvarer som er definert som standard salgskontoVi anbefaler at du bruker konto 3990 Andre inntekter.NB! Dersom du skal fakturere medlemsavgifter legger idrettens kontoplan opp til at man skal bruke 3920 Medlemskontingenter eller 3930 Treningsavgifter. Siden vi har satt opp 3990 som standard må du legge inn kontoene pr produkt. Dette gjør du under det aktuelle produktet:Når du nå fakturerer med dette produktet ser du at den velger den riktige kontoen


Legge til grener, undergrupper eller avdelinger


I mange lag og foreninger er det flere undergrupper. Det er derfor smart å opprette hver undergruppe som en egen avdeling. Med det kan du fordele inntekter og kostnader på de ulike gruppene

Dette gjøres under Dimensjoner > Avdeling i menyenDu kan lese mer om dimensjoner her

Oppdatert på: 04/05/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!